ЕМІ ліцензія у Сингапурі - YB Case 2024

ЕМІ ліцензія у Сингапурі

ЕМІ ліцензія у Сингапурі

Сингапур утвердився в ролі одного з ключових світових фінансових центрів, надаючи ідеальні умови для розвитку підприємств, діяльність яких пов'язана з високими технологіями і фінансами. У такому середовищі отримання ліцензії на управління електронними коштами стає пріоритетною задачею для фірм, які бажають зміцнити свою присутність на азійському ринку. Це дозвіл дозволяє підприємствам випускати та управляти електронними коштами, що є необхідною частиною сучасних систем оплати.

У Сингапурі регулюючі органи, включаючи грошово-кредитне управління Сингапуру (MAS), встановлюють строгі критерії для оформлення та підтримання ліцензії на управління електронними коштами. Ці критерії спрямовані на дотримання високих нормативних стандартів, які гарантують прозорість ділових угод та захист прав споживачів. Для отримання ліцензійного дозволу потрібне детальне планування та виконання ряду юридичних процедур: від підготовки необхідних документів до демонстрації здатності управляти фінансовими ризиками.

Ліцензія на електронні гроші (EMI ліцензія) має стратегічне значення для забезпечення фінансової стабільності та довіри в Сингапурі. Вона надає її власнику право здійснювати широкий спектр операцій з електронними грошима, що вносить значний внесок у розвиток цифрової економіки країни. Стійкість і надійність, забезпечувані наявністю ліцензії, роблять Сингапур привабливим для інвестицій та новаторських підходів у сфері фінансових технологій

Аналіз фінансової сфери Сингапура

Сингапур займає передові позиції на світовій арені за рівнем розвитку фінансового обслуговування, спираючись на стійку економічну стратегію, передову інфраструктуру та відкрите законодавство у сфері фінансових інновацій. Ці елементи перетворюють Сингапур на привабливий центр для глобального бізнесу та фінансових транзакцій.

Сингапур постійно демонструє передовий рівень інноваційних розробок у секторі фінтеху, що робить його бажаним центром для різноманітних технологічних стартапів та організацій. Ця держава високо цінується в світових рейтингах за простоту здійснення бізнесу та інноваційну активність, що сприяє її зміцненню як основного фінансового вузла. Фінансова галузь Сингапуру вносить значний внесок у ВВП країни, який у останні роки продемонстрував стійкий зріст. Фінансові послуги та страхування склали приблизно 12% від ВВП країни у 2021 році. Це підкреслює значущість цієї галузі для економіки міста-держави.

Один із ключових елементів фінансового ринку Сингапуру - це регулювання та ліцензування операцій з електронними грошима, яке здійснюється грошово-кредитним управлінням Сингапуру (МАS). Ліцензування електронних платіжних систем сприяє розвитку інновацій та забезпечує високий рівень надійності та безпеки фінансових транзакцій. Сингапур привертає багато компаній, що прагнуть отримати статус EMI (емітента електронних грошей) завдяки своїй прозорій та ефективній системі ліцензування.

Залежно від обсягу та специфіки діяльності підприємств, в Сингапурі виділяються різні категорії ліцензій на управління електронними грошима. Процедура отримання кожної ліцензії включає ряд кроків, починаючи від початкового подання заявки і закінчуючи отриманням остаточного затвердження від MAS. Важливо, щоб всі кандидати чітко дотримувалися встановлених фінансових і законодавчих умов, щоб уникнути затримок та ускладнень у процесі ліцензування. Система ліцензування EMI відіграє критичну роль у підтримці високого рівня довіри та безпеки в галузі електронних транзакцій. Це забезпечує стабільні та надійні умови як для місцевих, так і для іноземних інвесторів, що вкладають кошти в економіку Сингапуру. Постійне зростання та активний розвиток фінансового сектора Сингапуру підкреслюють важливість впровадження та підтримки строгих норм регулювання. Ця стратегія не лише сприяє розвитку інновацій у фінансовому секторі, а й забезпечує впевненість у тому, що кожна фінансова операція відбувається в межах строгих норм прозорості та безпеки. Сингапур таким чином підтверджує свою репутацію як одного з найнадійніших та привабливих фінансових центрів світу.

Важливість ліцензії на цифрові гроші для ділової сфери у Сингапурі

Оформлення EMI у Сингапурі відкриває компаніям цілий ряд важливих переваг, які сприяють як розвитку їхньої діяльності, так і зміцненню їхніх позицій на світовому ринку. Ці переваги охоплюють різноманітні сфери, починаючи від підтримки з боку регулюючих органів і закінчуючи поліпшенням досвіду для користувачів.

Підвищення довіри з боку бізнес-партнерів і клієнтів
Основною перевагою EMI-ліцензування на території Сингапуру є зміцнення довіреності від клієнтської бази та корпоративних партнерів. Реєстрація в регульованому та авторитетному фінансовому центрі, яким є Сингапур, символізує добросовісність та надійність, підкреслюючи відповідність компанії високим стандартам у сфері безпеки та відкритості в управлінні фінансами.
Розширення ринкових можливостей
Ліцензія EMI Сингапуру дозволяє компаніям здійснювати діяльність, пов'язану з випуском та обігом електронних грошей, що збільшує їхні можливості надавати різноманітні фінансові послуги. Вона включає право на випуск дебетових та кредитних карток, здійснення платежів, а також надання послуг з переказу коштів як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні. Також ліцензія EMI відкриває доступ до корпоративних клієнтів, які зацікавлені в оптимізації своїх платіжних процесів.
Дотримання регуляторних норм
Дозвіл на роботу з електронними платіжними системами у Сингапурі забезпечує повну відповідність діяльності організацій як місцевим, так і міжнародним стандартам у сфері фінтеху. Це охоплює виконання законів проти відмивання грошей (AML) та протидії фінансуванню тероризму (CFT), а також норм з захисту персональних даних. Така узгодженість мінімізує правові ризики та сприяє зміцненню іміджу організації як достойного учасника ринку.
Інноваційний розвиток
Ліцензування в галузі електронних грошей у Сингапурі підтримує прагнення компаній до інновацій та використання новітніх технологій. Це сприяє впровадженню таких технологій, як блокчейн та штучний інтелект, у процедури випуску та управління електронними коштами, що покращує ефективність та безпеку фінансових транзакцій.
Доступ до глобальних ринків
Ліцензовані EMI у Сингапурі автоматично отримують право працювати не лише в межах країни, а й за її межами. Це розширює їхній ринок та дозволяє активно брати участь у глобальній економіці, забезпечуючи послуги міжнародним клієнтам та розширюючи свою клієнтську базу.

Регулятивне середовище для електронних грошей у Сингапурі

Функціонування електронних платіжних систем та управління електронними грошовими засобами у Сингапурі підлягають суворому регулюванню. Кілька ключових законодавчих та нормативних актів заклали базу для створення безпечної, прозорої та стабільної фінансової інфраструктури.

The Payment Services ACT (PSA) 2019

Прийнятий у 2019 році Закон про послуги платіжної системи (РСА) став базовим документом, який визначає правила функціонування всіх платіжних платформ у країні. Закон РСА регулює такі аспекти, як ліцензування систем електронних грошей, контроль за електронними платіжними системами та управління процесом транскордонних платежів. Основна мета цього закону - забезпечення надійності та прозорості платіжних операцій, а також встановлення єдиних стандартів для всіх учасників ринку.

The Payment Services (Amedment) Bill Act 2020

У 2020 році були внесені поправки до законодавства, які посилили вимоги до обробки платежів, захисту прав споживачів та заходів протидії фінансовим шахрайствам. Ці поправки спрямовані на підвищення довіри до платіжних сервісів та забезпечення безпеки фінансових операцій для всіх учасників ринку.

The Financial Advisers Act (FAA) 2021

Закон про фінансових консультантів (FAA), що був прийнятий у 2021 році, регулює діяльність фінансових консультантів і встановлює стандарти професійної компетентності та етичної поведінки для осіб, що надають фінансові послуги. Цей закон має особливе значення для ліцензування діяльності EMI на території Сингапуру, оскільки вимагає високих стандартів від усіх учасників фінансового ринку.

The terrorism (Suppression of Financing) Act 2002 (TSOFA)

Закон про боротьбу з фінансуванням тероризму (TSOFA), що датується 2002 роком, встановлює строгі вимоги до заходів з запобігання фінансуванню терористичної діяльності та відмиванню грошей. У контексті EMI компанії зобов'язані проводити ретельну ідентифікацію клієнтів та моніторинг фінансових транзакцій, що сприяє забезпеченню безпеки національної та міжнародної фінансової системи.

Роль грошово-кредитного управління Сингапура (MAS) у ліцензіюванні електронних грошей

Грошово-кредитного управління Сингапуру (The Monetary Authority of Singapore - MAS) займає ключове положення у регулюванні фінансових послуг на території країни, зокрема у процесах видачі ліцензій на операції з електронними грошима. Організація встановлює строгі критерії та норми для всіх компаній, які прагнуть стати власниками ліцензії на електронні грошові кошти (EMI) в Сингапурі.

Процес ліцензування ЕМІ

Основне завдання MAS - ліцензування електронних платіжних систем. Цей процес розпочинається з докладної оцінки заявок від компаній, які бажають працювати з цифровою валютою, і триває аж до остаточного рішення про видачу ліцензійного дозволу. Під час оцінки поданих заявок MAS здійснює верифікацію дотримання компаніями встановлених фінансових норм та правил. Організації, що прагнуть отримати ліцензію, зобов'язані продемонструвати свою компетентність у захисті прав клієнтів та управлінні фінансовими ризиками. До ключових аспектів заявки відноситься представлення детального плану діяльності, політики управління ризиками та ефективних механізмів внутрішнього аудиту.

Наглядова діяльність

Як наглядовий орган, MAS здійснює контроль за роботою ліцензованих EMI на території Сингапуру. Це включає виконання періодичних інспекцій та аудитів, а також перевірку відповідності діяльності компаній чинним законам і стандартам. Такі наглядові заходи забезпечують прозорість і законність функціонування електронних грошових установ.

Освітня та інформаційна підтримка

MAS також відіграє важливу роль у освітній сфері та інформаційній підтримці компаній, які прагнуть зареєструватися як EMI. Регулятор надає необхідні методичні матеріали, інформаційні бюлетені та проводить навчальні семінари. Мета цих заходів - допомогти компаніям краще зрозуміти поточні юридичні стандарти та недавні зміни в законодавчих актах.

Різновиди ліцензій на електронні гроші у Сингапурі

У Сингапурі платіжні сервіси підлягають вимогам Закону про послуги платіжної системи 2019 року (Pаyment Sеrvісеs Аct, РS Аct). Постачальники платіжних послуг можуть подавати заявки на отримання одного з 3 видів ліцензій, кожна з яких має свої критерії припустимості та оцінки. Ось докладний опис кожного типу ліцензій:

Ліцензія стандартного платіжного провайдера (Stаndаrd Pаymеnt Institutiоn Liсеncе, SРI)
Ця категорія дозволів призначена для організацій, що виконують операції у невеликому масштабі порівняно з більш масштабними фінансовими установами. Ліцензія SPI дозволяє установам надавати широкий спектр платіжних послуг, але з обмеженнями за масштабом операцій, які регулюються специфічними транзакційними лімітами.
Ліцензія на діяльність великого платіжного провайдера (Mаjor Pаyment Institutiоn Liсеncе, МPI)
Ліцензія MPI призначена для більших операторів, які проводять операції вище встановлених меж, визначених для стандартних платіжних установ. Власники ліцензії MPI можуть надавати всі види регульованих платіжних послуг без обмежень за обсягом транзакцій. Цей тип ліцензії вимагає від установ дотримання більш суворих нормативних і оперативних вимог, що відображає їхню велику роль і важливість у платіжній екосистемі.
Ліцензія на обмін валюти (Money-Changing Licence)
Цей тип ліцензії призначений спеціально для установ, що займаються конвертацією (купівля-продаж) іноземної валюти у формі готівки. Ліцензія на обмін валюти обмежена лише цим видом операцій і виключає проведення інших видів платіжних послуг.

У кожного виду ліцензії є свої вимоги і умови, які повинні бути виконані для оформлення та підтримки статусу ліцензованої установи. Це охоплює фінансові вимоги, управлінські ризики, операційні положення та дотримання правових норм.

Умови отримання дозволу на операції з електронними грошима

Щоб успішно отримати ліцензію на операції з цифровими коштами в Сингапурі, організація повинна відповідати багатьом суворим критеріям, визначеним сингапурським Монетарним управлінням. Ці критерії гарантують прозорість, безпеку та надійність діяльності підприємств, що надають фінансові послуги. Нижче наведено ключові фактори, які необхідно врахувати:

 1. Реєстрація підприємства: Спочатку організація повинна бути зареєстрована в Сингапурі. Це вимагає наявності офіційної адреси на території країни та відповідності всім застосовним місцевим корпоративним законам. Зареєстрований юридичний статус компанії є необхідною умовою для здійснення подальших фінансових та комерційних операцій в межах юрисдикції Сингапуру.
 2. Бізнес-план: Організація повинна надати детальний бізнес-план, який має включати опис цілей організації, організаційну структуру, прогнози фінансових потоків, аналіз ринкової ситуації та методи управління ризиками. Бізнес-план повинен чітко показувати, як організація планує керувати своїми EMI операціями, дотримуючись законодавчих вимог Сингапуру.
 3. Корпоративна структура: Визначення корпоративної структури повинно бути чітким, включаючи інформацію про членів правління та акціонерів. У момент реєстрації всі акціонери повинні бути старше 18 років. Це умова спрямована на забезпечення відкритості інформації про власників та адміністрацію, а також на запобігання фінансовим порушенням.
 4. Резиденція директорів та акціонерів: Принаймні один з директорів компанії повинен бути резидентом Сингапуру. Це забезпечує наявність відповідальної особи на місці, доступної для спілкування з регулюючими органами.
 5. Роль та відповідальність AML-офіцера: Підприємство, що прагне отримати сингапурську ліцензію EMI, повинно призначити офіцера з питань боротьби з відмиванням грошей (AML-спеціаліста). Ця посада передбачає обов'язок впровадження та дотримання всіх правил і процедур з боротьби з нелегальними грошима та фінансуванням терористичної діяльності (AML/CFT), забезпечуючи, що дії організації не сприяють незаконним діям.
 6. Початковий капітал: Для отримання дозволів SРI та MPI заявники повинні відповідати вимогам Монетарного управління Сингапуру (MAS) щодо початкового капіталу.
 • SРI: потрібно стартовий капітал від S$100 тис. і вище.
 • MPI: обов'язковий початковий капітал на рівні не менше S$250 тис. забезпечення у розмірі S$100 тис.

Заявники повинні запевнити, що вони матимуть достатній капітальний буфер понад мінімальний необхідний капітал, з урахуванням масштабу операцій і сектора застосування, а також можливості генерації прибутків і збитків.

Вимоги до забезпечення безпеки мають пряму залежність від загального обсягу грошових транзакцій. Якщо середній обсяг всіх платіжних операцій за календарний рік протягом одного місяця не перевищує S$6 млн для будь-якої платіжної послуги: потрібне забезпечення у розмірі S$100 тисяч. У всіх інших випадках: потрібне забезпечення у розмірі S$200 тисяч.

Ці заходи призначені для зміцнення фінансової стійкості та надійності фінансових установ з платіжними сервісами, а також для захисту інтересів споживачів та учасників ринку.

Документи, що підтверджують походження капіталу.

Організація повинна представити підтвердження легітимності джерел свого капіталу. Це можуть бути банківські виписки, документи від інвесторів та інші фінансові документи, які можуть підтвердити походження коштів без ознак фінансових маніпуляцій чи відмивання грошей.

Ці вимоги сприяють створенню організованого та безпечного простору для роботи платіжних систем в електронній сфері Сингапуру, гарантуючи захист як для операторів, так і для споживачів послуг.

Етапи ліцензування на електронні платіжні кошти у Сингапурі

Етапи отримання дозволу на діяльність з цифровою валютою (EMI) у Сингапурі передбачають декілька послідовних кроків, кожен з яких передбачає уважне виконання та дотримання нормативних умов, встановлених Монетарним управлінням Сингапуру (MAS).

Підготовка та попереднє консультування

На попередньому етапі, перед поданням запиту на отримання Сингапурської ліцензії EMI, компанії часто організовують зустрічі з представниками MAS. На цих зустрічах обговорюються бізнес-стратегія, фінансова структура та плани діяльності з метою уточнення вимог та запобігання можливих проблем у процесі ліцензування.

Подання заявки

Компанія подає заявку на отримання ліцензії для проведення діяльності з електронними платіжними засобами в Сингапурі. До цієї заявки додається пакет необхідних документів, включаючи розгорнутий план комерційної діяльності, дані про керівництво організації, біографії ключових управлінських та виконавчих працівників, підтвердження наявності початкового капіталу, а також документи, що підтверджують походження цих коштів.

Оцінка документації MAS

Монетарне управління Сингапуру (MAS) ретельно вивчає надану документацію і може запитати додаткові відомості або пояснення. Цей процес аналізу включає перевірку на відповідність прийнятим в Сингапурі стандартам та регуляціям для фінансових установ.Заявники повинні забезпечити, що вони матимуть достатній капітальний буфер понад мінімальний необхідний капітал, з урахуванням масштабу операцій і сектора застосування, а також можливості генерації прибутків і збитків.

Вимоги до забезпечення безпеки мають пряму залежність від загального обсягу грошових транзакцій. Якщо середній обсяг всіх платіжних операцій за календарний рік протягом одного місяця не перевищує S$6 млн для будь-якої платіжної послуги: потрібне забезпечення у розмірі S$100 тисяч. У всіх інших випадках: потрібне забезпечення у розмірі S$200 тисяч.

Ці заходи призначені для зміцнення фінансової стійкості та надійності фінансових установ з платіжними сервісами, а також для захисту інтересів споживачів та учасників ринку.

Документи, що підтверджують походження капіталу.

Видача ліцензії

Коли всі перевірки успішно завершені, MAS видає ліцензію на діяльність з електронними грошима (EMI) в Сингапурі. Це дозволяє підприємству розпочати свою діяльність як постачальника послуг електронних фінансових сервісів.

Терміни процесу ліцензування залежать від повноти та точності представленої документації, а також від ефективності процедур, які застосовуються всередині компанії. У середньому очікування ліцензії займає від 6 до 9 місяців з моменту надання повного комплекту документів. Цей період необхідний для ретельної перевірки всіх аспектів діяльності компанії, включаючи фінансові, операційні та управлінські елементи.

Перелік обов’язкових документів для отримання ліцензії на операції з електронними грошима у Сингапурі

Щоб мати право на проведення діяльності з електронними грошима в Сингапурі, організації зобов'язані зібрати і пред'явити MAS пакет документів, які підтверджують їхню згоду з прийнятими правилами та критеріями. Нижче наведений список ключових документів, необхідних для ліцензування EMI в Сингапурі:

 1. Заявлення на отримання ліцензії. Набір документів починається з офіційного заявлення на ліцензію, яке містить основні дані про фірму, включаючи її найменування, юридичну адресу, інформацію про бажаний тип ліцензії та обсяги запланованих операцій.
 2. Копія засновницької документації. Потрібно пред'явити устав організації, статут та інші документи, що підтверджують правомірну реєстрацію організації у Сингапурі.
 3. Детальний бізнес-план. Бізнес-план повинен відображати модель бізнесу, фінансові прогнози, аналіз ринкового середовища, стратегії управління ризиками, прогнозовані джерела доходів, процедури операційної діяльності та плани щодо розширення бізнесу.
 4. Інформація про корпоративну структуру. Повна інформація про структуру управління, включаючи дані про директорів, акціонерів та інших ключових осіб компанії. Також слід описати частки власності та структуру групи компаній.
 5. Біографії керівного та оперативного персоналу. Представлення резюме або професійних біографій ключових осіб, включаючи інформацію про їхній досвід, кваліфікації та роль в компанії.
 6. Підтвердження фінансової стабільності. Документи, що підтверджують наявність початкового капіталу, включаючи банківські виписки та інші матеріали, що свідчать про наявність коштів для запуску операцій та управління операційними ризиками.
 7. Стратегія боротьби з відмиванням коштів (AML) та протидії фінансуванню тероризму (CFT). Викладення внутрішніх правил та методик, метою яких є запобігання використанню бізнесу для відмивання грошей та підтримки терористичних активностей.
 8. Політика забезпечення конфіденційності даних. Роз'яснення заходів, які приймає компанія для захисту персональних даних клієнтів та відповідності нормам щодо захисту даних у Сингапурі.
 9. Документація, що підтверджує походження капіталу. Матеріали, що підтверджують законність коштів, що використовуються як уставний капітал, включаючи внески від інвесторів, банківські звіти та фінансові звіти.

Ці документи слід уважно підготувати та подати відповідно до директив MAS. Суворе дотримання всіх вимог підвищує ймовірність успішного отримання дозволу EMI та сприяє прискоренню процесу ліцензування в юрисдикції Сингапуру.

Висновок

Отримання ліцензії на обслуговування електронних грошових засобів (EMI) у Сингапурі є стратегічним кроком для організацій, які бажають розширити свою діяльність у фінансовому технологічному сегменті на одному з ключових світових ринків. Хоча цей процес супроводжується певними складнощами, він відкриває значні перспективи для підприємств у сфері міжнародних платежів, випуску карток та управління як корпоративними, так і особистими рахунками.

Рекомендації для успішного отримання ліцензії
 1. Ретельна перевірка документації. Переконайтесь, що всі документи і стратегічні плани складені кваліфіковано і повністю відображають всі аспекти вашого бізнесу. Необхідно продемонструвати MAS вашу компетентність у сфері управління ризиками, фінансової надійності та виконання законодавчих норм.
 2. Дотримання нормативних вимог. Суворе дотримання законодавства Сингапуру та глобальних стандартів у сферах запобігання відмиванню грошей та фінансування терористичної діяльності є необхідною умовою для схвалення вашого запиту на ліцензію.
 3. Правова підтримка. Залучення кваліфікованої юридичної команди, що спеціалізується на регулюванні фінансів та ліцензуванні EMI у Сингапурі, спростить процедуру та збільшить ймовірність успішного вирішення.

Компанія YB CASE, яка спеціалізується на корпоративних та фінансових послугах, може стати ключовим фактором у вашому прагненні отримати статус EMI у Сингапурі. Експертиза в області фінансового планування, правового супроводу та взаємодії з MAS робить YB CASE незамінним помічником у процесі ліцензування EMI. Ми надаємо повний спектр підтримки на кожному етапі - від подачі початкових документів до успішного завершення процедури ліцензування.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар