Отримання банківської ліцензії у Сингапурі - YB Case 2024

Отримання банківської ліцензії у Сингапурі

Отримання банківської ліцензії у Сингапурі

Сингапур виділяється як ключовий гравець на глобальній економічній сцені, закріпивши свою репутацію як одного з основних світових фінансових вузлів і центральний пункт для сектора банківських і економічних операцій у регіоні. Його географічне положення в центрі Азії, наряду з політичною стабільністю, інноваційною економічною стратегією та ліберальною системою регулювання, забезпечує ідеальні передумови для прогресу і еволюції сфери банківського бізнесу. Ці елементи, об'єднані з тісним зв'язком з міжнародними фінансовими ринками, роблять Сингапур привабливою точкою для глобальних банків і економічних організацій, що бажають зміцнити свою позицію в Азії.

Однак, щоб скористатися безліччю можливостей, які надає цей регіон, банкам і фінустановам критично важливо отримати банківську ліцензію у Сингапурі. Ця процедура оформлення акредитації строго регулюється Валютним управлінням Сингапуру (MAS), що гарантує дотримання найвищих стандартів безпеки, прозорості і стійкості в секторі банківського бізнесу. Дозвіл не лише підтверджує відповідність фінансової установи місцевим і глобальним стандартам і нормам, але й відкриває двері до широкого спектру банківських і фінансових послуг, підтримуючи експансію і прогрес компаній на місцевому рівні.

У цьому огляді ми розглянемо ключові аспекти банківського регулювання і процесу оформлення банківської ліцензії у Сингапурі. Ми уважно пройдемося по різним видам банківських акредитацій, критеріям для отримання, методиці подання заявок і критеріям, що пред'являються до претендентів.

Аналіз статусу Сингапуру як центрального вузла світової фінансової системи

За даними Глобального фінансового індексу (Global Financial Centres Index) за 2022 рік, Сингапур демонструє видатні результати серед провідних фінансових вузлів планети, приваблюючи до себе світові банки, інвестиційні фонди, страхові організації та інші економічні структури. Такий успіх обумовлений набором ключових аспектів, включаючи політичну стабільність, відкритість економіки, інноваційні регулюючі обставини та розвинуту інфраструктуру.

Звіт Всесвітнього банку за 2021 рік виділяє Сингапур як лідера за індексом простоти здійснення бізнесу, що відображає високу ефективність нормативного середовища та бізнес-процедур у країні. Сингапур пропонує одну з найнижчих у світі ставок оподаткування для корпорацій, фіксовану на рівні 17%, сприяючи таким чином привабленню зарубіжних капіталовкладень.

Фінансовий сектор Сингапуру контролює активи, оцінені приблизно в 2 трильйони американських доларів, охоплюючи широкий асортимент банківських та економічних послуг, включаючи корпоративне фінансування, управління інвестиціями, страхування та індивідуальне банківське обслуговування. Ця величина активів відображає глибину і широту фінансового ринку Сингапуру, а також його ключову роль у фінансуванні місцевого та регіонального розвитку в сферах торгівлі та інфраструктури. Країна також є впізнаваним центром для операцій з азійськими валютними одиницями, що сприяє зміцненню її статусу як глобального фінансового хаба.

Додатково, Сингапур визнаний міжнародним центром для вирішення фінансових суперечок, що ще більше укріплює його репутацію як надійного і справедливого фінансового хаба. Країна пропонує передові сервіси з арбітражу та медіації, забезпечуючи ефективне вирішення міжнародних комерційних спорів.

Регулювання банківської сфери у Сингапурі

Валютне управління Сингапуру (Monetary Authority of Singapore, MAS) є центральним органом фінансового регулювання держави, який об'єднує функції центрального банку та регулятора всіх типів фінансових установ в межах юрисдикції Сингапуру. У своїй діяльності MAS спрямовано на забезпечення стабільності цін, стійкого економічного зростання, а також на підтримку конкурентоспроможності та надійності сингапурського фінансового сектору як на місцевому, так і на міжнародному рівні.

MAS здійснює формування та реалізацію грошово-кредитної політики, контроль за національними міжнародними резервами, а також управління ефективною та стабільною роботою фінансової системи. Ключовими аспектами діяльності є ліцензування банківської діяльності на території Сингапуру, регулювання та контроль за діяльністю банків, страхових компаній, брокерів з цінних паперів та інших фінансових установ, що включає:

 • Нормативне регулювання валютної політики, емісія грошей, контроль за системами розрахунків та виконання ролі банківського та економічного представника влади.
 • Проведення інтегрального контролю над економічними сервісами та забезпечення стійкості економічної структури.
 • Управління офіційними іноземними резервами Сингапуру.
 • Підтримка прогресу Сингапуру в статусі глобального економічного вузла.

Через глобальні партнерства, MAS активно вносить свій внесок у роботу світових економічних інститутів, обмін досвідом та розробку міжнародних економічних нормативів, сприяючи таким чином зміцненню стійкості економіки на світовому рівні.

Основні закони та положення, що контролюють банківську діяльність у Сингапурі

У регуляторній структурі фінансового сектора Сингапуру ключову роль відіграють наступні закони та положення, які забезпечують основу для діяльності та регулювання банків та інших фінансових установ.

 1. Закон про банківську діяльність (Banking Act). Цей закон є основоположним у регулюванні банківської системи Сингапуру, встановлюючи ліцензійні вимоги, правила для проведення банківської діяльності, а також вимоги до достатності капіталу, ліквідності та управління ризиками. Закон спрямований на забезпечення стабільності та надійності банківського сектору.
 2. Закон про Валютне управління (Monetary Authority of Singapore Act). Цей законодавчий акт встановлює права та обов'язки MAS як основного банківського органу та наглядової інстанції за фінансовими установами. Він містить правила, що стосуються управління валютою, страхування, операцій з цінними паперами та широкого спектру регулювання фінансових послуг на території Сингапуру.

Крім цих законів, MAS активно співпрацює з міжнародними регуляторами та бере участь у глобальних фінансових організаціях для забезпечення відповідності сингапурського регулювання світовим стандартам. Це включає прийняття найкращих практик і стандартів, розроблених Базельським комітетом з банківського нагляду та Міжнародною організацією комісій з цінних документів (IOSCO), серед інших.

Норми щодо протидії відмиванню коштів (AML) та Директиви для розрахунково-платіжних систем встановлюють критерії та методи боротьби з легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом, та підтримку терористичних актів. Вони також встановлюють правила для управління платіжними механізмами з метою гарантування їхньої надійності та продуктивності.

Типи ліцензування банків у Сингапурі

Сингапур застосовує систему ранжування фінансових установ на основі їхніх функціональних характеристик та асортименту пропонованих фінансових послуг. Цю систему категоризації розробляє та впроваджує Валютне управління Сингапуру (MAS), охоплюючи універсальні банки, банки гуртової торгівлі, інвестиційні банки та кредитні організації. Для кожної категорії ліцензування встановлені специфічні умови та правила проведення банківських операцій в межах юрисдикції Сингапуру.

Повні банки (Full Banks)
Повні банки мають найширший спектр дозволених операцій і можуть надавати повний набір банківських послуг, включаючи прийом депозитів від населення, видачу кредитів, іноземну валюту, корпоративне фінансування, управління активами та інтернет-банкінг. До повних банків відносяться як місцеві, так і іноземні банки, яким MAS дозволив працювати у Сингапурі.
Гуртові банки (Wholesale Banks)
гуртові банки обмежені в наданні деяких роздрібних банківських послуг і зазвичай фокусуються на корпоративних клієнтах. Вони можуть проводити більшість банківських операцій, крім прийому депозитів SGD від населення менше певної суми, що зазвичай становить 250 000 SGD. гуртові банки також активно займаються транскордонними та валютними операціями.
Торгові банки (Merchant Banks)
Торгові банки у Сингапурі працюють під управлінням MAS і зазвичай спеціалізуються на корпоративному фінансуванні, підписці цінних паперів, управлінні активами та наданні консультаційних послуг для корпоративних клієнтів. На відміну від повних і гуртових банків, торгові банки можуть не мати права приймати депозити або надавати чекові рахунки.
Фінансові компанії (Finance Companies)
Фінансові організації у Сингапурі надають споживчі та комерційні кредити і фінансують покупки різноманітних товарів. Хоча їхня діяльність схожа на банківську, на них поширюються окремі обмеження, наприклад, вони не можуть пропонувати поточні рахунки або платіжні послуги. Фінансові компанії відіграють ключову роль у обслуговуванні малого та середнього бізнесу у Сингапурі, пропонуючи альтернативу традиційним банківським кредитам.

Кожен із цих типів депозитних установ підпадає під суворий регуляторний нагляд MAS, забезпечуючи їх відповідність встановленим стандартам якості, доступності коштів та відкритості інформації. MAS регулярно оновлює норми та умови банківського ліцензування, щоб адаптуватися до стрімких змін економічного середовища та зберігати статус Сингапуру як надійного та стабільного економічного центру.

Критерії отримання сингапурської банківської ліцензії

Для отримання дозволу на банківську діяльність у Сингапурі, фінансовим установам необхідно відповідати безлічі жорстких умов, встановлених Валютним управлінням Сингапуру (MAS). Ці умови спрямовані на гарантування стабільності, довіри та прозорості в банківській системі країни. Давайте детальніше ознайомимося з цими вимогами.

Фінансова стійкість, історія діяльності, світовий рейтинг та репутація

Апліканти на отримання ліцензії на проведення банківської діяльності у Сингапурі повинні демонструвати фінансову стійкість та успішну історію операцій в фінансовій галузі. MAS приділяє увагу таким показникам, як загальна капіталізація, прибутковість та стратегія управління ризиками.

Умови капіталізації для отримання банківської ліцензії у Сингапурі:

Цифровий повний банк (DFB):

 • У початковій фазі роботи як обмежений DFB, сума мінімального статутного фонду повинна становити S$15 мільйонів.
 • При розвитку та переході до статусу повнофункціонального DFB, необхідно демонструвати здатність збільшити статутний капітал до S$1.5 мільярда.
 • Під час обмеженої фази роботи DFB може розпочати з максимальної загальної суми депозитів у розмірі S$50 мільйонів, яка буде поступово збільшуватися.
 • Повнофункціональний DFB повинен відповідати вимогам до капіталу, аналогічним вимогам до системно значущих банків всередині країни (D-SIBs), що містить різні вимоги до капітальної адекватності, в тому числі мінімальне покриття ліквідності (MLA) або показник ліквідності (LCR) згідно з MAS Notice 649.

Цифровий гуртовий банк (DWB):

 • Для отримання ліцензії DWB необхідно мати початковий мінімальний капітал у розмірі S$100 мільйонів.
 • DWB також зобов'язані відповідати вимогам управління ризиками і ліквідності, які порівнюються з нормами, що пред'являються до чинних гуртових банків, включаючи виконання положень MAS 637 та MAS 649 щодо розміру статутного фонду і ліквідності.

Ці критерії підкреслюють прагнення Монетарного управління Сингапуру (MAS) забезпечити фінансову стійкість та надійність нових цифрових банків, вимагаючи від них достатнього рівня капіталізації як на старті, так і в процесі їхнього розвитку.

Світовий рейтинг і репутація фінансового інституту, його материнської компанії та основних акціонерів також піддаються ретельному аналізу.

Надійність регулювання в країні походження

Фінансовий інститут повинен бути під надійним регулюванням у своїй країні походження. Це включає готовність та здатність наглядового органу країни походження співпрацювати з MAS, особливо в питаннях обміну інформацією та управління транскордонними ризиками. Надійність регулювання в країні походження гарантує, що фінансовий інститут оперує відповідно до міжнародних стандартів та практик.

Письмова згода від наглядового органу країни походження

Фінансовий інститут повинен надати письмову згоду від наглядового органу своєї країни походження на створення банківської транзакції у Сингапурі. Ця згода служить додатковим підтвердженням надійності організації і її відповідності регуляторним стандартам.

Добре продумана стратегія та бізнес-плани

Кандидати повинні представити MAS добре продуману стратегію для надання фінансових та банківських послуг у Сингапурі, включаючи вичерпні бізнес-плани. Особлива увага приділяється всебічному огляду ринку, аудиторії споживачів, асортименту пропозицій та методик управління ризиками та бізнес-операціями. Бізнес-проєкти повинні демонструвати, як організація планує підтримувати довгострокову та прибуткову модель роботи, яка сприятиме стабільності та зростанню фінансової галузі Сингапуру.

MAS розглядає кожне звернення індивідуально, враховуючи як якісні, так і кількісні характеристики пропозиції. Процедура банківського ліцензування у Сингапурі ретельно розроблена для того, щоб на ринок допускаються лише ті фінансові установи, які здатні зробити суттєвий внесок у економічну систему країни та які відзначаються високим рівнем управлінських практик.

Алгоритм оформлення банківської ліцензії у Сингапурі

Шлях до отримання банківської ліцензії у Сингапурі включає багато етапну процедуру.

Етап 1

Попереднє обговорення з MAS

Оформлення банківської ліцензії у Сингапурі починається з попереднього обговорення з Відділом банківських справ MAS, де заявники можуть уточнити умови ліцензування та особливості подання заявки. Це забезпечує розуміння всіх аспектів процесу та допомагає виявити потенційні складнощі на ранньому етапі.

Етап 2

Підготовка необхідної документації

Потім йде підготовка всіх необхідних документів та інформації. Список документів ми надамо у розділі нижче. Ключовим моментом є забезпечення точності та повноти наданої інформації для демонстрації вашої готовності відповідати високим стандартам MAS.

Етап 3

Оформлення заявлення

Потім подається заява на отримання сингапурської банківської ліцензії, де важливо уважно заповнити всі поля форми заявлення, приділяючи особливу увагу вимогам MAS.

Етап 4

Оплата неповернутої плати за подачу заявки

Після оформлення заявлення слід здійснити оплату неповернутої плати за подачу заявки, яка покриває адміністративні витрати MAS з розгляду вашої заяви. Важливо уважно дотримуватися інструкцій MAS щодо методів оплати та переконатися в правильності виконання всіх фінансових операцій.

Етап 5

Подання заявлення

Подання заяви здійснюється через відправлення повного пакета документів в MAS, відповідно до отриманих на етапі попереднього обговорення інструкцій. Це є офіційним початком процедури розгляду заявки на видачу банківської ліцензії у Сингапурі.

Етап 6

Очікування розгляду заявлення

На даному етапі MAS аналізує представлені документи і управління має право у будь-який момент запросити додаткову інформацію або уточнення.

Етап 7

Отримання рішення щодо заявлення

Завершальним етапом є отримання рішення щодо заявлення від MAS. У разі схвалення заявникам видається банківське ліцензійне дозвілля, що дозволяє запустити роботу відповідно до встановлених регуляторних нормативів.

Термін обробки заяви на видачу банківської ліцензії в MAS може варіюватися, але зазвичай складає від трьох до шести місяців з моменту подання повного пакета документів. Точний час залежить від складності заявки, поточного робочого навантаження MAS та швидкості надання запитуваних додаткових відомостей.

На кожному етапі процесу подачі заявки на ліцензію для ведення банківської діяльності у Сингапурі потрібна детальна підготовка та відповідальне ставлення. Метою MAS є підтримання високих стандартів у сфері банківського діловодства країни, тому претендентам слід очікувати ретельного розгляду їхніх документів на відповідність всім нормам та умовам. Рекомендується уважно дотримуватися всіх інструкцій MAS і у випадку потреби консультуватися з юридичними експертами в галузі банківського регулювання у Сингапурі для переконання в повному відповідності заяви вимогам.

Список необхідних документів для отримання банківської ліцензії у Сингапурі

 1. Офіційний лист із запитом на видачу ліцензії, підписаний вищим керівництвом.
 2. Детальний бізнес-план, що описує заплановану банківську діяльність, напрямки ринку, пропозиції продуктів та послуг, а також плани з управління ризиками та фінансові прогнози.
 3. Дані про фінансове становище та стабільність заявника, включаючи останні перевірені фінансові звіти.
 4. Інформація про ключових керівників та акціонерів, включаючи резюме, досвід у сфері та рівень участі в власності.
 5. Лист з погодженням від регулюючого органу країни заснування на відкриття банківських операцій у Сингапурі.
 6. Підтвердження систем ризик-менеджменту та внутрішнього контролю.

Процес внесення неповернутої плати за розгляд заявки та способи її оплати

Внесення заяви на ліцензію для здійснення банківської діяльності у Сингапурі передбачає сплату певного внеску, що підкреслює серйозність намірів кандидата та покриває частину витрат на адміністративний супровід заявки. Внесок не підлягає поверненню незалежно від результату розгляду заявки.

Деталізація зборів, пов'язаних з подачею заявки на отримання різних ліцензій та дозволів відповідно до законодавства Сингапуру:

Законодавство та категорія

Код посилання

Збір (у сингапурських доларах)

Закон про банківську діяльність - гуртовий банк

CA-BAW

20 000

Закон про банківську діяльність - Торговий банк

CA-BAM

20 000

Закон про банківську діяльність - Представництво

CA-BAR

5 000

Закон про цінні документи та ф'ючерси - Затверджені холдингові компанії

CA-SAHC

4 000

Деталі щодо оплати, включаючи банківські реквізити та процедуру переказу, надаються MAS під час подання заявки.

Після здійснення платежу рекомендується заявникам зберегти підтвердження оплати, яке у майбутньому може знадобитися для пред'явлення в MAS як доказ сплати плати. Цей документ може бути квитанцією з банку, звітом по рахунку або електронним повідомленням про транзакцію.

Цифрова банківська ліцензія у Сингапурі

Цифрова банківська ліцензія у Сингапурі є центральним елементом стратегії Валютного управління Сингапуру (MAS) зі стимулювання інновацій та конкуренції в банківському секторі. Це нововведення спрямоване на залучення як традиційних фінансових установ, так і нових учасників ринку, включаючи технологічні та фінтех-компанії, зацікавлених у наданні банківських послуг у цифровому форматі.

Відмінність цифрової банківської ліцензії від традиційної полягає в тому, що вона дозволяє компаніям використовувати цифрові технології для розширення асортименту фінансових пропозицій, забезпечуючи при цьому високі стандарти безпеки та зручності для споживачів. Переваги включають можливість оперативного впровадження інноваційних продуктів та послуг, доступ до більш широкої аудиторії клієнтів, а також підвищення ефективності та зниження оперативних витрат завдяки автоматизації та цифровизації операцій.

Для видачі цифрової банківської ліцензії у Сингапурі кандидати зобов'язані відповідати ряду критеріїв:

 • Фінансова стійкістьКандидати повинні підтвердити свою фінансову стабільність та наявність грошових ресурсів для здійснення банківських операцій.
 • Бізнес-стратегіяПропонована бізнес-модель повинна бути стійкою, орієнтованою на інновації, сприяючи прогресу фінансової індустрії Сингапуру, включаючи продуману стратегію обслуговування клієнтів та управління ризиками.
 • Управління ризикамиКандидати повинні мати розроблені системи управління ризиками для належного обліку кредитних, ринкових, операційних та інших ризиків.
 • Технологічна готовністьНеобхідно продемонструвати план застосування технологій для надання банківських послуг, забезпечуючи захист і безпеку клієнтських даних.
 • Корпоративне управління Заявники повинні мати ефективну та прозору корпоративну структуру управління, що відповідає міжнародним стандартам.

Процедура оформлення цифрової банківської ліцензії у Сингапурі слідує загальному підходу та структурі, аналогічним тим, що застосовуються до інших типів банківських ліцензій, як було описано раніше, але з акцентом на специфіку цифрового банкінгу.

Час розгляду заявок може варіюватися, проте MAS прагне обробляти всі запити в найкоротші терміни. Важливо відзначити, що успішне отримання у Сингапурі цифрової банківської ліцензії вимагає від заявників не лише відповідності встановленим критеріям, а й демонстрації готовності зробити внесок у розвиток фінансової галузі Сингапуру через інновації та надання якісного сервісу.

Ліцензії на надання платіжних послуг у Сингапурі

Ліцензії на надання платіжних послуг у Сингапурі виділяються шляхом ліцензування платіжних систем і включають широкий спектр послуг. Вони поділяються на категорії: звичайні платіжні системи та системи з інтенсивним обсягом транзакцій, засновані на характері пропонованих послуг і розмірі обробки платежів. До платіжних послуг входить випуск рахунків, здійснення переказів коштів як на національному, так і на міжнародному рівні, обслуговування бізнес-суб'єктів, емісія цифрових грошей, а також пропозиції, пов'язані з цифровими платіжними активами.

Специфічною особливістю нормативного регулювання платіжних систем у Сингапурі є вимога щодо громадянства або статусу постійного жителя для керівників цих систем, що сприяє їхній відданості та відповідальності перед місцевим законодавством. У разі, якщо керівник має робочу візу, вимагається, щоб інший ключовий керівник був громадянином або мав статус постійного резидента Сингапуру. Щодо фінансових вимог, мінімальний статутний капітал встановлений у сумі 100 тисяч сингапурських доларів для звичайних платіжних систем і 250 тисяч сингапурських доларів для систем з інтенсивним обсягом платежів, яким також необхідно внести гарантійний внесок до 200 тисяч сингапурських доларів у казну MAS.

Ці умови відрізняються від критеріїв для отримання ліцензії на банківську діяльність у Сингапурі, які більше спрямовані на широкий спектр банківських операцій і висувають більш високі вимоги до розміру статутного капіталу і запуску операційних процесів. З свого боку, платіжні ліцензії спрямовані на особливості платіжних процесів, адаптуються до цифрового фінансового простору, що динамічно розвивається та пропонуючи гнучкість у інноваційних та безпечних підходах до платежів.

Переваги ведення банківського бізнесу у Сингапурі

 • Стратегічне розташування: Сингапур займає ключове місце в серці Азійсько-тихоокеанського регіону і є важливим порталом до найбільших ринків Азії, таких як Китай, Індія та країни Південно-Східної Азії, що відкриває доступ до інвестиційних можливостей та нових клієнтських баз.
 • Стабільність в економіці та політиці: Значна стабільність в економічній та політичній сферах робить Сингапур привабливим місцем для глобальних інвесторів та фінансових організацій, які прагнуть міцного фундаменту для розширення своєї діяльності.
 • Прогресивне регуляторне середовище: Валютне управління Сингапуру (MAS) визнано за прогресивний регулятивний підхід, який стимулює інновації, забезпечуючи захист інвесторів. Регулятор активно сприяє впровадженню новітніх фінансових технологій та бізнес-моделей.
 • Прозорість економіки: Сингапур має одну з найбільш відкритих економік у світі з низьким рівнем корупції, високою степенем бізнес-прозорості та ефективним бізнес-середовищем.
 • Податкові переваги: Країна пропонує конкурентну податкову політику для корпорацій разом з різноманітними податковими бонусами та стимулами для галузевих фінансових послуг та інвестиційних проєктів.
 • Компетентні кадри: Високий рівень освіти та багатокультурність населення Сингапуру забезпечують доступ до багатомовних та кваліфікованих спеціалістів у сфері фінансів та банківської справи.
 • Розвинута інфраструктура: Передова фінансова та інформаційно-технологічна інфраструктура, включаючи надійні зв'язкові мережі та сучасні системи безпеки, забезпечує стабільність роботи фінансових організацій.

Ці переваги роблять Сингапур одним із найбільш привабливих та конкурентних місць для операцій у банківській сфері на глобальній арені, відкриваючи відмінні перспективи для експансії та прогресу, що постійно еволюціонує фінансовому контексті.

Висновок

Для комерційних суб'єктів та фінансових установ, які прагнуть розширити свою діяльність в одному з провідних світових фінансових хабів, Республіка Сингапур надає неперевершені перспективи для динамічного розвитку та впровадження інновацій. Однак успішне отримання ліцензійного статусу вимагає уважного відношення до механізму подання заявки та строгої адаптації до регулюючих директив.

Зважаючи на складність процесу та строгість вимог, настійно рекомендується звернутися за професійною консультацією. Фахівці в галузі правового регулювання та ліцензування можуть надати цінні рекомендації, допомогти уникнути поширених помилок та значно збільшити шанси на успішне оформлення ліцензійного дозволу.

Компанія YB Case, що спеціалізується на наданні послуг у сфері юридичного консультування, може стати надійним партнером для підприємців, які прагнуть отримати банківську ліцензію у Сингапурі. Завдяки глибоким знанням регуляторного середовища та досвіду роботи з MAS, YB Case пропонує комплексну підтримку на всіх етапах подання заявки.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар