Як створити міжнародну благодійну організацію у 2024 році?
Ціна за консультацію
від 150 EUR

Благодійність — це будь-який вид діяльності, що проводиться з метою покращення соціального добробуту в різноманітних сферах без комерційної вигоди для тих, хто провадить цю діяльність. Міжнародна благодійна організація – це незалежна структура, що займається реалізацією благодійних проектів у країні реєстрації і за кордоном, пiдтримуючи міжнародні стандарти. Діяльність такої компанії потребує значної відповідальності як з погляду дотримання законодавства, так і з погляду моральної відповідальності.

Ухваливши рішення отримати статус благодійної організації, необхідно насамперед провести дослідження та бути уважними до деталей. Планування є важливим кроком і має ключове значення під час відкриття будь-якого нового бізнесу. По-перше, важливо розуміти, які цілі Ви ставите, щоб вибрати оптимальну структуру компанії, які державні органи задіяні та які процедури необхідні для дотримання вимог. Тобто необхідно ретельно продумати низку юридичних аспектів, про що докладніше йтиметься у статті.

Реєстрація міжнародного благодійного фонду

Створення благодійного фонду в Європі чи будь-якій іншій частині світу передбачає дві основні функції:

 • наявність чітких цілей і завдань, які визнані благодійними урядом;
 • роботу повністю на благо суспільства.

Створити міжнародну благодійну організацію можна для різних цілей, наприклад:

 1. Вирішення проблеми бідності.
 2. Розвитку охорони здоров'я та захисту екології.
 3. Захисту прав людини та громадянина.
 4. Просування мистецтва, культури, освіти, науки.
 5. Просування релігії.

В організації може бути додаткова мета лише тому випадку, якщо вона сприяє основній благодійній меті. Розгляд мети пропонованої благодійності передбачає, що буде дано відповіді такі питання:

 1. Чи є у Вас чітка мета та чи вона служить на благо суспільства?
 2. Чи ця мета належить до однієї з благодійних цілей, визначених законами? Якщо ні, створення благодійної організації — це не той варіант, який Вам підходить. Альтернативи включають, наприклад, фірми громадських інтересів (CIC).
 3. Має бути чітко зазначено, чого Ваша благодійна організація має намір досягти, як саме вона має намір цього досягти та кому це принесе користь.

Корисно буде проконсультуватися з юристом, щоб переконатися, що ціль відповідає необхідним критеріям. При реєстрації міжнародної благодійної організації є низка варіантів юридичної структури. Важливо ретельно підійти до вибору правової форми, оскільки різні організаційно-правові форми мають різні вимоги як до створення, так і ведення діяльності. Розуміння Ваших пріоритетів і цілей допоможе підібрати найбільш ефективну організаційну структуру для Вашої благодійної асоціації та максимізувати Ваші можливості для виконання/досягнення благодійних цілей.

Тому, незалежно від того, чи зацікавлені Ви в заснуванні благодійного фонду в Азії чи Європі, або хочете просувати благодійні цілі в Африці, маєте чітко розуміти, що вибір правильної організаційно-правової форми організації, створеної з метою благодійності, починається з індивідуальної консультації.

А оскільки ця діяльність належить до тих, на які необхідно отримувати спеціальний дозвіл і проведення погоджень з місцевими контролювальними органами, важливо, щоб розробленням корпоративної документації для відповідності вимогам регулятора займалися кваліфіковані фахівці. Іншими словами, прийнятною практикою є звернення до профільних експертів за супроводом здобуття статусу благодійної організації за кордоном.

Реєстрація міжнародної благодійної організації: як вибрати благодійну структуру?

Вибір правильного юридичного статусу для благодійної організації з самого початку допоможе захистити піклувальників і зробити доступними додаткові джерела фінансування. Це пов'язано з тим, що структура безпосередньо вплине на те, як міжнародна благодійна організація працюватиме на практиці за такими трьома ключовими напрямками:

 1. Хто керуватиме благодійною асоціацією та чи буде вона відкрита для ширшого кола членів?
 2. Чи будуть «піклувальники» (див. нижче докладний опис) нести особисту відповідальність за дії такої організації та її збитки?
 3. Чи може благодійна організація укладати договори, володіти власністю, наймати персонал від свого імені?

Почнемо з того, хто ж такий піклувальник. Довірчий керуючий чи піклувальник — це той, хто бере на себе юридичну відповідальність за виконання благодійною організацією своїх обов'язків, які приносять користь суспільству. Іншими словами, піклувальник — це той, хто ухвалює рішення та контролює управління благодійною організацією. Часто є більше одного піклувальника, і рішення приймаються колегіально на зборах опікунської ради. У цьому випадку, один довірчий керуючий зазвичай не має повноважень діяти самостійно, якщо ці повноваження були надані йому колективно.

Щоб відкрити міжнародну благодійну організацію, вибір корпоративної структури можна зупинити на одній із 4 основних видів, які є в тому чи іншому вигляді в більшості країн світу:

 • благодійний фонд (траст);
 • благодійна некорпоративна асоціація;
 • благодійна об'єднана організація (CIO);
 • благодійна компанія з обмеженою відповідальністю (CLG).
Міжнародний благодійний фонд.

Це найпростіша форма благодійності. Фонд, створений з метою благодійності, має групу піклувальників, які управляють активами відповідно до договору про довірче управління. Ключовим моментом, який варто зазначити, є те, що в деяких країнах міжнародний благодійний траст не має самостійної юридичної особи, тому в такому випадку саме піклувальники несуть особисту відповідальність щодо боргів і зобов'язань такої організації. Благодійний фонд регулюється договором довірчого управління.

Благодійна некорпоративна асоціація.

Ця форма схожа на траст, але на додаток до піклувальників у некорпоративній асоціації є група членів, які мають право голосу в управлінні благодійною діяльністю. Така компанія може мати статут чи керівний документ. Як і траст, благодійна некорпоративна асоціація не є самостійною юридичною особою, тому піклувальники несуть особисту відповідальність щодо зобов'язань і боргів такої структури. Найчастіше така форма неспроможна мати власності, наймати працівників, і навіть створюється задля досягнення однієї конкретної благодійної мети.

Благодійна компанія з обмеженою відповідальністю.

Заснування міжнародної компанії для благодійності, що має корпоративну структуру GLG, може стати одним із найрозумніших варіантів, оскільки така структура є загальноприйнятою. Важливо відзначити, що GLG має самостійний юридичний статус, а це означає, що піклувальники зазвичай захищені від особистої відповідальності. Діяльність GLG регулюється Статутом. Крім піклувальників, у благодійній компанії є група членів, які мають право голосу в управлінні благодійною діяльністю. Благодійна компанія сама може укладати договори, володіти майном і наймати персонал.

Благодійна об'єднана організація.

CIO – це нова структура, розроблена спеціально для благодійних організацій. Реєстрація та регулювання міжнародних благодійних організацій CIO проводиться Комісією з благодійності обраної юрисдикції. Як і благодійна компанія, CIO має окрему юридичну особу, тому піклувальники захищені від особистої відповідальності. Знову ж таки, крім опікунів у CIO є група членів, які мають право голосу в управлінні благодійною діяльністю.

Доступні два різні види при реєстрації міжнародної CIO:

 • як фонд;
 • як асоціацію.

У випадку створення CIO як фонд єдиними членами з правом голосу є піклувальники. Однак CIO, що має структуру асоціації, включає ширший склад, тому є члени з правом голосу, окрім піклувальників благодійної організації.

Варто знати, що кожна з цих структур не схожа на звичайну комерційну компанію, що означає, що вони не можуть розподіляти прибуток серед своїх членів. Усі накопичені активи мають бути використані задля досягнення благодійної мети.

Етапи створення благодійної організації

Визначити реальну потребу в діяльності, яка спрямована на благодійність.

Кожна хороша ідея для благодійності має починатися з дослідження. Які є найактуальніші потреби суспільства в тій чи іншій юрисдикції? Як нещодавно створена благодійна організація могла б допомогти в полегшенні чи покращенні ситуації в цій галузі?

Викласти благодійні цілі та шляхи їх досягнення у відповідному документі.

Це не лише забезпечить ясність при розгляді різних варіантів досягнення поставленої мети, але й покращить спілкування з членами спільноти.

Ретельно ознайомитись із нормативно-правовою базою.

Правила реєстрації міжнародної компанії з метою благодійності можуть відрізнятися залежно від країни, тому важливо уточнити ключові вимоги та кроки у місцевих регулювальних відомствах.

Призначити довірених осіб.

Є безліч різних термінів, що використовуються для позначення піклувальників, зокрема: піклувальник, директор тощо. Не має значення, яка термінологія використовується: особи, які зрештою відповідальні за управління благодійною асоціацією та приймають рішення щодо управління поточною діяльністю, є «піклувальниками благодійних організацій».

Перш ніж відкрити благодійний фонд для діяльності за кордоном і в країні його реєстрації та призначати нових піклувальників, важливо розглянути їхню відповідність вимогам. Деяким особам заборонено виступати як піклувальники відповідно до вимог регулювального органу відповідної країни. У керівному документі міжнародної благодійної організації часто встановлюються додаткові критерії прийнятності – такі, як мінімальний вік.

Також у керівному документі благодійної організації вказується мінімальна та/або максимальна кількість піклувальників. Відповідно до передової практики, рекомендується благодійним організаціям призначати не менше трьох (не пов'язаних між собою) та не більше дванадцяти піклувальників.

Обрати назву.

Щоб заснувати міжнародну благодійну організацію, необхідно обрати та зареєструвати назву. Назва Вашої організації має вирішальне значення, тому що саме вона відрізнятиме Вашу благодійну організацію від інших. Якщо слово «благодійність» і подібні терміни використовуються в назві фонду або компанії, то для цього спочатку потрібно отримати схвалення відповідного регулювального органу.

Розробити Кодекс поведінки.

Кодекс поведінки — це угода між благодійною організацією та її посадовими особами, в якій викладаються стандарти поведінки, на яку очікують опікуни. Іншими словами, Кодекс спрямований на визначення стандартів, очікуваних від піклувальників, щоб гарантувати, що:

 • Благодійна міжнародна організація ефективна, відкрита та підзвітна.
 • Досягаються високі стандарти чесності й управління.
 • Робочі відносини з будь-яким персоналом і консультантами є продуктивними.

Якщо Ви плануєте зареєструвати міжнародну благодійну організацію, то потрібно знати, що зазвичай Кодекс поведінки включає такі основні елементи (список може бути розширений):

 • Захист активів.
 • Управління конфліктами інтересів, зовнішньої діяльності.
 • Політика конфіденційності.
 • Благодійна культура.
 • Процедури управління грошима й активами.
 • Політика ведення обліку.
 • Політика найму персоналу.
Скласти керівний документ.

Керівний документ (або «звід правил») роз'яснює, як працюватиме благодійна організація, дозволяє піклувальникам та іншим зацікавленим сторонам дізнатися (перелік неповний):

 • цілі благодійності;
 • хто управляє благодійним фондом та як здійснюється управління;
 • як призначатимуться піклувальники;
 • як закрити благодійний фонд.

Оскільки керівний документ має бути чітко сформульований з урахуванням усіх юридичних формальностей, звичайною практикою є залучення юриста з відповідною спеціалізацією, який допоможе скласти цей документ.

Важливо.

Щоб керівний документ мав юридичну силу, його мають підписати усі довірені особи.

Відкрити банківський рахунок для благодійного фонду.

Мабуть, немає більшого пріоритету для керівників благодійних організацій, ніж збереження грошей своєї організації в безпеці. Довірені особи благодійних асоціацій мають ухвалити низку важливих рішень. Вибір банку — одне з таких важливих рішень, що може вплинути на фінансовий стан благодійної організації як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. Важливо вибрати правильний вид банківського рахунку для благодійної організації.

Пояснюючи цей момент, зазначимо, що особистий банківський рахунок не забезпечить той рівень прозорості та захисту від незаконного присвоєння фінансових засобів/активів, який пропонує спеціальний благодійний банківський рахунок. При виборі банку потрібно враховувати безліч факторів, зокрема й те, як працює Ваша організація, рівень фінансування, з яким вона має справу, та характер пожертвувань, які вона обробляє. З цих причин рекомендується запросити юридичний супровід реєстрації благодійного фонду.

Супровід створення міжнародної благодійної організації

Якщо Ви починаєте вивчати можливість створення благодійної організації за кордоном або вже знаходитесь в процесі, рекомендується заручитися підтримкою профільних фахівців. Наші послуги включають широкий перелік: від початкових консультацій, які допоможуть зрозуміти юридичні вимоги та доступні варіанти, до повної підтримки всього процесу реєстрації. Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, щоб розробити індивідуальні рішення, що відповідають їх конкретним потребам і завданням.

Чим можуть допомогти профільні експерти?

 • Допомога у виборі форми благодійної організації, яка найбільше відповідає Вашим благодійним цілям.
 • Консультація з реєстрації міжнародної благодійної організації.
 • Консультування щодо важливих аспектів благодійної діяльності в обраній країні.
 • Підготовлення пакета документів для реєстрації благодійної організації в Австралії, Азії, Європі, Африці.
 • Представництво Ваших інтересів перед органами державної влади.
 • Супровід відкриття банківського рахунку для благодійного фонду.
 • Посередництво та вирішення спорів (за потреби).

Висновок

Вирішивши створити міжнародну благодійну організацію, зверніться до профільних фахівців, які допоможуть вибрати вид структури, що найбільше відповідає для поставлених цілей і завдань. Акцентуємо увагу, що послуги спеціаліста з супроводу реєстрації міжнародної благодійної організації платні.

Фахівці YB Case надають допомогу в обранні юрисдикції для створення організації з метою благодійності, у підготовленні пакету необхідних документів залежно від обраної корпоративної форми та законодавчих вимог тієї чи іншої країни, представництво інтересів наших клієнтів перед органами державної влади. Маючи досвід у цій галузі, ми можемо допомогти уникнути поширених помилок під час подання заявки на отримання статусу благодійної організації в різних країнах.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар