EMI ліцензія у Швейцарії - YB Case 2024

EMI ліцензія у Швейцарії

EMI ліцензія у Швейцарії

Швейцарія завдяки своїй стабільній економіці та прогресивному законодавству в галузі фінансових технологій є привабливою юрисдикцією для компаній, які прагнуть до розширення своєї присутності на європейському ринку.

Ліцензування електронних платіжних систем у Швейцарії дозволяє компаніям не тільки зміцнити свою репутацію та підвищити ступінь довіри серед клієнтів, а й забезпечує законне право на здійснення фінансових операцій у межах суворих нормативних умов. EMI-ліцензування у Швейцарії вимагає складання та подання великого пакету документації, що підтверджує фінансову стабільність заявника та повну відповідність регулятивним та оперативним стандартам.

У цій статті розглядаються ключові аспекти ліцензування EMI у Швейцарії, включаючи вимоги до капіталу, корпоративне управління, дотримання вимог AML/KYC та інші процедурні питання, які необхідні для успішного оформлення цього дозволу. Стаття спрямована на надання читачеві всебічного осмислення важливості та процедурних деталей отримання схвалення для діяльності електронних платіжних установ, підкреслюючи її значення для підприємств у галузі цифрових платежів.

Регуляторний дозвіл для діяльності електронних грошових інститутів і його значення у Швейцарії

Ліцензія на здійснення операцій електронних грошових інститутів у Швейцарії є ключовим регуляторним інструментом, який дозволяє компаніям офіційно займатися випуском та управлінням електронними засобами платежу. Цей дозвіл, який видає швейцарське управління FINМА, необхідний для роботи у сфері віртуальних платежів у цій юрисдикції.

Значення ліцензії EMI у Швейцарії

 • Регуляторна прозорість і захист споживачів. Дозволи на здійснення діяльності електронних фінансових інститутів у Швейцарії забезпечує прозорість операцій і захист інтересів користувачів, включаючи гарантії збереження їх коштів. Схвалення діяльності електронних платіжних установ у Швейцарії також підтверджує відповідність компаній високим стандартам безпеки та надійності.
 • Доступ до ринків країн Європи. Ліцензії на діяльність електронних платіжних організацій у Швейцарії відкривають підприємствам можливість надання своїх послуг не лише у Швейцарії, а й у всьому Європейському економічному просторі (ЄЕП). Це створює передумови для масштабування бізнесу та залучення нових клієнтів на міжнародному рівні.
 • Зміцнення корпоративного іміджу. Наявність ліцензії на електронні гроші у Швейцарії є важливим індикатором надійності та стабільності компанії, що, своєю чергою, сприяє формуванню довіри в можливих партнерів та інвесторів.

Роль FINMА у процедурі ліцензування ЕMI у Швейцарії

Орган з нагляду за фінансовими ринками (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, FINMА) займає ключове місце в регулюванні та моніторингу діяльності фінансових організацій на території Швейцарії, зокрема й щодо видачі дозволів на операції з електронними грошима (EMI). Як автономний державний орган FINMA гарантує, що всі фінансові інститути, включаючи власників EMI-ліцензій, відповідають законодавству Швейцарії у сфері фінансових ринків.

Основні функції FINMA в контексті EMI-ліцензування:

 • Оцінка заявок. FINMA аналізує та оцінює кожну подачу заяви на ліцензію EMI у Швейцарії. Це включає аудит поданих документів на їх комплектність і відповідність встановленим критеріям. Організація вивчає структуру управління, економічну стійкість, ділові плани та методи виконання вимог протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (AML/KYC).
 • Видача ліцензій. Після ретельного розгляду та задоволення від відповідності заявок встановленим критеріям FINMA видає ліцензійний дозвіл на проведення операцій з цифровими грошима. Процедура оформлення ліцензії включає як перевірку документації, а й можливі візити для перевірки фактичних операційних можливостей компанії.
 • Регулювання та моніторинг. FINMA також безперервно регулює та контролює діяльність усіх зареєстрованих EMI. Це охоплює систематичні аудити та оцінки щодо дотримання фінансових та операційних стандартів, встановлених законодавством Швейцарії.
 • Примусове виконання. У випадку порушення ліцензійних умов або інших регуляторних нормативів FINMA має право на накладення різних видів покарань, включаючи стягнення штрафів, тимчасове призупинення операцій або анулювання ліцензії.

Основні умови для видачі ліцензії електронних грошей у Швейцарії

Для реєстрації та функціонування EMI у Швейцарії передбачені жорсткі критерії, спрямовані на виконання законодавства та захист прав учасників ринку. Ці вимоги включають не лише правову модель і фінансову стійкість організацій, а й професійні кваліфікації їх керівництва, а також ретельне виконання правил, призначених для запобігання фінансовим порушенням.

Реєстрація юридичної особи для початку ліцензування електронних платіжних систем у Швейцарії

Для запуску процесу ліцензування цифрових платежів у Швейцарії потрібно, щоб кандидат був офіційно зареєстрований як юридична особа в цій державі. Компанія може бути зареєстрована як товариство з обмеженою відповідальністю, і як акціонерне товариство. Закон вимагає, щоб управління компанією здійснювалося переважно зі Швейцарії, що передбачає наявність оперативного офісу та дирекції в межах країни.

Така вимога – не просто формальність. Вона наголошує на серйозності намірів заявника вести бізнес із дотриманням усіх місцевих регуляторних стандартів і законодавства. Наявність зареєстрованої юридичної особи з оперативним управлінням на території Швейцарії гарантує, що компанія готова повністю інтегруватися в економічне середовище країни та дотримуватися її корпоративних правил і норм. Це також сприяє зміцненню довіри між регулювальними органами та самою компанією, що є ключовим аспектом для ефективної роботи у сфері фінансового обслуговування.

Капітал: мінімальні вимоги до статутного фонду

Для заснування EMI у Швейцарії встановлено чіткі вимоги до мінімального статутного капіталу, який має становити не менше ніж 300 тисяч швейцарських франків (CHF). Цей фонд має бути не лише оголошено, а й повністю внесено на рахунки компанії, що підтверджується офіційними банківськими документами на етапі подання заяви на ліцензування.

Встановлення такого порогу статутного капіталу невипадково. Ця вимога є важливою гарантією для регулювальних органів і потенційних клієнтів, підтверджуючи фінансову надійність та серйозність намірів компанії. Внесення суми статутного капіталу в повному обсязі до початку процедури ліцензування дозволяє компанії забезпечити достатній фінансовий резерв для покриття можливих операційних ризиків і несподіваних фінансових втрат у процесі своєї діяльності. Отже, цей капітал є не тільки фінансовою подушкою безпеки, але і є індикатором для клієнтів і партнерів щодо стабільності компанії.

Підтвердження наявності необхідної суми статутного капіталу через банківські документи також сприяє зміцненню довіри з боку фінансової спільноти та регуляторів, наголошуючи на прозорості та відповідальності фінансових операцій компанії.

Управлінська структура: вимоги до складу та кваліфікації керівництва

Для будь-якої організації, націленої на отримання дозволу на роботу з електронними грошима у Швейцарії, критично важливо розробити управлінську структуру, яка ефективно функціонуватиме. Нормативні акти вимагають, щоб у виконавчому складі були присутні мінімум три особи, з тією умовою, що хоча б один член повинен постійно проживати на території Швейцарії. Це забезпечує необхідну інтеграцію з місцевим економічним і правовим середовищем, що, своєю чергою, підвищує якість управління та відповідність місцевим законодавствам і регулюванням.

Ключові атрибути для членів управлінського колективу – це компетентність і професіоналізм. Від них вимагається не лише наявність кваліфікації у сфері фінансового управління, а й поглиблені знання у сфері регулювання фінансових ризиків і ведення нормативної документації. Наявність досвіду у фінансовій сфері та значні досягнення підвищують рівень довіри з боку наглядових органів і клієнтів.

1

Також дуже важлива бездоганна репутація. Члени управлінської команди повинні мати незаперечну ділову репутацію та відсутність правопорушень чи фінансових провин у минулому. Це забезпечує додаткову впевненість у їхній здатності надійно керувати компанією, що критично важливо для підтримки стабільності та надійності фінансових операцій.

Така сувора кваліфікація та вимоги до складу управлінської команди не лише зміцнюють фундаментальну стабільність фінансової діяльності, а й сприяють формуванню позитивного іміджу компанії на швейцарському та міжнародному фінансових ринках. Такий підхід підвищує довіру бізнес-партнерів, інвесторів і клієнтів, які цінують надійні та відкриті фінансові послуги.

Моніторинг дотримання стандартів АML і KYС

Організаціям, які прагнуть займатися електронними грошовими операціями в Швейцарії, необхідно суворо дотримуватись законодавчих приписів, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей (AML) та виконання політики "Знай свого клієнта" (KYC). Ці приписи є обов'язковими та відіграють ключову роль у забезпеченні прозорості фінансових операцій і захисту від економічних злочинів.

Розробка та реалізація процедур AML і KYC

Організації зобов'язані створювати та реалізовувати деталізовані методи для глибокої перевірки ідентичності своїх клієнтів. Це включає збирання обов'язкових персональних даних у момент відкриття облікових записів і продовжує контроль за активністю рахунків клієнтів. Цілі цих методів – гарантувати легітимність походження фінансів і відсутність участі клієнтів у протиправній діяльності.

Нагляд за транзакціями та повідомлення про підозрілі дії

Здійснення постійного нагляду за всіма фінансовими операціями в системі є критично важливим. Організація повинна налагоджувати системи для виявлення аномальних чи підозрілих операцій, які можуть свідчити про легалізацію доходів чи фінансування тероризму. При виявленні таких операцій організація зобов'язана без зволікання доповідати про них в уповноважені наглядові установи.

Документація та звітність

Усі розроблені та реалізовані процедури, а також результати моніторингу мають бути ретельно задокументовані. Ця документація стає частиною заяви на отримання ліцензії та підлягає регулярному перегляду. Вона має бути доступна для перевірки регуляторними органами у будь-який момент, що підтверджує прозорість операцій компанії та її відповідність встановленим нормам.

Відповідність нормам АML і KYС не тільки сприяє запобіганню фінансовим злочинам, а й підвищує довіру клієнтів та партнерів до фірми. Це створює сприятливий імідж на ринку та сприяє довгостроковому успіху бізнесу в строго регульованій сфері електронних грошей Швейцарії.

Перелік необхідних документів для подання заявки на діяльність електронних платіжних організацій у Швейцарії

Для успішного подання заявки на отримання дозволу на здійснення діяльності електронних фінансових інституцій у Швейцарії заявник повинен підготувати та надати комплексний пакет документів. Цей пакет має чітко демонструвати відповідність компанії встановленим законодавчим вимогам і здатність до управління фінансовою діяльністю відповідно до швейцарських норм. Ось перелік основних документів, необхідних для процесу реєстрації та отримання ліцензії EMI у Швейцарії:

 1. Заява про надання ліцензії EMI. Формалізована заява, в якій викладаються основні відомості про компанію та причини, з яких вона прагне отримати ліцензію EMI.
 2. Установчі документи. Статут компанії та установчий договір, реєстраційні документи, які підтверджують легальне існування підприємства на території Швейцарії.
 3. Свідоцтво інкорпорації організації в Торговельному реєстрі Швейцарії.
 4. Докази сплати статутного капіталу. Банківське підтвердження про сплату статутного фонду, величина якого має відповідати мінімально встановленим вимогам (не менше ніж 300,000 SHF).
 5. Бізнес-план. Цей документ включає систематизований виклад плану розвитку організації наступні три роки. Він містить аналіз моделі ведення справ, прогнозованих фінансів, стратегій просування та дослідження ринкової ситуації. Включає також прогноз фінансової діяльності, розрахунок прибутків і витрат, а також оцінку можливих загроз і методи їх запобігання.
 6. Інформація про ключові управлінські кадри. Профілі провідних фахівців, включаючи керівників та акціонерів, із зазначенням підтвердження їх професійної підготовки та досвіду роботи у фінансовій галузі.
 7. Доказ законослухняності ключових учасників. Підтвердження відсутності судових вироків і порушень фінансового законодавства для всіх ключових осіб.
 8. Протоколи внутрішнього управління та політики. Включає опис механізмів протидії відмиванню грошей і перевірки клієнтів (АМL/KYС), а також деталізацію всіх процедур ідентифікації клієнтів і контролю за транзакціями. Описує також внутрішні регламенти ризик-менеджменту, бухгалтерської політики, захисту даних і забезпечення конфіденційності.
 9. Аудиторські документи. Аудиторський висновок від авторитетної аудиторської фірми, який підтверджує фінансову стабільність організації.

Ці документи повинні бути ретельно складені та подані до Швейцарської фінансової регуляторної служби (FINMA) для аналізу та затвердження. Якість і деталізація представлених даних відіграють ключову роль у процесі оцінки заяви на отримання ліцензії EMI у Швейцарії.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Процедура отримання ліцензії EMI у Швейцарії

Процес отримання ліцензії на електронні гроші (EMI) у Швейцарії є багатоступеневим і потребує ретельного дотримання всіх законодавчих і регуляторних вимог. Цей процес включає кілька ключових етапів, кожен із яких критичний для успішного отримання ліцензії.

Підготовка та планування
Перший етап включає визначення бізнес-моделі, яка має чітко вказувати на послуги, потенційних клієнтів і можливі ризики. Компанія має розробити внутрішні політики та процедури, зокрема і в галузях протидії відмиванню грошей (AML) та перевірки клієнтів (KYC). Крім того, необхідно сформувати кваліфіковану управлінську команду, яка відповідає вимогам FINMA.
Збирання та подання документів
На другій стадії підприємство збирає всю потрібну документацію, включаючи установчі документи, підтвердження оплати статутного капіталу та бізнес-план на найближчі три роки. Ці документи подаються до FINMA разом із формалізованою заявою про надання ліцензії на роботу з електронними грошима у Швейцарії.
Розгляд заявки FINMA
Після подання документів розпочинається етап розгляду заявки регулятором. FINMA проводить попередню перевірку для підтвердження повноти документації та відповідності поданих даних початковим вимогам. Потім йде аналіз бізнес-моделі, фінансової стійкості, управлінської структури та внутрішніх політик. Цей етап може включати запити додаткової інформації, перевірки на місцях і зустрічі з ключовим персоналом.
Прийняття рішення
На основі аналізу та оцінки FINMA приймає рішення про видачу ліцензії. Якщо всі вимоги задоволені та регулятор задоволений поданою інформацією, видається ліцензія EMI. У випадку виявлення недоліків або невідповідностей заявка може бути відхилена, але компанії зазвичай дається можливість виправити зазначені недоліки та повторно подати заяву.

Аудиторська перевірка і звітність про фінанси для організацій з ліцензією EMI у Швейцарії

Організації, які отримали у Швейцарії право оперувати електронними засобами, піддаються суворим нормам у сфері аудиторської перевірки та формування фінансових звітів. Ці стандарти гарантують прозоре та надійне ведення фінансових операцій, що має ключове значення для збереження довіри клієнтів і наглядових органів.

Обов'язки щодо аудиту

Організації, які отримали у Швейцарії дозвіл EMI, повинні наймати для проведення аудиторських ревізій аудиторів, яких схвалило Швейцарське федеральне управління контролю за фінансовими ринками (FINMА). Ці аудитори щорічно аналізують фінансові звіти компанії, підтверджуючи їхню правильність і відповідність встановленим бухгалтерським правилам.

Аудит проводиться у відповідності до норм, прийнятих у Швейцарії, включаючи застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) або швейцарських GAAP.

Вимоги до фінансової звітності

Організації зобов'язані щороку подавати до Швейцарського федерального управління з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) фінансові звіти відповідно до встановлених термінів. Ці документи містять баланс, звіт про доходи та витрати, звіт про рух коштів, а також роз'яснення, в яких описуються основні фінансові та операційні ризики.

Звіти повинні точно відображати всі операції, пов'язані з електронними грошима, включаючи їх випуск, керування та зберігання активів клієнтів. Така звітність забезпечує необхідну прозорість, що сприяє кращому розумінню фінансового стану підприємства як регуляторами, так і клієнтами.

Звітність повинна відповідати не тільки загальноприйнятим бухгалтерським стандартам, але й конкретним параметрам, які висуваються до електронних платіжних організацій у Швейцарії, включаючи виконання норм протидії відмиванню грошей (AML) та механізмів перевірки клієнтів (KYC).

Нагляд з боку FINMA

FINMA систематично аналізує звіти фінансового стану підприємства та аудиторські висновки організацій EMI, щоб перевірити відповідність чинним фінансовим та операційним стандартам. У випадку виявлення розбіжностей або порушень, FINMA може вимагати від організації виправлення виявлених помилок, і в крайніх випадках призупинити або анулювати ліцензійний дозвіл EMI.

Ефективне управління фінансовою звітністю та суворий аудит не лише підтримують високий рівень довіри до операцій з EMI у Швейцарії, а й сприяють стійкості та прозорості фінансового ринку країни.

Фінансові аспекти для EMI у Швейцарії

Організації, які володіють ліцензією EMI у Швейцарії, надалі зіштовхнуться з низкою фінансових викликів, включаючи оподаткування, а також управління банківськими рахунками та транзакціями. Кожен із цих аспектів вимагає ретельного планування і контролю для гарантії стабільності та законності бізнесу.

Податкові обов'язки для ліцензованих EMI фірм у Швейцарії

Ліцензовані підприємства зобов'язані сплачувати корпоративний податок у Швейцарії. Розмір податку залежить від кантону започаткування підприємства і може коливатися між 12% та 21%. Ця варіативність обумовлена децентралізованою податковою системою Швейцарії, яка дає кантонам право самостійно встановлювати ставки корпоративного податку.

На додаток до корпоративного податку, EMI також можуть бути піддані оподаткуванню на додану вартість (ПДВ) за деякі послуги, які надаються. Поточна стандартна ставка ПДВ у Швейцарії складає 8,1%, що впливає на структуру ціноутворення послуг EMI.

Банківські рахунки та транзакції

Ведення корпоративного банківського рахунку є обов'язковою умовою для компаній, які займаються операціями EMI у Швейцарії. Такий рахунок необхідний для управління операційними фінансами та проведення клієнтських транзакцій. Усі банківські рахунки повинні відповідати законодавчим вимогам FINMA, що включає забезпечення повної фінансової прозорості та дотримання норм протидії легалізації незаконних грошей і верифікації клієнтів (AМL/KYC).

Також компанії зобов'язані розробити та підтримувати ефективну систему контролю за транзакціями для запобігання фінансовим порушенням. Це означає використання методів відстеження та аналізу всіх фінансових операцій, які здійснюються через їх системи.

Кожен із згаданих аспектів вимагає детального аналізу та управління з боку компаній, які прагнуть отримати або вже мають ліцензію EMI у Швейцарії. Ефективне управління цими процесами як допоможе знизити витрати, так і підвищить загальну операційну ефективність.

Переваги EMI-ліцензування у Швейцарії

Ліцензовані електронні фінансові установи у Швейцарії дають компаніям низку значних переваг, які можуть істотно підвищити їхню конкурентоспроможність на міжнародному рівні та забезпечити сталий розвиток у фінансово-технологічній сфері.

Вхід на ринок європейських країн

Однією з основних переваг наявності швейцарської EMI ліцензії є те, що вона відкриває компаніям доступ до ринку європейських країн. Незважаючи на те, що Швейцарія не входить до Європейського Союзу, вона тісно інтегрована з ЄС завдяки низці двосторонніх договорів. Ця обставина полегшує взаємодію швейцарських компаній із європейськими партнерами та клієнтами. Ліцензія EMI дозволяє надавати послуги в межах країн Європейського економічного простору (ЄЕП), що значно збільшує потенціал ринку для бізнесу.

Посилення авторитету та довіри у споживачів

Отримання ліцензії EMI на території Швейцарії сприяє значному зміцненню авторитету організації. Швейцарія відома своїми суворими вимогами щодо фінансового регулювання. Ліцензія, надана FINMA, розглядається як індикатор високого рівня якості та надійності. Це підтвердження законності та стабільності організації підвищує рівень довіри серед клієнтів і партнерів, що впливає на збільшення кількості клієнтів.

Гнучкість і перспективи для FinTech-організацій

Повноваження на здійснення операцій електронних фінансових інститутів у Швейцарії є цінним активом для організацій, які працюють у сфері фінтех, оскільки він забезпечує перспективи для використання новаторських підходів у наданні фінансового обслуговування. Ця ліцензія додає гнучкості у розробку та впровадження новітніх технологічних рішень, відкриваючи двері для застосування передових методів в управлінні електронними грошима та обслуговуванні клієнтів. Це сприяє інноваціям та зміцненню конкурентних переваг.

Висновок

Фінансовий сектор, особливо в галузі електронних грошей і платіжних систем, постійно розвивається, що найчастіше веде до змін у законодавстві. У Швейцарії та в Європейському Союзі активно обговорюються та впроваджуються нові регуляторні стандарти для зміцнення фінансової безпеки та захисту споживачів. Очікується, що найближчими роками можуть бути введені додаткові заходи щодо посилення контролю за фінтех-компаніями, що вимагатиме від EMI адаптації до нових вимог і, можливо, збільшення рівня прозорості своїх транзакцій.

Компанія YB Case, що спеціалізується на наданні консультаційних послуг у питаннях корпоративного права, надає цінну підтримку в процесі отримання ліцензії EMI на території Швейцарії. Фахівці YB Case готові запропонувати такий комплекс послуг:

 • Розробка та подання документів: надання підтримки в збиранні та реєстрації всіх необхідних документів для подання до FINMA.
 • Консультації щодо відповідності вимогам: дослідження справжнього стану Вашої компанії та коригування її діяльності відповідно до законодавства Швейцарії.
 • Підтримка на всіх етапах процесу ліцензування: надання юридичної підтримки на всіх етапах процесу від подання заявки до отримання ліцензії та її підтримки.
 • Адаптація до змін у законодавстві: консультації щодо майбутніх змін у законодавстві та допомога в адаптації бізнесу до нових умов.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар