Створення трасту в Сингапурі
Трасти є важливим юридичним механізмом для ефективного управління та збереження активів, пропонуючи гнучкі можливості для спадкового планування, забезпечення конфіденційності та оптимізації податкових зобов'язань. Широке використання цієї структури в сучасній економіці підкреслює їхню здатність задовольняти різноманітні фінансові та персональні потреби засновників.

Завдяки стійкій економічній стратегії, вигідній податковій політиці та просунутій правовій системі, заснованій на англійському праві, Сингапур виділяється як один із провідних світових центрів для створення та управління трастовими структурами. Розвиток сфери трастових послуг у цій юрисдикції демонструє прагнення Сингапуру до формування привабливого середовища для глобальних інвесторів і забезпечених сімей, які прагнуть захистити та передати своє багатство наступним поколінням.

У цьому огляді наведено ретельний розбір процедури встановлення трасту в Сингапурі, включаючи обговорення основних законодавчих принципів і практичні кроки для формування та управління трастовими структурами.

Основи трастового права в Сингапурі

Трастове законодавство Сингапуру складається з комплексу законів і регламентів, які керують формуванням, веденням та виконанням трастів. Ця правова структура служить основою для передачі активів від одного індивіда (засновника) до іншого (трасті), який потім управляє цими засобами на користь третьої сторони (отримувача).

Опис трасту та його ключових фігур

Траст є юридичною угодою, якою засновник передає свої кошти трасті керувати на користь одного чи кількох одержувачів. Зазвичай ця угода закріплюється в письмовій формі, де точно вказуються умови управління та розподілу коштів.

 1. Засновник (Settlor) – індивід, який переказує свої кошти до трастового фонду.
 2. Трасті (Trustee) – фіз- або юрособа, уповноважена керувати засобами трасту згідно з умовами угоди про траст.
 3. Одержувачі (Beneficiaries) – особи чи організації, на користь яких управляється траст і які мають право вигоди від коштів трасту.

Роз'яснення ролей учасників

Засновник запускає процес створення трасту, призначає трасті та визначає одержувачів. Засновник також задає умови трасту, включаючи його цілі, права та обов'язки трасті, а також методи та критерії розподілу коштів серед одержувачів.

Довірчий керуючий (трасті) відповідає за управління засобами трасту, дотримуючись умов угоди про траст і діючи на користь одержувачів. Це включає інвестиції коштів трасту, їх захист і розподіл прибутку або основного капіталу серед одержувачів.

Одержувачі (бенефіціари) мають право на одержання прибутку або основного капіталу з трасту згідно з умовами, заданими засновником. Їхні права можуть бути чітко визначені або надані на розсуд трасті під час дискреційного управління активами трасту.

Нормативно-правова база з управління трастовими фондами в Сингапурі

Законодавча система Сингапуру забезпечує надійну та прозору основу для операцій із трастами і трастовими компаніями. Найважливіші законодавчі документи, які визначають функціонування трастів у Сингапурі, охоплюють:

 • "Закон про трастові компанії"
 • "Закон про довірчих керуючих"
 • "Закон про комерційні трасти"
 • "Закон про цивільне право"

Trust Companies Act (Закон про трастові компанії)

Ключові аспекти:
 • Регламентує діяльність підприємств, які надають послуги довірчого управління, зобов'язуючи їх до ліцензування через Державний фінансовий орган Сингапуру (MAS).
 • Встановлює критерії для управління та операційної діяльності трастових фірм, включаючи вимогу про наявність як мінімум двох резидентних менеджерів у Сингапурі з відповідними навичками та досвідом.
 • Включає дотримання високих етичних принципів, кваліфікації та сумлінності, а також відданості інтересам клієнтів.
 • Запроваджує жорсткі процедури для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Trustees Act (Закон про довірчих керуючих)

Ключові аспекти:
 • Встановлює права, повноваження та обов'язки керуючих довірчими фондами.
 • Містить положення про інвестування трастових коштів, їх розподіл між одержувачами вигоди.
 • Визначає заходи захисту прав бенефіціарів і гарантує прозорість дій довірчих управляючих.

Commercial Trusts Act (Закон про комерційні трасти)

Ключові аспекти:
 • Контролює створення та управління комерційними трастами, зокрема інвестиційними трастами та трастами з нерухомості в Сингапурі.
 • Визначає правила керування такими трастами, вимоги до розкриття інформації та захист прав інвесторів.

Civil Law Act (Закон про цивільне право)

Ключові аспекти:
 • Включає базові положення про договори та зобов'язання, які застосовуються до угод про трасти.
 • Регулює передачу власності та прав на активи в контексті трастових відносин.

Вимоги до менеджерів трастових компаній

Стандарти, які висуваються до керуючих трастами в Сингапурі, відображають прагнення до забезпечення якісного та надійного управління в цьому секторі. Ці вимоги спрямовані на захист інтересів усіх сторін, залучених до трастових відносин, та підтримання репутації Сингапуру як міжнародного фінансового центру. Ось детальніший опис ключових вимог до менеджерів трастових компаній:

Резидентство

Потрібно, щоб мінімум два менеджери трастової компанії були резидентами Сингапуру. Це забезпечує наявність відповідальних осіб у юрисдикції, які можуть бути притягнуті до відповідальності відповідно до місцевого законодавства.

Професійна кваліфікація та досвід

Менеджери повинні мати відповідну професійну кваліфікацію, яка підтверджує їхню здатність ефективно керувати трастовими активами та виконувати свої обов'язки. Це може містити кваліфікації в галузі фінансів, права, бухгалтерського обліку або інших суміжних дисциплін. Також передбачено, що керуючі повинні мати досвід у галузі трастових послуг мінімум три роки, причому один із керуючих повинен мати не менше п'яти років досвіду роботи. Це гарантує, що ключові особи, які управляють трастовою компанією в Сингапурі, мають достатній практичний досвід і розуміння специфіки трастового бізнесу.

Чесність, компетентність і фінансова стійкість

Менеджери повинні демонструвати високі стандарти чесності та компетентності у своїй професійній діяльності. Це включає прозорість у веденні справ, дотримання етичних норм і запобігання конфлікту інтересів. Крім цього, потрібно, щоб менеджери мали стійке фінансове становище, що демонструє їхню здатність до ефективного управління фінансовими ризиками та забезпечення надійного контролю за трастовими активами.

Інтереси клієнтів

Керівники несуть відповідальність за дії в інтересах клієнтів, забезпечуючи, щоб інтереси бенефіціарів трасту в Сингапурі завжди переважали особисті інтереси або інтереси трастової компанії. Цей принцип підкреслює важливість принципів довіри та відданості у взаєминах між керуючими та клієнтами трасту.

Класифікація сингапурських трастів

Сингапур пропонує різноманітність трастових конфігурацій, націлених на задоволення широкого кола запитів засновників та одержувачів.

Сімейні приватні трасти

Сімейні приватні трасти створюються з наміром управляти та охороняти сімейні активи, організовувати спадкоємність і надавати фінансову підтримку наступним поколінням. Вони дають засновникам можливість контролювати розподіл своїх ресурсів серед родичів, скорочувати податкові виплати та гарантувати приватність сімейних фінансів. Сімейні приватні трасти можуть також застосовуватися для освітніх цілей, допомоги родичам зі специфічними потребами або як засіб захисту ресурсів від юридичних претензій і судових позовів.

Ключові характеристики:
 • Є інструментом для управління та захисту сімейного капіталу та планування спадщини.
 • Забезпечують конфіденційність сімейних активів і фінансового капіталу.
 • Можуть бути адаптовані для врахування індивідуальних потреб сім'ї, включаючи освіту, турботу про членів сім'ї з особливими потребами тощо.
Обмеження:
 • Вимагають чіткого визначення правил ці регламентів розподілу активів, що може обмежити гнучкість у майбутньому.

Благодійні трасти

Благодійні трасти в Сингапурі спрямовані на фінансування благодійних, освітніх, релігійних та інших соціально важливих ініціатив. Ці трасти дають можливість засновникам забезпечувати тривалу підтримку обраним благодійним організаціям чи проектам, надаючи податкові переваги як для засновника, так і для самого трасту. Благодійні трасти можуть бути структуровані так, щоб забезпечити регулярне фінансування певних ініціатив або відповідати на поточні соціальні потреби.

Ключові характеристики:
 • Служать підтримці благодійних, освітніх, релігійних та інших соціально значущих цілей.
 • Забезпечують податкові переваги як для засновника, так і для трасту.
Обмеження:
 • Повинні відповідати суворим нормативам, які регулюють благодійну діяльність.
 • Не можуть бути використані для особистої вигоди засновника чи бенефіціарів, яка не відповідають цілям трасту.

Трасти колективного інвестування

Трасти колективного інвестування є механізмом об'єднання фінансів від великої кількості інвесторів для вкладень у різноманітні активи з метою отримання прибутку. Такі довірчі фонди можуть здійснювати вкладення в різноманітні активи, зокрема в нерухомість, облігації, акції та інші інвестиційні продукти. Трасти для спільного капіталовкладення в Сингапурі забезпечують інвесторам вигоди від диверсифікації портфеля, управління активами професіоналами та економії витрат, роблячи інвестиції доступними для широкої аудиторії інвесторів.

Ключові характеристики:
 • Забезпечують диверсифікацію інвестиційних ризиків і збільшення потенціалу прибутковості за рахунок спільних вкладень.
 • Під управлінням кваліфікованих керуючих, які гарантують ефективність інвестиційного процесу.
Обмеження:
 • Зазнають суворого регулювання та нагляду з боку наглядових органів.
 • Інвестиційні стратегії та розподіл доходів можуть бути обмежені положеннями установчих документів і чинним законодавством.

Локальні та міжнародні трасти

Сингапур пропонує інвесторам вибір між локальними та міжнародними інвестиційними структурами, дозволяючи визначити найкращу юрисдикцію, виходячи з унікальних потреб і цілей. Міжнародні трасти є особливо привабливими для іноземних інвесторів, які прагнуть використовувати переваги сингапурської юрисдикції, включаючи її стабільність, приватність і сприятливі податкові умови.

Ключові характеристики:
 • Локальні трасти націлені на адміністрування активів усередині Сингапуру, тоді як глобальні трасти можуть включати активи та одержувачів із різних країн.
 • Іноземні трасти дають можливість засновникам отримувати вигоду з різних податкових режимів і правових систем.
Обмеження:
 • Міжнародні трасти можуть зіштовхнутися з додатковими правовими та податковими складнощами через відмінності в законодавствах.
 • Необхідне детальне планування та консультації з правовими та податковими фахівцями для забезпечення відповідності всім вимогам законодавства.

Дискреційні та фіксовані трасти

Трасти можуть бути структуровані або як фіксовані або як дискреційні. У межах фіксованих трастів, права та завдання бенефіціарів чітко встановлюються засновником, що гарантує відкритість в управлінні активами. Дискреційні трасти надають керуючим свободу у визначенні способів розподілу активів і доходів серед бенефіціарів, даючи можливість пристосовуватися до змін обставин і потреб бенефіціарів.

Вибір між цими видами трастів у Сингапурі має бути заснований на детальному розборі цілей установника, потреб одержувачів, а також податкових і правових аспектів. Консультації з експертами з трастового права та фінансового планування є ключовими для створення ефективної трастової структури, яка відповідає всім заданим вимогам і цілям.

Термін дії та умови завершення трасту в Сингапурі

Сингапурська законодавча система передбачає чіткі правила щодо тривалості дії трастів і критеріїв їх завершення. Ці норми виконують ключову функцію в організації та регулюванні трастових структур, забезпечуючи законодавчу ясність для творців, адміністраторів і бенефіціарів.

Тривалість існування трастів у Сингапурі

За нинішніми законодавчими нормами трасти, засновані на території Сингапуру з 15.12.2004 року і пізніше, мають право на існування в межах обмеженого періоду до 100 років. Цей захід було вжито на заміну колишньому принципу необмеженого часу дії трастів, метою якого є гарантування прозорості в процесах управління та володіння трастовими засобами протягом тривалого часу. Введення обмеженого терміну для трастів сприяє їх адаптації до змін в економічній, соціальній і сімейній сферах, а також враховує розвиток законодавства та зміни в податковій політиці.

Завершення дії трасту в Сингапурі

Сингапурський трастовий фонд може бути завершений із кількох причин, встановлених у законодавстві та установчих документах:

 • За умовами, вказаними трастовою угодою. Договір трасту може передбачати конкретні критерії або події, які при їх настанні зобов'язують до ліквідації трасту. Це може бути пов'язане з досягненням певного терміну, реалізацією основної мети трасту або настанням конкретних подій, які стосуються бенефіціарів.
 • Коли засновник ухвалює рішення про припинення трасту.

Ці умови підкреслюють значущість ретельної підготовки під час заснування трасту, зокрема створення установчого документа, який чітко встановлює критерії та процедури щодо його завершення. Вони також акцентують увагу на важливості періодичної оцінки та, за необхідності, коригування трастових структур для відповідності поточним умовам і законодавчим вимогам.

Обмеження терміну дії трасту сторіччям і визначення чітких критеріїв для його ліквідації створюють рівновагу між довгостроковими інтересами бенефіціарів та адаптацією до соціально-економічних і законодавчих змін. Це забезпечує зміцнення законодавчої надійності та стабільності у сфері трастових відносин на території Сингапуру.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Переваги створення трасту в Сингапурі

Сингапур пропонує важливі переваги для заснування трастових структур, роблячи його привабливим місцем для міжнародного управління активами. Основні бенефіти охоплюють політичну та економічну стабільність, конфіденційність і захист активів, податкові пільги, а також суворі стандарти регулювання та професіоналізму.

Політична та економічна стійкість
Особливостями Сингапуру є його політична стійкість, ефективна державна адміністрація та прозора юридична система. Країна має одну з найвідкритіших економік світу, що підкріплюється високими обсягами зовнішньої торгівлі та іноземних інвестицій. Такі фактори сприяють створенню оптимальних умов для формування та управління сингапурськими трастовими фондами, забезпечуючи надійність та зростання активів на довгострокову перспективу.
Конфіденційність і захист активів
Сингапур забезпечує ретельний захист конфіденційності для і та бенефіціарів трастів, оберігаючи особисту інформацію та деталі трастових операцій від непередбачуваного розголошення. Трасти в Сингапурі пропонують потужні засоби для захисту активів від судових позовів і вимог кредиторів, забезпечуючи захист коштів для спадкоємців.
Фіскальні преференції
Податкова система Сингапуру пропонує значні вигоди для трастів, зокрема звільнення від податку на зростання капіталу та скасування податку на спадщину. Особливі податкові привілеї передбачені для закордонних трастів і певних категорій доходів, роблячи Сингапур вигідним місцем для міжнародного активного управління, сприяючи підвищенню інвестиційної віддачі та прибутковості активів.
Високий рівень регулювання та кваліфікації
Сингапур відомий суворим регулюванням у сфері фінансових послуг і ретельним контролем за діяльністю трастових компаній, що здійснюється Державним фінансовим управлінням (MAS). Це гарантує надійність і захист для всіх сторін, які беруть участь у трастових відносинах. Завдяки присутності великого кола фахівців з управління активами, юридичних і податкових консультацій, Сингапур забезпечує високу якість трастових послуг.

Ці аспекти разом роблять Сингапур однією з найкращих локацій для формування трастів на глобальному рівні, пропонуючи творцям і бенефіціарам захист, приватність і високоефективне управління активами.

Покроковий процес застування трасту в Сингапурі

Створення трасту в Сингапурі є багатокроковою процедурою, яка вимагає детального планування і уваги до кожної деталі. Процес охоплює визначення найоптимальнішого виду трасту, вибір керуючого трастом (трасті), складання трастового установчого акта, переведення активів у траст і, за необхідності, його реєстрацію.

Ось основні кроки цього процесу:
Крок 1

Визначення цілей і вибір виду трасту

Перший крок полягає у визначенні цілей створення сингапурського трасту, які можуть змінюватись від захисту активів до спадкового планування, благодійності або управління сімейним багатством. Виходячи з цих цілей, засновник (сетлор) вибирає найбільш відповідний вид трасту.

Крок 2

Вибір керуючого для трасту

Вибір особи, яка відповідає за управління трастом, є одним із найважливіших аспектів процесу. Трасті може бути як приватною особою, так і організацією. Критично важливо, щоб обраний трасті володів необхідною кваліфікацією, досвідом і хорошою репутацією для належного управління трастовими активами. Корпоративні керуючі часто є кращим вибором з огляду на їх професіоналізм і здатність забезпечити стійке управління.

Крок 3

Створення та оформлення установчого акту трасту

Трастовий установчий акт або трастовий договір є ключовим документом, який встановлює правила управління трастом, включаючи завдання та права управителя, а також методи розподілу активів серед бенефіціарів. Вкрай важливо, щоб цей документ був складений фахівцями в галузі трастового права, щоб він відповідав вимогам законодавства Сингапуру й інтересам засновника.

Крок 4

Реєстрація трасту

Найчастіше трасти в юрисдикції Сингапуру не вимагають формальної реєстрації. Однак, у деяких ситуаціях, наприклад, при створенні інвестиційного трасту, може знадобитися реєстрація та отримання відповідних дозволів від MAS. У цих випадках потрібно дотримуватись встановленої процедури реєстрації.

Крок 5

Переведення активів до трастового фонду

Передача коштів від засновника до трасту, включаючи гроші, нерухомість, акції та інші активи є наступним кроком. Цей процес має бути виконаний із дотриманням усіх юридичних вимог, щоб забезпечити захист активів та їхнє ефективне управління в межах трасту.

Ліцензування трастових компаній у Сингапурі

За законодавством Сингапуру, фізособи та юрособи, які хочуть надавати послуги з довірчого управління майном на території країни, повинні мати відповідну ліцензію, видану Монетарним управлінням Сингапуру (MAS), за винятком деяких виключених категорій. Для отримання ліцензії необхідно займатися одним із таких видів діяльності:

 1. Надання послуг з організації експрес-трастів.
 2. Виконує функції опікуна за експрес-трастами.
 3. Призначення осіб на роль піклувальників трастів у Сингапурі.
 4. Забезпечення адміністративних процесів для експрес-трастів.

Винятки з вимог ліцензування

Певні категорії суб'єктів звільнено від вимог ліцензії для надання трастових послуг:

 • Простий довірчий керуючий, який має номінальний інтерес до предмета довірчого керування.
 • Особа, яка виступає в ролі довірчого керуючого або адміністратора бізнес-трасту.
 • Керуючий-довірчий керуючий зареєстрованого бізнес-трасту.
 • Особа, яка готує або консультує з питань заповіту.
 • Особа, яка виступає як виконавець або адміністратор спадщини померлої особи (включаючи дії, пов'язані з виконанням заповіту або адмініструванням спадщини померлої особи).

Критерії для видачі ліцензії

Для отримання ліцензії на провадження трастової діяльності в Сингапурі організація повинна відповідати низці критеріїв:

 • Бути офіційно зареєстрованим в Сингапурі як юридична особа.
 • Мати мінімальний статутний капітал у розмірі 250 тисяч сингапурських доларів для забезпечення фінансової стійкості.
 • Усі керуючі працівники повинні відповідати критеріям надійності та професіоналізму.
 • Керівники та ключовий персонал повинні мати відповідні кваліфікації та досвід в управлінні трастами.
 • Наявність ефективних систем управління ризиками та внутрішнього контролю.
 • Дотримання політик і процедур протидії відмиванню грошей (AML) та фінансуванню тероризму (CFT).

Процедура оформлення ліцензії

Для отримання ліцензії необхідно подати заявку до MAS, додавши всі необхідні документи, які підтверджують відповідність заявника законодавчим вимогам.

Етапи процесу включають:

Етап 1
Підготовку та збирання необхідних документів, включаючи бізнес-план і докази фінансової стійкості.
Етап 2
Подання заяви до MAS з додатком усіх підготовлених паперів.
Етап 3
Оцінка заяви MAS для контролю відповідності критеріям.
Етап 4
Видання ліцензії після підтвердження відповідності заявника всім необхідним критеріям.

Ліцензування трастових компаній підкреслює прозорість і професіоналізм у сфері управління трастами в Сингапурі, зміцнюючи довіру клієнтів і сприяючи підтримці іміджу держави як провідного фінансового центру.

Необхідні документи

Для успішного оформлення ліцензії на ведення трастової діяльності в Сингапурі, заявникам необхідно підготувати та подати до Державного фінансового органу Сингапуру (MAS) комплекс документів, які відображають усі аспекти передбачуваної діяльності, а також відповідність заявника встановленим вимогам. Ключові документи включають:

 1. Заява на отримання ліцензії: формалізований документ, який містить основну інформацію про заявника та вид діяльності, на який запитується ліцензія.
 2. Бізнес-план: детальний опис передбачуваної діяльності, включаючи структуру управління, цільовий сегмент ринку, стратегію зростання та фінансові прогнози.
 3. Документи, які підтверджують інкорпорацію фірми в Сингапурі: сертифікат про реєстрацію, статут та інші установчі документи.
 4. Докази відповідності вимогам до мінімального статутного капіталу: банківські виписки або інші фінансові документи.
 5. Профілі ключових співробітників: резюме, копії професійних сертифікатів та інші документи, які підтверджують кваліфікацію та досвід ключових осіб, включаючи директорів і менеджерів.
 6. Керівні документи та стандарти. Набір документів, які встановлюють корпоративні правила та методики управління ризиками, виконання внутрішнього контролю, а також виконання зобов'язань щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (AML) та протидії фінансуванню тероризму (CFT).
 7. Підтвердження систем управління ризиками та контролю. Детальний опис структур і процесів, які спрямовані на захист коштів клієнтів і відповідність нормативним вимогам.

Терміни та вартість оформлення ліцензії

Період обробки заявки на ліцензування може змінюватись від кількох тижнів до місяців, залежно від комплексності заявки, обсягу представлених матеріалів і робочого навантаження Монетарного управління Сингапуру (MAS). Ефективне подання всіх необхідних документів та оперативне реагування на запити MAS можуть значно прискорити процедуру розгляду.

Вартість отримання ліцензії на ведення трастової діяльності в Сингапурі включає декілька компонентів:

Оплату за подання заяви:

Щорічний ліцензійний збір:

збір, який сплачується в момент подання заяви та не підлягає поверненню незалежно від результату.

нараховується після видачі ліцензії та стягується щорічно.

Розміри зборів за подання заяви та щорічного внеску встановлюються MAS та можуть бути змінені. Актуальну інформацію про вартість та інші платежі рекомендується уточнювати безпосередньо у MAS або спеціалізованих консультантів із ліцензування фінансових послуг у Сингапурі.

Вартість річної ліцензії складає 4,000 сингапурських доларів.

Варто врахувати, що крім безпосередніх витрат на ліцензування компанії можуть мати справу з додатковими витратами, пов'язаними з підготовкою документів, розробкою корпоративних норм і процедур, а також послугами консультантів.

Ліцензія підлягає відкликанню, якщо трастова компанія в Сингапурі припиняє свою діяльність протягом шести місяців після її отримання або якщо компанія сама вирішує закрити свої операції.

Аспекти оподаткування доходів трастів у Сингапурі

Сингапур привертає увагу як вигідне місце для заснування трастів завдяки своєму територіальному підходу до оподаткування, відсутності податку на доходи від збільшення капіталу та успадковане майно, а також за рахунок широкого кола домовленостей щодо запобігання подвійному оподаткуванню. Ці елементи роблять юрисдикцію Сингапуру вигідною для створення та адміністрування трастів.

Ставки оподаткування для трастів

Податкові ставки для трастів у Сингапурі різняться залежно від їхнього виду та джерела доходу. Доходи, отримані трастом усередині країни або за її межами та переведені до Сингапуру, оподатковуються. Однак, трасти, які відповідають критеріям кваліфікованих іноземних трастів (QFT) або кваліфікованих домашніх трастів (QDT), та керовані ліцензованими в Сингапурі трастовими компаніями можуть користуватися податковими преференціями. Це передбачає звільнення від оподаткування певних категорій доходів, зароблених за кордоном, при дотриманні специфічних умов.

Податкові ставки для трастів у Сингапурі зараз регулюються новими положеннями. Доход, встановлений законом та отриманий довірчим керуючим, оподатковується податком на прибуток за фіксованою ставкою 17% з 2021 року оцінки (YA). Для бенефіціарів-резидентів, які мають право на частку трастового доходу на підставі трастового договору, заповіту померлого або закону про наявність заповіту, податок на частку доходу встановлюється за ставками податку на прибуток з населення, починаючи з 2008 року розрахунку. Ці бенефіціари також мають право на ті ж таки податкові пільги та пільги, які надаються індивідуальним платникам податків-резидентам.

1

Довірчі керуючі зобов'язані сплачувати податок на частки, які належать бенефіціарам-нерезидентам, за переважною ставкою для довірчого керуючого за відповідний податковий рік.

Переваги податкової політики:
 • Звільнення від податку на приріст капіталу. У Сингапурі не стягується податок з доходів, отриманих внаслідок збільшення вартості капіталу, що сприяє привабливому середовищу для інвестицій та управління активами у вигляді трастів.
 • Скасування податку на спадщину. Починаючи з 2008 року, спадкове майно в Сингапурі звільняється від оподаткування, зменшуючи фінансове навантаження на спадкоємців і бенефіціарів трастів.
 • Преференції для QFT та QDT. Як було зазначено, деякі категорії доходів, які отримують кваліфіковані трасти, можуть бути звільнені від податків, що підвищує їх податкову ефективність.
 • Угоди про недопущення подвійного оподаткування. Завдяки договорам із понад 50 країнами Сингапур мінімізує податковий тягар на доходи, зароблені в цих країнах і переведені до Сингапуру.

Управління трастом у Сингапурі

Управління трастовим фондом у Сингапурі є складним процесом, що охоплює управління активами трасту та їх розподіл, а також забезпечення відповідної фінансової звітності та аудиту. Ці аспекти потребують уважного розгляду та професійного підходу для забезпечення інтересів усіх учасників трастових відносин.

Управління та розподіл активів трасту

Управління активами сингапурського трасту включає в себе низку дій, спрямованих на збереження та примноження активів трасту відповідно до цілей, встановлених у трастовому договорі. Це може включати інвестування в різні фінансові інструменти, нерухомість та інші активи, а також контроль за ризиками, пов'язаними з цими інвестиціями. Довірчий керуючий (трасті) повинен діяти з урахуванням інтересів вигодонабувачів, дотримуючись принципу розумного інвестора при дотриманні всіх правових і регуляторних стандартів.

Розподіл активів трасту здійснюється відповідно до умов трастового договору. Це може включати регулярні виплати бенефіціарам, розподіл капіталу після досягнення певних умов або подій (наприклад, досягнення бенефіціаром певного віку) або розподіл активів трасту після його припинення. Трасті повинен ретельно відстежувати всі умови та зобов'язання, передбачені трастовим договором, для забезпечення справедливого та точного розподілу активів.

Звітність і перевірка у сфері фінансів

Ведення фінансової звітності займає центральне місце в процесі управління трастом, гарантуючи прозорість і звітність для одержувачів доходів та контролювальних органів. Трасти в Сингапурі повинні точно відображати всі свої фінансові транзакції, зокрема доходи, витрати, інвестування та розподіл коштів. Звіти повинні відповідати встановленим стандартам бухгалтерського обліку та своєчасно надаватися одержувачам і керуючим.

Здійснення аудиту в трастовому фонді Сингапуру може бути необхідним згідно з умовами установчого договору трасту або відповідно до законодавства. Проведення аудиту незалежною аудиторською компанією гарантує точність фінансової звітності трасту та її відповідність законодавчим і регуляторним стандартам. Такий підхід сприяє підвищенню довіри бенефіціарів до управління трастом і може вказати на сфери, які потребують покращення або додаткової уваги в процесі управління активами.

Управління трастом у Сингапурі вимагає професіоналізму, знань та уважності до деталей з боку керуючих. Адекватне управління коштами, виконання вимог фінансової звітності та аудиту є основними для успішного управління трастом, що сприяє захисту прав одержувачів і дотримання всіх законодавчих і регуляторних вимог.

Можливі ризики при започаткуванні трастового фонду в Сингапурі

Заснування трастового фонду в Сингапурі, як і в будь-якій іншій юрисдикції, пов'язане з ризиками, які можуть бути юридичними, фінансовими чи операційними. Важливо усвідомлювати та мінімізувати ці ризики для запобігання можливим негативним наслідкам. Розглянемо можливі ризики та пов'язані з ними страхові операції.

Ризик, пов'язаний із професійною відповідальністю

Основною загрозою для трастових компаній є ризик професійної відповідальності, який виникає у випадку невідповідного виконання зобов'язань. Це може охоплювати помилки в управлінні портфелем, неправильний розподіл прибутку чи основного капіталу між бенефіціарами, порушення умов договору трасту чи законодавства. Подібні порушення можуть призвести до фінансових втрат для бенефіціарів і, як наслідок, до позовів щодо трастової компанії.

Обов'язкове страхування для захисту від професійних ризиків

Трастові організації в Сингапурі повинні мати страховку професійної відповідальності, щоб зменшити фінансові втрати, пов'язані з ризиками професійної діяльності. Таке страхування забезпечує покриття всіх зобов'язань, які виникають внаслідок недобросовісного виконання професійних обов'язків. Ключові елементи страхового полісу включають:

 • Зазвичай сума покриття повинна становити не менше одного мільйона сингапурських доларів або бути в 2,5 рази більшою за річний доход або прогнозований дохід для початківців.
 • У випадку страхового покриття до одного мільйона сингапурських доларів за рік розмір франшизи не повинен перевищувати 10,000 сингапурських доларів або 3% від річного доходу організації.
 • Монетарне управління Сингапуру (MAS) підтримує використання альтернативних видів страхування, наприклад колективного або комбінованого, які можуть покривати злочинні ризики та відповідальність керівництва.
Можливі ризики включають:
 • Правові ризики, які охоплюють можливість порушення законодавства чи нормативних актів, що може призвести до штрафів, санкцій чи обмеження діяльності.
 • Фінансові ризики, пов'язані з управлінням коштами трасту, включно з ризиками, які стосуються інвестицій і ліквідності.
 • Операційні ризики щодо внутрішніх процедур і систем управління трастової компанії, включаючи проблеми інформаційних технологій та захисту даних.

Мінімізація ризиків

Щоб уникнути цих загроз, трастові компанії в Сингапурі повинні розробляти та впроваджувати комплексні системи контролю ризиків, включно з внутрішнім контролем, процедурами та політиками, які спрямовані на запобігання недбалому виконанню обов'язків та інших ризиків. Крім того, регулярне навчання співробітників та аудит внутрішніх процесів є ключовими елементами ефективної системи управління ризиками.

Створення трастового фонду в Сингапурі потребує ретельного врахування потенційних ризиків і розробки стратегій їх мінімізації, включаючи адекватне страхування, для забезпечення захисту інтересів усіх учасників трастових відносин.

YB Case пропонує свої висококваліфіковані послуги для надання допомоги у створенні трастового фонду в Сингапурі. Наша команда фахівців має в своєму розпорядженні поглиблені знання у сфері трастового управління та податкового планування, що дає можливість надавати всебічну підтримку протягом усього процесу створення трасту – починаючи з визначення найкращого варіанту трасту, розробки умов трастової угоди, до управління активами та виконання всіх обов'язкових нормативних умов. Скориставшись послугами YB Case, Ви отримаєте гарантію найвищої якості обслуговування та персоналізований підхід до досягнення Ваших фінансових і сімейних амбіцій шляхом заснування трасту на території Сингапуру.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар