Використання TM, SM, ® і міжнародний захист товарних знаків

Активи підприємства можна розділити на дві категорії: матеріальні активи, включно з будівлями, машинами, обладнанням, коштами тощо, і нематеріальні активи, які не є фізичними і є результатом інтелектуальної діяльності підприємства. Якщо Ви хочете розпочати свій бізнес з нуля, то одна з найважливіших речей, яку потрібно враховувати, – захистити ІВ компанії.

Інтелектуальна власність (ІВ) включає широкий спектр активів (trademarks, patents, copyrights, trade secrets). Захист активів інтелектуальної власності може мати вплив у контексті забезпечення довгострокового успіху бізнесу. Один із варіантів захисту — реєстрація товарних знаків.

Оформлення прав на товарний знак дає компанії преференційні права використовувати цей знак у комерційних цілях у зазначеному географічному секторі. Часто виникає плутанина, який символ товарного знака використовувати (™, ℠, ®). Детально про всі ці аспекти пояснюється в публікації.

Реєстрація і захист торговельних марок

У світі нематеріальні активи стали більш цінними, ніж їх матеріальні активи, оскільки вони створюють основу для підвищення вартості компанії. Активи інтелектуальної власності (такі, як ТМ) можуть бути захищені законом, і цей захист може бути забезпечений у суді. Їх можна незалежно ідентифікувати, вони можуть передаватись і мають економічний термін служби.

Важливим способом захисту бренду є оформлення прав на торговельну марку. Цінність товарних знаків можна описати так:

 1. Ідентифікація продуктів/послуг конкретного бренду серед багатьох аналогічних пропозицій.
 2. Створення унікальної ідентичності бренду та підвищення довіри серед споживачів.
 3. Глобалізація торгівлі збільшує ризик підробок, відповідно, реєстрація ТМ дає його власнику право юридично припиняти підробку своїх продуктів і захищатися від недобросовісної конкуренції.
 4. Це один із найстійкіших активів бізнесу. Реєстрація ТМ забезпечує захист на тривалий термін за умови використання знака і продовження реєстрації.

Після реєстрації товарного знаку він стає офіційним активом компанії. Потім можна його продати, ліцензувати. Товарний знак є цінним бізнес-активом, оскільки він забезпечує унікальність і відмінність Вашого бренду від конкурентів на ринку. Ліцензування товарного знака може бути ефективним стратегічним ходом, оскільки він є потенційним джерелом доходу для правовласника, а також може допомогти в розширенні охоплення Вашого бренду на нових ринках.

Ліцензійний договір на товарний знак – це договір між власником товарного знака (ліцензіаром) та іншою стороною (ліцензіатом). При ліцензуванні товарних знаків власник дає іншій особі обмежене право на використання знака в обмін на роялті, зберігаючи при цьому право власності. Наприклад, ліцензія на реєстрацію товарного знака може бути передана іншій особі на винятковій або невиняткоовій основі.

Виняткова ліцензія

Невиняткова ліцензія

Виняткова ліцензія означає, що ліцензіар не може більше видавати ліцензії на цей об'єкт ІВ протягом дії поточного ліцензійного договору. Це дозволяє ліцензіату бути єдиною третьою особою, яка отримує право використовувати ІВ ліцензіара.

Угода про невиняткову ліцензію на товарний знак дозволяє ліцензіару розширити сферу дії свого товарного знака, надавши права на використання знака декільком ліцензіатам.

Ліцензіати можуть бути обмежені певними правами використання товарного знака – такими, як географічні обмеження або обмеження галузі, обмеження на канали торгівлі.

Вартість товарного знака може бути використана для визначення загальної вартості компанії у випадку злиття чи купівлі. Аналіз цінності бренду за допомогою його інтелектуальної власності – це метод прийняття рішень щодо численних інвестиційних можливостей, розробки виняткових маркетингових стратегій, які допоможуть підвищити імідж бренду. Відповідальний підхід до управління та захисту товарних знаків є ключовим елементом успішної бізнес-стратегії.

Відмінності між поступкою і ліцензуванням товарного знака

Поступка товарного знака передбачає передачу повних прав на зареєстрований товарний знак від однієї особи (або компанії) до іншої. Іншими словами, поступка є переходом власності на товарний знак від одного суб'єкта до іншого. Своєю чергою, ліцензування товарного знака є угодою між власником товарного знака (ліцензіаром) і третьою стороною (ліцензіатом), яка дає ліцензіату певні права на використання ТМ. Власник товарного знака (ліцензіар) зберігає право власності, але дає ліцензіату обмежені права на використання знака відповідно до умов угоди.

Зазвичай поступка є платною, що дозволяє отримати велику суму за продаж, однак ліцензування дозволяє отримувати дохід протягом тривалого періоду, що в перспективі може перевищити економічні вигоди від продажу.

Пояснення різниці між «™», «℠», «®»

Символи «™», «℠» використовуються для непатентованих товарних знаків, а символ «®» – для зареєстрованих. «TM»/«SM» розміщуються поруч із логотипом, назвою бренду, слоганом, будь-яким іншим маркетинговим символом і показують, що товарний знак захищений. Ці символи виконують дві важливі функції. Вони існують для забезпечення «публічного повідомлення» та запобігання неякісним імітаціям Вашого продукту/послуги.

Використання «™», «℠», «®»

«™»/«℠»

Компанія може використовувати символ «™» щоразу, коли хоче продемонструвати право на товарний знак. Не потрібно подавати документи, щоб отримати дозвіл на його використання. Використання «™» може звернути увагу Ваших конкурентів на те, що Ваша компанія вважає цей знак своїм товарним знаком.

Символ «℠» вказує на знак обслуговування. Він аналогічний TM, але застосовується до послуг, а не товарів.

«®»

Дозволено використовувати після того, як компетентне відомство конкретної країни видасть свідоцтво про реєстрацію. Символ «®» не можна використовувати, доки заявка не схвалена. Крім того, він може використовуватися виключно щодо товарів/послуг, перелічених у Свідоцтві про реєстрацію.

Основна відмінність між цими символами полягає в тому, що TM (Trademark) або SM (Service Mark) можуть бути використані для знаків, які не мають офіційної реєстрації, тоді як символ ® використовується виключно для зареєстрованих знаків. Хоча TM/SM не має юридичної сили, але отримати захист у випадку судового розгляду цілком реально.

У багатьох країнах світу захист прав на товарний знак виникає внаслідок його фактичного використання, навіть якщо він не зареєстрований. Якщо є докази фактичного використання знака в торгівлі або надання послуг під цим знаком, це може бути використане в суді для захисту Ваших прав на нього.

Виняткове право на товарний знак зазвичай діє протягом 10 років, після чого правовласник може продовжувати цей термін на наступні 10-річні періоди за умови, що власник продовжує використовувати товарний знак у торгівлі та продовжує його реєстрацію вчасно, сплачуючи відповідні збори.

Де розміщувати символ товарного знака?

Символ товарного знака зазвичай розміщується поблизу або поряд з назвою або логотипом продукту або послуги, які він представляє.

 • Друкарський матеріал. Достатньо одного символу товарного знака, який використовується разом із основним знаком на друкованих матеріалах – таких, як листівки або короткі брошури. У більших матеріалах краще використовувати позначення (символ торговельної марки) хоча б один раз на кожній сторінці, де з'являється торговельна марка.
 • Інтернет-матеріали. При використанні товарного знака в інтернеті розміщувати його позначення потрібно хоча б один раз на кожній вебсторінці, де Ви використовуєте свій товарний знак.

Коли Ви даєте право третім особам використовувати Ваші товарні знаки з метою маркетингу та продажу, то доцільно переконатися, що вони використовують символи належним чином (наслідуючи Вашу стратегію брендингу). Один із способів – дати всім стороннім користувачам чіткі інструкції щодо використання символів товарного знака, наприклад, де розміщувати знак, розмір шрифту, колір і стиль.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Використання символу ТМ

Використання символу «™» третьою стороною може створювати різні юридичні наслідки. Декілька загальних аспектів, які мають бути враховані:

Повідомлення про претензії на права

Використання позначення TM може сприйматися як попередження, що конкретна компанія затверджує права на конкретний знак як на товарний знак. Це може бути спробою застерегти інші компанії від використання такого знака або принаймні попередити про це. Це також може бути спробою захистити неофіційні права на знак.

Відсутність реєстрації

Якщо знак не зареєстрований, використання TM може бути більш інформаційним і не обов'язково мати на увазі захищений статус товарного знака. Проте в деяких юрисдикціях дійсне використання знака в комерційній діяльності може надати певні права, навіть якщо знак не зареєстровано.

Можливі юридичні наслідки

У випадку некоректного використання символу TM власник товарного знака може вжити юридичних заходів для захисту своїх прав. Це може включати надсилання попереджень про припинення використання знака, подання позовів або інші заходи.

Кожна юрисдикція має свої правила щодо використання символів товарних знаків. Якщо у Вас виникли конкретні питання, зверніться безпосередньо до фахівців YB Case для отримання персональної консультації щодо захисту торгових марок.

Як використовувати TM, SM і ® у різних країнах?

У різних країнах існують відмінності у вимогах до реєстрації та використання товарних знаків. Застосування позначень TM (торговельна марка) та SM (службова марка) поширеніше в англомовних країнах – таких, як США та Сполучене Королівство. У цих країнах такі позначення часто використовуються компаніями для вказівки, що певний знак є торговельною або службовою маркою, навіть якщо він не запатентований.

В інших європейських державах, особливо в континентальній Європі, прийнято використовувати інші позначення. Наприклад, у континентальній Європі більший акцент може бути зроблено на самій реєстрації знака у відповідному офісі інтелектуальної власності, і використання символів TM та SM може не мати такого поширення.

Заручіться підтримкою компетентних юристів, які знають юридичні аспекти захисту прав інтелектуальної власності в різних країнах.

Захист товарних знаків за кордоном

У процесі розвитку бізнесу реєстрація товарного знака є ключовим кроком, який забезпечує захист бренду та унікальних торговельних марок. Імідж і сприйняття бренду мають величезне значення, тому компанії прагнуть створити та підтримувати сильну ідентичність бренду, яка виражає його цінності, місію та якість пропонованих Вами продуктів/послуг. Від розуміння процесуальних кроків щодо реєстрації товарних знаків до отримання свідоцтв на товарні знаки — кожен етап потребує виваженого підходу та суворого виконання встановлених процедур.

Існує кілька способів захисту товарних знаків за кордоном. Найпоширеніший спосіб — це подання національної заявки в кожній державі, де необхідно отримати захист. Цей спосіб дає правовласнику повний захист у вибраних країнах. Але він також є дорогим і трудомістким.

Власники брендів, зацікавлені в розширенні свого бізнесу, можуть подати заявку на реєстрацію міжнародного товарного знака, щоб отримати захист одразу в кількох державах. Захист товарного знака в низці країн починається з подання єдиної міжнародної заявки з використанням Мадридської системи. Власник бренду може керувати та оновлювати товарний знак централізовано через World Intellectual Property Organization (WIPO), що робить процес зручнішим. При розширенні діяльності в нових країнах власник бренду може внести зміни до реєстрації через Мадридську систему, що є більш економічним, ніж подання нових заявок.

1

Додаткові міжнародні структури включають Відомство інтелектуальної власності ЄС (EUIPO), яке забезпечує захист товарних знаків у всіх державах-членах ЄС за допомогою єдиної реєстрації. Рішення про те, чи використовувати Мадридський протокол, регіональну систему чи пряму національну подачу заявок, залежить від унікальних цілей і потреб компанії в розширенні.

У процесі реєстрації товарного знака як на національному, так і на міжнародному рівнях можуть виникнути різні юридичні питання та труднощі. У цьому випадку юридичні послуги можуть виявитися неоціненними, дозволяючи уникнути поширених помилок і прискорити процес. Послуги юристів у сфері інтелектуальної власності включають консультації, допомогу в підготовці документів і представництво Ваших інтересів у міжнародних організаціях.

Крім того, професійна допомога в реєстрації товарного знака дозволяє суттєво знизити ризики відмови в реєстрації через невідповідність заявки вимогам або порушення прав третіх осіб. Експерти підтримають Вас на кожному етапі процесу.

Розробка глобальної стратегії захисту товарних знаків

Розробка глобальної стратегії у сфері захисту товарних знаків спрямована як на захист бренду, так і на забезпечення того, щоб ідентичність стартапа/компанії залишалася незаперечною на різних ринках. Така стратегія включає два ключові елементи:

Визначення ключових ринків захисту товарних знаків.

Першим кроком є визначення того, які ринки є найперспективнішими та відповідають бізнес-прагненням. Це вимагає ретельного дослідження ринку для оцінки попиту на продукти чи послуги, потенціалу зростання та конкурентного середовища.

Після визначення цільових ринків пріоритетом стає забезпечення реєстрації товарних знаків у цих регіонах. Такі чинники, як розмір ринку, правова база, моделі поведінки споживачів, існуючі чи потенційні комерційні відносини можуть проводити визначення ключових ринків.

Адаптація до місцевих законів про ТМ.

Набір законів про товарні знаки сильно різниться в різних країнах. Хоча міжнародні договори – такі, як Паризька конвенція та TRIPS, прагнуть гармонізації, деталі реєстрації, правозастосування та ступінь захисту регулюються місцевими законами.

При опрацюванні стратегій захисту товарних знаків за кордоном важливо враховувати юрисдикційні відмінності в правових системах. Доцільно залучити фахівців із профільною спеціалізацією, які нададуть всебічний супровід реєстрації торговельних марок за кордоном.

Порушення прав на товарний знак: засоби правового захисту.

Якщо порушення прав на товарний знак буде встановлено в суді, власник товарного знака має право на такі засоби правового захисту:

 1. Відшкодування збитків, зокрема і у формі стягнення частини прибутку порушника, отриманого внаслідок порушення.
 2. Зобов'язання знищення всіх товарів, матеріалів і виробів, які порушують права заявника.
 3. Публічне визнання порушення та спростування права використання відповідних прав на ІВ.

Крім того, існує кримінальна відповідальність за несанкціоноване використання товарних знаків стосовно товарів, що тягне за собою тюремне ув'язнення або штраф. Зареєстрований власник товарного знака може подати позов про порушення прав на товарний знак. Ліцензіати товарного знака можуть пред'являти претензії при дотриманні певних умов.

Захист позову щодо порушення прав на товарний знак. Лист перед дією, також відомий як претензійний лист або лист про припинення протиправних дій, є листом, надісланим однією стороною іншій з проханням до одержувача припинити певну діяльність, наприклад, порушення прав на товарний знак. Відправник, який зазвичай є зареєстрованим власником ТМ (або його законним представником), вказує підставу для претензії, права, на які він посилається, передбачувану діяльність, що порушує авторські права, та необхідні засоби правового захисту. Найчастіше претензійний лист супроводжується письмовими зобов'язаннями, у яких зазначається, що одержувач не повинен чи повинен робити, якщо він із нею згоден.

Доцільно наперед звернутися за юридичною консультацією як захистити ТМ.

Висновок

Компанії взаємодіють зі своїми клієнтами під унікальною назвою, щоб клієнти могли впізнавати товари чи послуги на ринку. В епоху впізнаваності брендів і популярності цифрових технологій, правильне оформлення прав на торговельні марки є критичним кроком, який не тільки допомагає зберегти частку ринку, але й може сприяти зростанню бізнесу.

Переваги реєстрації торговельної марки:
 • Дає ексклюзивні права на знак у конкретному географічному регіоні чи інших регіонах, де знак реєструється.
 • Сприяє зміцненню капіталу бренду. Капітал бренду — це цінність бренду, заснована на сприйнятті споживачів, тобто сума грошей, яку споживачі готові платити за Ваш продукт чи послугу виключно на основі його репутації.
 • Зареєстрований товарний знак може бути використаний як додаткове джерело доходу. Можна заробити гроші на торговельній марці, зробивши її доступною для ліцензування або продажу.
 • Сприяє підвищенню репутації серед клієнтів.
 • Маючи глобальну реєстрацію у Всесвітньому відомстві інтелектуальної власності, Ви можете зберегти за собою право використовувати свій бренд або логотип у будь-якій точці світу.

Процедури та вимоги для реєстрації торговельних марок у різних країнах мають певні відмінності, тому важливо дотримуватись законодавчих норм тієї юрисдикції, де Ви плануєте зареєструвати ТМ.

Профільні експерти YB Case можуть детально проконсультувати з питань захисту інтелектуальної власності, надати допомогу в підготовці документів для подання національної чи міжнародної заявки, запропонувати супровід реєстрації ТМ у Європі.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар