Відкриття EMI ліцензії в Угорщині - YB Case 2024

Відкриття EMI ліцензії в Угорщині

Відкриття EMI ліцензії в Угорщині

Стратегічна роль Угорщини в європейській фінансовій сфері

Угорщина, яка займає центральне місце в Європі і є членом ЄС, відіграє ключову роль в європейському фінансовому секторі. Вона виступає як стратегічний центр для операцій з фінансами та інвестицій у регіоні завдяки:

 • Географічному розташуванню: розташована в серці Європи, Угорщина – транзитний вузол між східними та західними, північними та південними частинами континенту.
 • Економічній стабільності: відрізняється стабільною економікою, що приваблює інвесторів і уможливлює стале зростання та низький рівень безробіття.
 • Сприятливому для бізнесу клімату: привабливі умови, низькі податкові ставки та доступ до кваліфікованих фахівців.
 • Розвитку фінансових послуг: стійка фінансова інфраструктура та банківська система, активний розвиток сектора електронних платежів і фінтех.
 • Членству в ЄС: забезпечує доступ до великого європейського ринку і спрощує торгівлю та інвестиції.

Значення ліцензії EMI в цифровій економіці

У сучасному фінансовому секторі електронні гроші відіграють все важливішу роль, особливо в умовах активного розвитку цифрової економіки. EMI ліцензія в Угорщині – ключовий інструмент для компаній, які планують пропонувати передові фінансові послуги в цій галузі, яка швидко розвивається.

 • Електронні гроші в цифровій економіці: цифрова економіка характеризується зростанням кількості онлайн-транзакцій та електронних платежів. Споживачі та підприємці все частіше використовують електронні гроші для проведення операцій, здійснення покупок та оплати послуг. Це обумовлено зручністю, швидкістю та доступністю онлайн-платежів. EMI ліцензія дозволяє компаніям впровадити та керувати електронними грошима, надаючи клієнтам сучасні фінансові інструменти.
 • Розвиток фінтех-сектору: фінтех-компанії, які надають інноваційні фінансові послуги, набувають усе більшої популярності в цифровій економіці. Ліцензія на електронні гроші (Electronic Money Institution) дозволяє підприємствам увійти до сектору електронних платежів і пропонувати клієнтам нові фінансові рішення – такі, як мобільні гаманці, передплачені картки та онлайн-перекази. Розвиток фінтех-сектору сприяє конкуренції та інноваціям, що сприятливо впливає на споживачів і бізнес.
 • Глобальна доступність: EMI ліцензія, зареєстрована в Угорщині, може бути використана компаніями для надання фінансових послуг не тільки на внутрішньому ринку, а й на світовому рівні. Це створює можливість для міжнародних платежів і переказів, що особливо важливо для глобальних підприємців та інтернет-бізнесу. Глобальна доступність фінансових послуг сприяє міжнародній торгівлі та інвестиціям.
 • Зручність та ефективність: використання електронних грошей та фінансових послуг, що надаються компаніями з EMI ліцензією, забезпечує зручність та ефективність для клієнтів. Онлайн-платежі та управління рахунками через мобільні програми роблять фінансові операції доступнішими та простішими. Це підвищує рівень обслуговування клієнтів та конкурентоспроможність компаній.

EMI ліцензія має важливе значення в цифровій економіці, дозволяючи компаніям надавати сучасні фінансові послуги, розвивати фінтех-сектор, забезпечувати глобальну доступність і зручність клієнтам. Угорщина має сприятливе регулювання та умови для компаній, які прагнуть отримати EMI ліцензію та зробити свій внесок у розвиток цифрової економіки.

Читати також: ПНП в Угорщині

Загальні вимоги для відкриття EMI ліцензії в Угорщині

Вимоги

Опис вимог

Мінімальний статутний капітал

Внесення мінімального статутного капіталу на суму 100 000 000 угорських форинтів (HUF). Цей капітал є фінансовою основою для Вашої фінансової інституції та гарантує її фінансову стійкість і надійність в очах регулювальних органів та клієнтів.

Захист клієнтських даних

EMI-провайдери повинні забезпечувати високий рівень захисту персональних даних клієнтів. Угорський регулятор (Національний банк Угорщини) вимагає дотримання стандартів GDPR та застосування відповідних заходів щодо захисту даних.

Безпека платіжних систем

Для реєстрації EMI ліцензії в Угорщині Ви повинні забезпечити безпеку платіжних систем і транзакцій. Вимоги включають впровадження систем моніторингу та виявлення шахрайства, а також захист від зломів і розкрадань.

Інформаційна безпека

EMI провайдери зобов'язані дотримуватись високих стандартів інформаційної безпеки. Це включає в себе регулярні аудити та тестування безпеки, встановлення антивірусних програм і заходи щодо запобігання кібератакам.

Резервне копіювання даних

Угорський регулятор вимагає від EMI провайдерів наявність систем резервного копіювання даних, щоб забезпечити доступність інформації та оперативне відновлення у випадку аварійних ситуацій.

Технічна підтримка

EMI провайдери зареєстровані в Угорщині повинні забезпечувати цілодобову технічну підтримку для клієнтів та оперативне реагування на технічні проблеми. Технічна служба має бути готова до швидкого відновлення працездатності систем.

Заходи проти кібератак

EMI провайдери повинні мати заходи щодо захисту від кібератак і зломів. Це передбачає встановлення брандмауерів, системи виявлення вторгнень і регулярне оновлення програмного забезпечення для усунення вразливостей.

Документи і підтвердження, потрібні для отримання ліцензії EMI в Угорщині

Охочі оформити ліцензію EMI в Угорщині мають надати низку певних документів:

 • Програма діяльності заявника, яка включає точне визначення видів фінансової діяльності та додаткових фінансових послуг, які він має намір надавати.
 • Середньостроковий бізнес-план, що стосується перших трьох років, а також містить попередній бюджет і відомості про виконання особистих та матеріальних умов, необхідних для провадження діяльності.
 • Доказ наявності повної суми стартового капіталу.
 • З метою захисту коштів клієнтів – опис того, як забезпечуються умови, встановлені в розділі 51 Закону про постачальників платіжних послуг, включаючи докладний опис ІТ-системи, що підходить для ведення окремого реєстру коштів клієнтів, та підтвердження аудитора щодо придатності системи.
 • Опис корпоративного управління та систем внутрішнього аудиту заявника, включаючи адміністративні процедури, управління ризиками та бухгалтерські процедури, подання пропорційності, відповідності та надійності таких процедур корпоративного управління й аудиту.
 • Назва зовнішнього аудитора заявника.
 • Політики та процедури, пов'язані з запобіганням та боротьбою з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також з виконанням фінансових та обмежувальних активів заходів, передбачених Європейським Союзом та Радою Безпеки ООН.
 • Подання організаційної структури заявника та обсяг його обов'язків, організаційні та операційні правила, а також правила, які містять загальні умови.
 • Якщо заявник має намір доручити агенту виконання діяльності з надання платіжних послуг або, будучи інститутом електронних грошей, дистриб'ютором електронних грошей, або планує створити філії або аутсорсити виконання своєї діяльності, то подання цього, включаючи зобов'язання заявника проводити щорічну перевірку агента, дистриб'ютора, філії та організації, що виконує аутсорсингову діяльність.
 • Якщо заявка стосується приєднання заявника до будь-якої платіжної системи, заява про приєднання (за стандартною формою) та опис його участі в платіжній системі.
 • Ідентифікаційні дані керівної посадової особи заявника, зазначені в Додатку 1 до Закону про постачальників платіжних послуг, та документи, що підтверджують виконання умов, встановлених у розділі 29 Закону про постачальників платіжних послуг.
 • Статутні документи заявника.
 • Документальне підтвердження заявника, не старше тридцяти днів, про те, що він не має заборгованості перед податковим органом, митним органом, організацією зі страхування здоров'я та органом пенсійного страхування, компетентним на основі його особистого закону.
 • Заява заявника про те, що його інша діяльність не загрожує функціонуванню інституту електронних грошей (за стандартною формою).
 • Документальне підтвердження заявника, не старше тридцяти днів, про те, що він зареєстрований на основі його особистого закону, не перебуває в процесі банкрутства, ліквідації або розпуску, і не має дискваліфікаційних підстав щодо його керівної посадової особи.
 • Якщо заявка відноситься до видачі кредитів і позик, зазначених у розділі 8 Закону про постачальників платіжних послуг, або до випуску коштів як засобів платежу, заява про приєднання до системи центральної кредитної інформації, визначеної Законом про центральну кредитну інформацію.
 • Заява про контингентні та майбутні зобов'язання заявника, як зазначено в Законі про бухгалтерію (за стандартною формою).
 • Опис процедур, які використовуються для моніторингу, управління та відстеження інцидентів у сфері безпеки та скарг клієнтів, пов'язаних із безпекою, включаючи процедуру повідомлення, розроблену відповідно до обов'язку повідомлення, встановленого в розділі 55/Б Закону про платіжні послуги.
 • Опис процедури, яка використовується для реєстрації, моніторингу, відстеження та обмеження доступу до чутливих платіжних даних.
 • Опис заходів, спрямованих на забезпечення безперервності бізнесу, що включає чітку ідентифікацію критичних операцій, ефективні плани резервування та процедури регулярного тестування і перевірки придатності та ефективності таких планів.
 • Опис принципів і визначень, що використовуються при зборі статистичних даних, пов'язаних із продуктивністю, транзакціями та шахрайством.
 • Опис принципів безпеки і, зокрема, детальна оцінка ризиків, пов'язаних із платіжними послугами, та заходи щодо аудиту безпеки та зниження ризиків, які служать належному захисту клієнтів від виявлених ризиків, включаючи шахрайство та незаконне використання чутливих і персональних даних.
 • Політика керування скаргами.
 • Заява заявника, оформлена у вигляді приватного документа, що забезпечує повний доказ про згоду на перевірку справжності змісту прикріплених до заявки на ліцензію документів адміністративними органами, призначеними Національним банком Угорщини (за стандартною формою). (Пункти a) - x) розділу 17 (1) Закону про постачальників платіжних послуг).

Види юридичних осіб, доступних для оформлення EMI ліцензії в Угорщині

Спільне при реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю (KFT.) і Акціонерного товариства (ZRT./NYRT.) в Угорщині

Спільне

Відмінності

Вибір назви фірми: спочатку потрібно вибрати унікальне найменування для Вашої організації, яке не використовується іншою компанією в Угорщині. Це найменування буде вказано в установчих документах.

-

Збори та підписання установчих документів: засновники (власники) компанії повинні зібратися і підписати установчі документи, які включають установчий договір і статут компанії. У цих документах визначаються правила управління компанією, права та обов'язки засновників і частки в статутному капіталі.

У Zrt./Nyrt. можуть бути складніші статути і структури, ніж у Kft.

Статутний капітал має бути сплачено повністю перед реєстрацією компаній.

-

Реєстрація в торговельному реєстрі: потім компанії мають бути зареєстровані в торговельному реєстрі (Cégközlés) Угорщини. Для цього необхідно надати всі необхідні документи та сплатити відповідні державні збори.

-

-

Створення акцій: для акціонерних товариств необхідно випустити акції, які будуть надані акціонерам компанії в обмін на участь та інвестиції.

Емісія акцій: для акціонерних товариств, зареєстрованих в Угорщині, є можливість емісії акцій. Це стандартна практика, яка дозволяє компаніям залучати капітал шляхом випуску та продажу акцій інвесторам

-

Збори акціонерів: проведення перших зборів акціонерів, на яких обираються органи управління компанією – такі, як рада директорів та виконавчий директор.

Оформлення філій іноземних організацій в Угорщині

 • Реєстрація філії: іноземні компанії можуть оформити філію в Угорщині. Це вимагає подання документації, включаючи установчі документи та рішення про створення філії.
 • Уставний капітал: Угорщина не вимагає статутного капіталу для реєстрації філій іноземних компаній.
 • Філія: філія іноземної компанії має право на провадження комерційної діяльності в Угорщині, але залишається відповідальною за борги своєї материнської компанії.
 • Облік та оподаткування: іноземні компанії, які мають філії в Угорщині, зобов'язані вести бухгалтерський облік і сплачувати податки згідно з угорським законодавством.
 • Реєстрація: реєстрація філії відбувається через Угорський суд реєстрації підприємств (Cégbíróság).

Наші провідні юристи готові надати докладну інформацію щодо оформлення ліцензії EMI в Угорщині. Наші спеціалісти можуть надати послуги з супроводження в проходженні кожного з етапів цієї процедури. Для контакту з нами зверніться за контактами, вказаними на сайті.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар