Як відкрити інвестиційний фонд у Люксембурзі у 2024 році
Ціна за консультацію
від 150 EUR

Переваги Люксембургу як фінансового центру для інвестиційних фондів

Відкриття інвестиційного фонду в Люксембурзі в 2024 році є привабливою нагодою для інвесторів із кількох причин, які відображають переваги Люксембургу як фінансового центру. По-перше, Люксембург відомий своєю стабільною економікою та політичним середовищем, що робить його надійним місцем для інвестиційних ініціатив. Ця стабільність, підкріплена жорсткою, але справедливою регуляторною політикою, зміцнює довіру інвесторів.

Також країна має високорозвинену інфраструктуру та досвідчені фінансові служби, які забезпечують ефективну підтримку діяльності інвестиційних фондів. Це включає кваліфіковані керуючі компанії, аудиторів, юридичні та податкові консультації, що забезпечує комплексне обслуговування фондів на всіх етапах їх діяльності. Наявність міжнародно визнаних банків і фінансових інститутів у Люксембурзі також є значною перевагою.

Люксембург також привабливий із податкової точки зору. Оформлення інвестиційного фонду в Люксембурзі зазвичай пов'язане з вигідними податковими умовами, включаючи звільнення від деяких видів податків – таких, як податок на приріст капіталу та прибуток. Це створює сприятливе середовище для зростання та розширення фондів.

До того ж, Люксембург має солідну міжнародну репутацію, підкріплену членством у Європейському Союзі та присутністю численних міжнародних фінансових організацій. Це забезпечує фондам доступ до європейських і міжнародних ринків, а також можливість користуватися перевагами багатосторонніх торговельних і податкових угод.

Загалом, заснування інвестиційного фонду в Люксембурзі пропонує унікальне поєднання надійності, висококласних фінансових послуг і сприятливого податкового режиму, роблячи цю країну одним із провідних фінансових центрів для інвестиційних фондів на міжнародній арені.

Види інвестиційних фондів у Люксембурзі

Опис та особливості спеціалізованих інвестиційних фондів (SIF)

Створення спеціалізованого інвестиційного фонду в Люксембурзі є важливим кроком завдяки унікальним характеристикам і перевагам, які він пропонує. SIF, який є гнучким інструментом для інвестицій, був запущений у Люксембурзі в 2007 році і швидко завоював популярність у міжнародних інвесторів завдяки своїй здатності адаптуватися до різноманітних інвестиційних стратегій і класів активів.

Головна відмінність SIF полягає в його гнучкості в плані інвестиційної політики. Фонд здатний вкладати кошти в різноманітний набір активів, включаючи як традиційні акції та облігації, так і альтернативні види інвестицій – такі, як нерухомість, хедж-фонди та прямі інвестиції. Це робить SIF привабливим варіантом для інвесторів, які шукають різноманітність у своїх інвестиційних портфелях.

Варто також зазначити, що SIF регулюється Комісією з нагляду за фінансовим сектором (CSSF) у Люксембурзі. Незважаючи на те, що SIF піддаються менш жорсткому регулюванню порівняно з іншими видами інвестиційних фондів, вони зобов'язані відповідати певним нормам і стандартам, зокрема щодо управління ризиками та забезпечення прозорості.

Одним із ключових вимог для SIF є наявність ліцензованого керуючого, який забезпечує відповідність усіх операцій і стратегій фонду застосовним нормативам і законодавству. Крім того, SIF повинні мати кваліфікованого депозитарія, який відповідає за зберігання активів фонду та контроль за його фінансовими операціями.

Відкриття інвестиційного фонду в Люксембурзі у формі SIF також передбачає певні податкові переваги. Наприклад, SIF зазвичай звільняються від податку на капітал і податку на прибуток, що робить їх привабливими для міжнародних інвесторів. Проте вони підлягають сплаті підписного податку, ставка якого становить 0,01% чистої вартості активів фонду.

В цілому, реєстрація інвестиційного фонду в Люксембурзі у формі SIF є привабливою опцією для тих, хто шукає гнучкість в управлінні інвестиціями та хоче отримати вигоду зі сприятливого податкового та регуляторного режиму Люксембургу.

Порівняльний аналіз випів фондів: SICAV та SICAF

Критерій

SICAV (Інвестиційний фонд зі змінним капіталом)

SICAF (Інвестиційний фонд із фіксованим капіталом)

Юридична структура

Юридична особа, часто у формі АТ.

Може бути організований у різних формах, включаючи товариства з обмеженою відповідальністю та командитні товариства.

Мета створення

Інвестування капіталу фонду у ліквідні фінансові інструменти, включаючи цінні папери та нерухомість.

Оформлення SICAF у Люксембурзі дозволяє проводити інвестування в цінні папери, які становлять ризикований капітал.

Вимоги до мінімального капіталу

Не встановлено суворих вимог до мінімального капіталу.

Початковий капітал має становити 1,25 млн євро, який необхідно набрати протягом одного року після отримання авторизації від CSSF.

Оподаткування

Звільнення від корпоративного податку та ПДВ. Обкладається підписним податком у розмірі 0,05% чистої вартості активів (0,01%, якщо зареєстрований як SIF).

Аналогічно SICAV, звільнення від корпоративного податку, податку на чисте багатство та ПДВ. Передплатний податок становить 0,05% від чистої вартості активів (0,01%, якщо зареєстрований як SIF).

Управління та нагляд

При реєстрації SICAV у Люксембурзі потрібне призначення кастодіану (зазвичай банку в Люксембурзі), офіс та управління повинні знаходитись у Люксембурзі. Під наглядом CSSF.

Також потрібен кастодіан, офіс та управління в Люксембурзі. Під наглядом CSSF піддається аудиту.

Випуск і купівля акцій

Може випускати та купувати акції в будь-який час, не потрібна зміна установчих документів.

Випуск і купівля акцій менш гнучкі, будь-які зміни в капіталі мають бути зареєстровані та опубліковані.

Обидва види фондів пропонують різні переваги та підходять для різних інвестиційних стратегій. SICAV забезпечує більшу гнучкість в управлінні капіталом та інвестиціями, тоді як SICAF підходить для більш стабільних, довгострокових інвестицій із фіксованим капіталом. Вибір між SICAV та SICAF залежить від конкретних цілей і потреб інвестора.

Огляд нерегульованих інвестиційних фондів – таких, як RAIF та Soparfis

Створення нерегульованих інвестиційних фондів у Люксембурзі – таких, як RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) та Soparfi (Société de Participations Financières), пропонує унікальні можливості для інвесторів завдяки їхній гнучкості та податковим перевагам.

RAIF – це порівняно новий інструмент, що є революційним рішенням у сфері інвестиційних фондів Люксембургу. Цей вид фонду може включати різні підфонди з окремими активами і зобов'язаннями. Кожен підфонд може мати свою індивідуальну інвестиційну політику та структуру. RAIF не підлягає прямому нагляду CSSF і не вимагає попереднього схвалення CSSF, однак має призначити авторизованого зовнішнього менеджера з управління альтернативними інвестиціями (AIFM).

RAIF може бути організований у різноманітних юридичних формах, включаючи фонд загального виду (FCP), інвестиційну компанію зі змінним капіталом (SICAV), товариство з обмеженою відповідальністю (SARL) тощо. Цей вид фонду націлений на "кваліфікованих інвесторів", які задовольняють специфічні критерії – такі, як вимога вкладення мінімальної суми в розмірі 125 000 євро.

Soparfi, з іншого боку, є фінансовою холдинговою компанією, яка використовується для довгострокових інвестицій та управління активами. Цей вид структури також пропонує податкові переваги, включаючи застосування подвійних податкових договорів і виключення з оподаткування в певних випадках.

Обидва види фондів – RAIF та Soparfi – звільнені від корпоративного податку та податку на чисте багатство. RAIF оподатковується підписним податком у розмірі 0,01% на рік.

Створення нерегульованих інвестиційних фондів у Люксембурзі пропонує гнучкість у виборі структури фонду та податкові пільги, роблячи їх привабливими для міжнародних інвесторів, особливо для тих, хто шукає можливості для диверсифікації та оптимізації податкових зобов'язань.

Процес реєстрації інвестиційного фонду

Процес заснування інвестиційного фонду в Люксембурзі у 2024 році

Оформлення інвестиційного фонду в Люксембурзі включає низку важливих етапів, пов'язаних із підготовкою та поданням установчих документів.

Етап 1
Визначення правової форми фонду: вибір між різними структурами – такими, як SICAV, SICAF, SIF, RAIF тощо, залежно від інвестиційних цілей і переваг.
Етап 2
Розробка установчих документів: це включає складання статуту фонду та інших основних документів, які визначають структуру управління, права й обов'язки акціонерів та інші ключові аспекти діяльності фонду.
Етап 3
Вибір керуючої компанії та кастодіану (депозитарію): необхідно вибрати компанію, яка керуватиме фондом, а також банк або фінансову інституцію для зберігання активів фонду.
Етап 4
Реєстрація фонду в торговельному реєстрі Люксембургу: це включає подання установчих документів до відповідних органів для офіційної реєстрації фонду.
Етап 5
Отримання необхідних ліцензій і дозволів: залежно від виду фонду, може знадобитися отримання ліцензії від Комісії з нагляду за фінансовим сектором (CSSF) або інших регулювальних органів.
Етап 6
Підготовка та розповсюдження інформаційних документів: для залучення інвесторів необхідно підготувати та поширити проспект фонду, який містить всю важливу інформацію про інвестиційну політику, ризики, управління та структуру фонду.

Ці кроки є ключовими в процесі реєстрації інвестиційного фонду в Люксембурзі та потребують ретельного планування та співпраці з кваліфікованими юридичними та фінансовими консультантами.

Вибір правової форми фонду

При створенні інвестиційного фонду в Люксембурзі вибір правильної правової форми є ключовим моментом, визначальним структуру, управління й оподаткування фонду.

Правова форма

Особливості

Мінімальний капітал

Основні інвестори

Регулювання

Société anonyme (SA)

Публічна компанія з обмеженою відповідальністю підходить для широкого кола акціонерів і забезпечує високий рівень конфіденційності для інвесторів.

EUR 30,000, з яких щонайменше 25% мають бути оплачені при започаткуванні.

Не обмежено

Під наглядом CSSF

Société à responsabilité limitée (Sarl)

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю з реєстрацією в Люксембурзі, характеризується високим ступенем гнучкості та мінімальним рівнем законодавчих розпоряджень, ідеальна для одного інвестора або спільного приватного інвестиційного проекту.

EUR 12,000, які мають бути повністю оплачені при започаткуванні.

Максимум 100 учасників

Під наглядом CSSF

Société en commandite par actions (SCA)

Корпоративне командитне товариство з акціонерним капіталом, характеризується наявністю як загальних, так і командитних партнерів, але підпорядковується тому ж широкому законодавчому режиму, як і SA.

EUR 30,000, з яких щонайменше 25% мають бути оплачені при започаткуванні.

Приваблює широке коло інвесторів

Під наглядом CSSF

Société en commandite spéciale (SCSp)

Прозоре обмежене товариство без юридичної особи, що моделюється на основі англо-американських форм інвестиційних обмежених товариств.

Не вимагає мінімального капіталу

Підходить для професійних інвесторів

Менше регулювання, немає прямого нагляду CSSF

Вибір правильної форми фонду залежить від цілей інвестиційної стратегії, виду цільових інвесторів та активів, а також від переваг щодо гнучкості управління та податкових міркувань. Наприклад, SA і SCA кращі для структурування ліквідних фондів, тоді як менеджери закритих фондів часто вибирають SCS або SCSp.

Вимоги до керуючих і менеджерів фонду

Відкриття інвестиційного фонду в Люксембурзі потребує суворого дотримання регуляторних вимог, включаючи ті, які висуваються до керівників і менеджерів фонду. Ці вимоги включають різні аспекти, від фінансової стійкості до відповідності стандартам боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Керівники інвестиційних фондів (IFM) повинні отримати попереднє схвалення від Комісії з нагляду за фінансовим сектором (CSSF) перед початком діяльності. Крім того, IFM зобов'язані надавати в CSSF регулярну звітність, включаючи річні звіти протягом семи місяців після закінчення фінансового року IFM.

Існує кілька різних категорій IFM, включаючи керуючі компанії UCITS, інші керуючі компанії, філії IFM у Люксембурзі, самоврядні інвестиційні компанії, авторизовані менеджери альтернативних інвестиційних фондів (AIFM) та внутрішньо керовані альтернативні інвестиційні фонди (AIF). Кожна з цих категорій має свої специфічні вимоги до авторизації та діяльності.

Крім того, відповідно до нових регуляторних вимог, введених наприкінці 2021 року, IFM тепер мають готувати спеціальні звіти щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням злочинних організацій (AML/CTF), які мають перевірятися сторонніми аудиторами. Ці звіти є важливим елементом у системі контролю та забезпеченні відповідності регуляторним вимогам.

Ці вимоги до керівників і менеджерів фонду в Люксембурзі покликані забезпечити високий рівень інвесторського захисту та стабільності фінансової системи. Вони відображають прагнення регуляторів до прозорості, відповідальності та професіоналізму в сфері управління інвестиційними фондами.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Експлуатація інвестиційного фонду в Люксембурзі

Захист активів і роль депозитарію

Створення інвестиційного фонду в Люксембурзі тягне за собою низку ключових процедур, зокрема захист активів і призначення депозитарію, який відіграє центральну роль у забезпеченні безпеки та належного управління активами фонду.

Основна роль депозитарію включає збереження активів УКІ (Установ Колективного Інвестування), контроль за деякими їхніми операціями та щоденне управління активами фонду. Депозитарій зобов'язаний, з-поміж іншого, опрацьовувати надходження дивідендів, відсотків та інших доходів. Важливо, що депозитарій може делегувати виконання певних обов'язків третім сторонам, але це не має призводити до концентрації всіх обов'язків у руках однієї сторони. Депозитарій зобов'язаний організувати свої відносини з третіми сторонами так, щоб він був негайно поінформований про всі транзакції, які ці треті сторони виконують щодо активів фонду.

При оформленні інвестиційного фонду в Люксембурзі до додаткових обов'язків депозитарію належать забезпечення того, щоб продаж, випуск, погашення й анулювання одиниць фонду здійснювалися відповідно до законодавства та установчих документів; гарантія того, що в операціях, які стосуються активів фонду, оплата провадилася в звичайні терміни; а також забезпечення того, щоб доходи фонду використовувалися відповідно до установчих документів.

За законодавством Люксембургу відповідальність депозитарію завжди пов'язана з обов'язком нагляду за активами фонду. Депозитарій не може звільнити себе від обов'язку нагляду, і будь-які положення установчих документів або інші угоди, спрямовані на виключення чи обмеження цієї відповідальності, є недійсними.

У межах Директиви про керуючих альтернативними інвестиційними фондами (AIFMD) було значно посилено обов'язки депозитарію щодо зберігання, ведення обліку та перевірки права власності, а також сумлінності та контролю за діяльністю третіх сторін. AIFMD також запровадила моніторинг грошових потоків AIF, правила незалежності й управління конфліктами інтересів.

Ці аспекти є ключовими в контексті створення інвестиційного фонду в Люксембурзі, оскільки вони забезпечують прозорість і захист активів, що має вирішальне значення для забезпечення довіри та захисту інтересів інвесторів.

Правила управління ризиками та конфліктами інтересів

Запуск інвестиційного фонду в Люксембурзі включає розробку та впровадження ефективних механізмів управління ризиками та запобігання конфліктам інтересів. Ці аспекти є критично важливими для забезпечення прозорості, надійності та довіри інвесторів до управління фондом.

Управління ризиками починається з ретельного аналізу всіх потенційних ризиків, пов'язаних із інвестиційною діяльністю фонду. Це включає ринкові ризики, кредитні ризики, ліквідні ризики і операційні ризики. Для кожного виду ризику потрібно розробити стратегії, які допоможуть мінімізувати потенційні збитки. Наприклад, для управління ринковим ризиком фонд може використовувати диверсифікацію портфеля, хеджування та інші фінансові інструменти.

Крім того, важливо встановити системи постійного моніторингу та аналізу ризиків. Це включає регулярний аналіз портфеля фонду, а також моніторинг зовнішніх ринкових умов. Системи управління ризиками повинні бути гнучкими, щоб адаптуватися до мінливих ринкових умов і нових ризиків.

У контексті управління конфліктами інтересів відкриття інвестиційного фонду в Люксембурзі потребує чіткого визначення та документування потенційних конфліктів інтересів. Це може включати конфлікти між інтересами фонду та його менеджерами, між різними клієнтами менеджера або між фондом і його постачальниками послуг.

Фонд повинен розробити та впровадити політики та процедури, які гарантують, що у випадку виникнення конфлікту інтересів він керуватиметься справедливо та в інтересах усіх сторін. Це може включати створення комітетів з управління конфліктами інтересів, а також прозоре розкриття інформації про конфлікти всім зацікавленим сторонам.

Важливо, щоб системи управління ризиками та конфліктами інтересів були інтегровані в загальну управлінську структуру фонду та регулярно переглядалися для забезпечення їхньої актуальності й ефективності. Ці системи повинні відповідати як внутрішнім стандартам фонду, так і зовнішнім регуляторним вимогам CSSF Люксембургу.

Таким чином, запуск інвестиційного фонду в Люксембурзі вимагає всебічного підходу до управління ризиками та конфліктами інтересів, що забезпечує стабільність, безпеку та довіру з боку інвесторів.

Специфіка створення альтернативних інвестиційних фондів (AIF)

Регулювання AIF відповідно до Закону про AIFM

Оформлення інвестиційного фонду в Люксембурзі, особливо коли йдеться про Альтернативні інвестиційні фонди (AIF), вимагає ретельного дотримання регуляторних вимог, встановлених у Законі про Керуючих альтернативними інвестиційними фондами (AIFM). Цей закон, прийнятий у Люксембурзі відповідно до європейських директив, є ключовим регуляторним інструментом, що визначає структуру і функціонування AIF.

Насамперед, Закон про AIFM встановлює критерії та вимоги для керуючих AIF, відомих як AIF-менеджери. Ці менеджери повинні бути належним чином авторизовані та підпорядковуватися суворому нагляду з боку Комісії з нагляду за фінансовим сектором (CSSF). Авторизація включає оцінку кваліфікації та надійності менеджерів, а також їх здатності ефективно управляти ризиками та дотримуватися застосовних правил і стандартів.

Реєстрація інвестиційного фонду в Люксембурзі також вимагає дотримання низки операційних та організаційних вимог, спрямованих на забезпечення прозорості та захисту інтересів інвесторів. Це включає правила управління ризиками, політики щодо конфліктів інтересів, а також вимоги до аудиту та звітності. Закон про AIFM також передбачає специфічні вимоги до маркетингової діяльності, особливо щодо реклами та пропозицій до інвесторів.

Крім того, AIF-менеджери повинні дотримуватись правил щодо управління активами фонду, включаючи вимоги до диверсифікації та ліквідності. Вони також зобов'язані надавати регулярні звіти CSSF про свою діяльність, фінансовий стан і рівень ризиків, пов'язаних із керованими ними активами.

Особлива увага при створенні AIF фонду в Люксембурзі в межах Закону про AIFM приділяється заходам протидії відмиванню грошей і фінансуванню злочинних організацій. AIF-менеджери зобов'язані впроваджувати ефективні процедури та контрольні механізми для запобігання використанню фонду з метою незаконної фінансової діяльності.

Отже, регулювання AIF відповідно до Закону про AIFM у Люксембурзі є комплексним і багаторівневим процесом, що включає суворий нагляд та регулювання діяльності фондів та їх менеджерів. Це забезпечує високий рівень захисту інвесторів і сприяє підтримці стабільності та прозорості фінансового ринку.

Переваги й особливості AIF у Люксембурзі

Відкриття альтернативного інвестиційного фонду (AIF) у Люксембурзі надає інвесторам і керуючим низку значних переваг та унікальних особливостей, які роблять цю юрисдикцію однією з провідних для розміщення інвестиційних фондів на міжнародному рівні.

Основною перевагою є еластичне нормативне середовище, що забезпечує можливість налаштування фондів під різноманітні інвестиційні стратегії та вимоги інвесторів. Люксембург пропонує безліч юридичних конструкцій для альтернативних інвестиційних фондів, зокрема спеціалізовані інвестиційні фонди, інвестиційні компанії у венчурний капітал і зарезервовані альтернативні інвестиційні фонди. Ці структури надають різноманітні варіанти регулювання й адаптивності, що дає інвесторам і менеджерам можливість оптимізувати свої інвестиційні підходи та управлінські процедури.

Заснування альтернативного інвестиційного фонду в Люксембурзі також забезпечує доступ до широкого міжнародного ринку. Завдяки своєму статусу провідного фінансового центру та членства в Європейському Союзі, Люксембург надає AIF та їх керуючим переваги "європейського паспорта", що дозволяє маркетингові діяльності в різних країнах ЄС без необхідності отримання додаткових дозволів у кожній окремій країні.

Крім того, Люксембург пропонує привабливий податковий режим для AIF та їхніх інвесторів. Хоча конкретні податкові умови можуть змінюватись залежно від виду фонду та його структури, багато AIF у Люксембурзі користуються звільненнями від податку на приріст капіталу та податку на дивіденди, що робить їх привабливими для міжнародних інвесторів.

Ще однією важливою особливістю є високий рівень захисту інвесторів і суворі стандарти управління ризиками, встановлені люксембурзьким законодавством і регулювальними органами. Це включає вимоги до прозорості, управління конфліктами інтересів та регулярного моніторингу діяльності фонду.

В цілому, відкриття альтернативного інвестиційного фонду в Люксембурзі є привабливим варіантом для інвесторів і керівників, які шукають гнучкість, доступу до міжнародних ринків, сприятливого податкового режиму і суворого регуляторного середовища. Ці чинники, у сукупності, роблять Люксембург одним із кращих місць для розміщення та управління інвестиційними фондами.

Висновок

Люксембург залишається одним із провідних світових фінансових центрів для розміщення та управління інвестиційними фондами. Це обумовлено комбінацією гнучкого та прогресивного регуляторного середовища, привабливого податкового режиму та високих стандартів захисту інвесторів.

Стабільність, надійність і прозорість юридичної та економічної системи, поряд із його стратегічним положенням у Європейському Союзі, роблять реєстрацію інвестиційного фонду в Люксембурзі привабливим варіантом для інвесторів з усього світу. Чи через спеціалізовані інвестиційні фонди, корпоративні інвестиційні фонди чи альтернативні інвестиційні фонди, Люксембург пропонує різноманітні можливості для задоволення потреб міжнародних інвесторів і керуючих.

Люксембург продовжує пропонувати одні з найпривабливіших умов для інвестиційних фондів у Європі та світі, забезпечуючи міцну основу для інвесторів, які прагнуть розвитку та розширення своїх портфелів у стабільному, безпечному та сприятливому для бізнесу середовищі.

Наші експерти надають повний спектр консультаційних послуг і підтримки в процесі створення інвестиційного фонду в Люксембурзі. Для отримання консультацій і початку співробітництва, виберіть зручний для Вас спосіб зв'язку в розділі "Контакти" нашого сайту.

Цікавить кваліфікована консультація наших фахівців щодо реєстрації інвестиційного фонду в Люксембурзі?
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар