Реєстрація сімейного бізнесу в ОАЕ: планування спадкоємності
Об'єднані Арабські Емірати
пропонують низку привабливих умов для інвесторів, особливо для тих, хто хоче відкрити компанію та ефективно управляти міжнародним бізнесом. Сімейні бізнеси (Family Businesses, скор. FBS) відіграють важливу роль у підтримці економічної стабільності Арабських Еміратів і роблять значний внесок у ВВП країни. Закон про сімейний бізнес ОАЕ, який набув чинності в січні 2023 року, є позитивним кроком у розвитку сімейного підприємництва. Він передбачає низку заходів, які створюють сприятливі умови для реєстрації сімейних бізнесів в ОАЕ та підвищують конкурентоспроможність місцевих компаній на міжнародному ринку.

Експертні дані щодо стійкості сімейних бізнесів в ОАЕ вказують на досить низький рівень стійкості. Декілька причин ситуації:

 • Конкуренція. ОАЕ є конкурентним ринковим середовищем, де є велика кількість компаній, включаючи як місцеві, так і міжнародні фірми. Сімейним бізнесам може бути складно витримати конкуренцію з боку великих корпорацій із великими ресурсами та досвідом.
 • Управління. Нестача професійного менеджменту й обмежене залучення зовнішніх консультантів може призвести до застарівання управлінських практик і стратегій. Це може знижувати ефективність і конкурентоспроможність сімейних підприємств.
 • Спадкове планування. Відсутність планування спадкоємності може призвести до поділу активів і часток у бізнесі між спадкоємцями. Це може створити фрагментацію володіння та контролю, що ускладнює ефективне управління і розвиток підприємства.
У сімейних бізнесах наступність є ключовим аспектом, оскільки багато сімейних компаній прагнуть передати свій бізнес із покоління в покоління.
Планування спадкоємності –
це механізм, за допомогою якого глава сім'ї встановлює умови, на яких бізнес буде передано майбутнім власникам. Нормативна база планування спадкоємності включає встановлення правил, які забезпечують ефективну передачу управління і володіння бізнесом від одного покоління до іншого. Це може включати розробку сімейної конституції, визначення ролей і відповідальності різних членів сім'ї, розробку методів вирішення конфліктів і т.д. Ці норми допомагають забезпечити довгострокову стійкість сімейного бізнесу.

У цьому матеріалі розглядаються стратегії планування спадкоємності, які FBS може ухвалити в межах нормативно-правової бази, що регламентує регулювання сімейного бізнесу в ОАЕ.

Новий закон про сімейний бізнес ОАЕ

В Еміратах донедавна не було спеціальних законів, які регулюють сімейний бізнес. Проте, з огляду на значний внесок сімейного бізнесу в економіку країни, уряд почав приділяти велику увагу цьому питанню та розробляти відповідні правові механізми для регулювання діяльності сімейних компаній в ОАЕ та забезпечення спадкоємності в інтересах сім'ї. Зокрема, було ухвалено Закон про сімейні компанії.

Ключовим принципом нового закону є забезпечення стабільності та безперервності сімейного бізнесу, за допомогою якого застосовуються чіткі правила для переходу прав володіння та управління від одного покоління до іншого. Це дозволить зберегти напрацьовані ресурси та досвід, забезпечити довгострокову перспективу розвитку бізнесу.

Закон передбачає покращення умов доступу до фінансування для сімейних підприємств в ОАЕ. Створення спеціальних фондів і програм підтримки допомагає сімейному бізнесу отримати фінансову підтримку для зростання та розвитку, включаючи розширення міжнародної діяльності.

Іншим важливим аспектом нового закону є регулювання сімейних угод, які встановлюють правила участі в бізнесі. Вони забезпечують рівні права та чітке визначення ролей і відповідальності кожної сторони, допомагають запобігти конфліктам або регламентують умови вирішення спорів в ОАЕ між членами сімейних компаній.

Загалом запровадження нового закону про сімейний бізнес в ОАЕ відкриває нові перспективи для розвитку сімейної підприємницької діяльності. Він створює умови, які визначають конкурентоспроможність бізнесу на глобальному рівні та в масштабах усієї економіки країни.

Що ж до планування спадкоємності й управління активами сімейного бізнесу в ОАЕ, то тут пропонуються гнучкі структури у формі сімейного офісу, трасту та фонду.

Що таке сімейний траст в ОАЕ?

Реєстрація трасту –
це один із способів забезпечення захисту капіталу та планування наступності. Траст — це юридична структура, за якої власність передається третій стороні (трастовому управляючому) з метою управління та розпорядження нею відповідно до вказівок засновника на користь бенефіціарів.

ОАЕ не визнають концепцію трастів у загальному законодавстві, за винятком Міжнародного фінансового центру Дубая (DIFC) та Глобального ринку Абу-Дабі (ADGM). Регулювання трастів в ОАЕ в DIFC регламентовано Законом про трасти від 2018 року (Закон про трасти DIFC) та Положеннями про трасти (спеціальні положення) 2016 року в ADGM.

Сімейний траст в ОАЕ —
це юридична структура, основна мета якої забезпечити довгостроковий захист та управління активами трасту для блага сім'ї та наступних поколінь. У процесі реєстрації сімейного трасту в ОАЕ укладається договір про довірче управління. Він є основним юридичним документом, який регулює відносини між довірчим керуючим і довірчим власником. У цьому договорі зазвичай визначаються права й обов'язки сторін, умови управління майном і порядок розподілу доходів.
Договір про довірче управління може також передбачати взаємодію з регулювальними органами або органами державного контролю у випадку потреби дотримання певних вимог. Такі органи захищають інтереси довірчих власників і забезпечують дотримання законодавства.

Створення сімейного офісу в ОАЕ

Сімейний офіс є юридичною структурою, яка працює на користь конкретної сім'ї або кількох сімей. Він забезпечує координацію різних аспектів їхнього фінансового життя й управління активами в ОАЕ. Сімейні офіси допомагають сім'ї ефективно використовувати своє майно та досягати своїх фінансових цілей.

Односімейні офіси (Single Family Offices, SFO) та багатосімейні офіси (Multi-Family Offices, MFO) – це
два види структур, які можуть надавати послуги з управління інвестиційними активами в ОАЕ. Односімейні офіси (SFO) є приватними організаціями, які створені для управління майном однієї сім'ї. Ключовою вимогою SFO є те, що вона має повністю належати одній сім'ї.

Багатосімейні офіси (MFO), з іншого боку, надають послуги з управління фінансовими активами кільком сім'ям. На відміну від SFO, MFO працюють з кількома клієнтами і, як правило, пропонують послуги інвестиційного консалтингу, планування спадкоємності, податкового планування тощо для цих сімей. Обидва види сімейних офісів забезпечують персоналізований підхід до управління активами сімейних компаній в ОАЕ. Вибір між односімейним і багатосімейним офісом залежить від унікальних потреб та переваг кожної сім'ї чи індивіда.

Зазначимо, що DIFC, ADGM та DMCC (Дубайський мультитоварний центр) мають положення для односімейних офісів (SFO), але різняться щодо мінімального розміру статутного капіталу та вимог до інвестиційних активів. Ці фінансові центри пропонують регуляторну й інфраструктурну підтримку для таких організацій, забезпечуючи сприятливе середовище для управління сімейними активами в ОАЕ.

DIFC пропонує спеціальний статус SFO, який називається DIFC SFO License. Для отримання цієї ліцензії мінімальний розмір статутного капіталу становить 50 000 доларів США, а вимог до інвестиційних активів не визначено. ADGM надає статус SFO, який відомий як ADGM SFO License. Для отримання цієї ліцензії мінімального розміру статутного капіталу не встановлено.

DMCC також пропонує статус SFO для сімейних офісів, що називається DMCC SFO License. Тут мінімальний розмір статутного капіталу становить близько 50 000 доларів США, а для отримання ліцензії потрібно мати інвестиційні активи не менше ніж 1 000 000 доларів США.

Це лише короткий опис відмінностей між цими фінансовими зонами щодо SFO. Якщо у Вас є конкретні питання, то на них можуть відповісти фахівці компанії YB Case під час індивідуальної консультації щодо регулювання сімейного бізнесу в ОАЕ.

Реєстрація сімейного фонду в ОАЕ

Невизначеність у правах та обов'язках членів сімейного бізнесу може призвести до спорів і проблем, що особливо щодо спадкоємності, управління та володіння. Важливо розробити чітку, ефективну та прозору систему управління для сімейних компаній в ОАЕ, щоб забезпечити їх успішний розвиток.

Передача управлінських повноважень від членів сім'ї професійному керівництву є одним із підходів, які можуть сприяти зміцненню та зростанню сімейного бізнесу в ОАЕ. Професійний керівник, незалежний від сім'ї, може внести свої знання, досвід та експерність в управління компанією, що уможливлює більшу ефективність і продуктивність.

З цією метою може бути створений сімейний фонд ОАЕ. Коли засновник передає свої активи фонду, він юридично перводить їх у власність фонду, що дозволяє відокремити їх від його власних коштів. Це забезпечує фінансову незалежність і захист активів фонду від особистих зобов'язань засновника.

Важливо
Фонди мають правосуб'єктність і можуть самостійно володіти активами, на відміну трастів. Засновник може зберегти контроль відповідно до Статуту, призначивши себе одним із членів ради або бенефіціаром, що є перевагою фонду порівняно з трастами.

У сімейних бізнесів є варіанти створення фондів в ОАЕ в ADGM відповідно до Положення про фонди ADGM, у DIFC відповідно до Закону про фонди та в Рас-ель-Хайма відповідно до Положення про фонди RAK ICC. Ці регіони надають стійку та прозору інфраструктуру, щоб допомогти сімейним бізнесам ефективно управляти своїми активами та створити фонди, що відповідають їхнім потребам.

Реєстрація сімейних компаній у Дубаї

Уряд емірату Дубай відповідально підходить до питання розвитку сімейних підприємств і прагне зміцнити їхню конкурентоспроможність. Спрямування на майбутнє дуже важливо, враховуючи економічне середовище, яке швидко змінюється. Адміністрація Дубая в останній рік внесла значні зміни до законодавства емірату та вжила заходів для підтримки сімейних бізнесів та їх адаптації до викликів перехідної світової економіки. Деякі з цих заходів включають:

 • Спрощені процедури реєстрації та ліцензування.
 • Фінансова підтримка сімейних бізнесів.
 • Введення нових угод і співробітництво з іншими країнами для покращення торговельних зв'язків і розвитку експорту сімейних підприємств.
 1. Заходи для підтримки сімейних офісів
  • Спрощені процедури реєстрації та ліцензування
  • Фінансова підтримка для сімейного бізнесу
  • Розвиток співробітництва і торговельних зв’язків
Але головним заходом став запуск Глобального центру сімейного бізнесу в Дубаї. Сімейні компанії в ОАЕ відіграють важливу роль в економіці, їх успіх залежить від уміння адаптуватися до умов ринку, що змінюються, і грамотного планування спадкоємності.

У Центрі сімейного бізнесу в Дубаї представлені експерти та консультанти, які допомагають сімейним підприємствам розробити стратегії та плани наслідування, навчають управлінським навичкам і надають необхідні знання та інструменти для успішного управління своїми підприємствами. Центр також організовує заходи, семінари та форуми для обміну досвідом і створення мережі контактів між представниками сімейних бізнесів.

Тож, Центр покликаний не лише прискорити зростання сімейного бізнесу на внутрішньому ринку, а й залучити заможних людей з усього світу, які зацікавлені в створенні сімейного бізнесу в ОАЕ.

Висновок

Планування спадкоємності в сімейному бізнесі в ОАЕ – це важливий і безперервний процес. Розуміння особливостей сім'ї та бізнесу допоможе розробити найкращу стратегію для передачі активів та управління компанією наступному поколінню. Гнучкий підхід дозволяє враховувати зміни в сім'ї та зовнішні чинники – такі, як податкове законодавство або економічна ситуація. Безпосередній початок процесу дозволяє сім'ї створити чіткий і стабільний план наслідування, який мінімізує можливі конфлікти та забезпечує плавний перехід бізнесу до наступного покоління.

Щоб забезпечити прозорість та юридичну коректність процесу передачі активів в ОАЕ, рекомендується звернутися до юриста. Спеціалісти нашої компанії надають широкий спектр консультаційних і супровідних послуг, зокрема ми можемо проконсультувати щодо функціонування сімейних компаній в ОАЕ.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар