Отримати банківську ліцензію в Англії - YB Case 2024

Отримати банківську ліцензію в Англії

Отримати банківську ліцензію в Англії
У Великій Британії для того, щоб компанія могла займатися банківськими операціями, їй необхідно отримати спеціальний дозвіл від наглядових органів – Органу пруденційного регулювання (PRA) та Управління фінансового нагляду (FCA). Ця банківська ліцензія в Англії дає право на проведення різноманітних фінансових дій: від відкриття депозитів для населення до видачі кредитів, управління платіжними системами й інших банківських продуктів і послуг.

Навіщо потрібна банківська ліцензія у Великій Британії? Насамперед, вона захищає інтереси вкладників і клієнтів, гарантуючи, що їхні кошти перебувають у надійних і фінансово стабільних установах. Крім того, ліцензування допомагає зберігати стабільність і надійність фінансової системи країни за рахунок встановлення суворих правил для капіталу, управління ризиками та корпоративного управління. Зрештою, ця вимога сприяє підтримці високих етичних стандартів і прозорості в банківській галузі, що зміцнює довіру до фінансової системи загалом.

Отже, наявність банківської ліцензії в Англії є важливою складовою для правильної роботи банківської системи та безпеки всіх учасників фінансового ринку.

Інформація про регуляторні органи, які відповідають за видачу і контроль банківських ліцензій в Англії

В Англії процес видачі та контролю за дотриманням умов банківських ліцензій здійснюється кількома ключовими регуляторними органами, включаючи Банк Англії (Bank of England), Орган пруденційного регулювання (Prudential Regulation Authority, PRA) та Управління фінансового нагляду (Financial Conduct Authority, FCA). Ці інститути є критично важливими для збереження стабільності та надійності національної фінансової системи.

Банк Англії (Bank of England)

Центральний банк країни, Банк Англії, відіграє центральну роль у забезпеченні монетарної та фінансової стабільності у Великій Британії. Він відповідає за регулювання банківської галузі, виконуючи загальний нагляд за діяльністю регуляторів, керуючи національними резервами та гарантуючи безперебійну роботу системи платежів.

Орган пруденційного регулювання (Prudential Regulation Authority, PRA)

PRA є частиною Банку Англії та спеціалізується на пруденційному регулюванні та нагляді за банківськими установами, страховими компаніями та великими інвестиційними компаніями. Його основна функція – забезпечити безпеку та стійкість цих фінансових установ, а також захистити інтереси їхніх клієнтів.

Prudential Regulation Authority займається аналізом достатності капіталу, ліквідності та загальної фінансової стабільності банків. Вона також встановлює критерії для капіталу та ліквідності, яких необхідно дотримуватися фінансовим установам для того, щоб отримати та зберегти банківську ліцензію в Англії. Крім того, орган пруденційного регулювання проводить стрес-тести, щоб оцінити, наскільки добре банки можуть упоратися з економічними кризами.

Управління фінансового нагляду (Financial Conduct Authority, FCA)

FCA – незалежний регулятор, який відповідає за поведінковий нагляд за фінансовими ринками та грошовими операціями в межах британської держави. Його мета – забезпечити чесну та ефективну роботу фінансових ринків на користь споживачів, захистити їх від шахрайства та неправомірних практик, а також сприяти конкуренції.

У контексті банківської діяльності FCA займається:

 • регулюванням поведінки банків щодо їх клієнтів, включаючи забезпечення прозорості та чесності наданих послуг;
 • ліцензуванням і наглядом за фінансовими продуктами та послугами, пропонованими банками Англії;
 • розслідуванням і застосуванням санкцій за порушення фінансових правил та норм.

Хоча PRA та FCA мають різні галузі відповідальності, вони тісно співпрацюють для забезпечення комплексного регулювання фінансової системи. Це співробітництво включає обмін інформацією, координацію наглядових дій і спільну роботу над розробкою регуляторних стандартів і політик. Такий підхід забезпечує дієве управління банківською сферою, зменшуючи загрози для фінансової стабільності та охороняючи права споживачів.

Етапи отримання банківської ліцензії в Англії

Для отримання банківської ліцензії в Англії потрібно пройти складний процес, який складається з декількох етапів. Він вимагає глибокої підготовки та активної співпраці з наглядовими органами, включно з Органом пруденційного регулювання (PRA) та Управлінням фінансового нагляду (FCA). Нижче наведено ключові етапи цього процесу.

Попередній етап та підготовка до подання заяви

Дослідження вимог
Заявники повинні ретельно вивчити всі вимоги щодо отримання британської банківської ліцензії, включаючи капітальні нормативи, вимоги до ризик-менеджменту, організацію управління та захист прав та інтересів споживачів.
Розробка бізнес-плану
Необхідно підготувати детальний план, в якому будуть описані бізнес-модель, цільові сегменти ринку, пропоновані продукти та послуги, стратегія управління ризиками та фінансові прогнози.
Попередні консультації із регуляторами
Рекомендується провести попередні консультації з FCA та PRA для обговорення бізнес-моделі та уточнення вимог до банківського ліцензування в юрисдикції Англії.

Подання заяви та документації

Підготовка та подання заяви
Кандидати повинні заповнити та подати форму заявки на отримання ліцензійного дозволу, включаючи всі необхідні документи та докази відповідності вимогам регуляторів.
Оплата зборів
Необхідно сплатити передбачені регуляторними органами збори за розгляд заяви.

Процес оцінки заяви регуляторами

Перевірка заяви
FCA та PRA проводять ретельну перевірку поданих паперів і бізнес-плану на предмет відповідності регуляторним вимогам.
Оцінка керівництва
Регулятори вивчать компетентність і досвід управлінського персоналу, а також аналізують структуру управління та принципи корпоративного управління.
Перевірка фінансової стійкості
Особлива увага приділяється аналізу фінансової моделі, відповідності капіталу та планам з управління ліквідністю. У процесі оцінки регулятори можуть вимагати додаткову інформацію або уточнення.

Повна авторизація та початок діяльності

Набуття повної авторизації
Після успішного завершення мобілізаційного періоду та виконання всіх вимог регуляторів, заявник може отримати повну авторизацію для ведення банківської діяльності.
Початок діяльності
З отриманням повної банківської ліцензії у Великій Британії установа може розпочати надання банківських послуг і продуктів своїм клієнтам відповідно до заявленої бізнес-моделі.
Важливо відзначити, що весь процес оформлення банківської ліцензії в Англії потребує значних часових і фінансових витрат, а також постійної взаємодії з регуляторними органами.

Перелік документів, необхідних для подачі заяви на отримання банківської ліцензії в Англії

Подання заяви на отримання банківської ліцензії в Англії вимагає ретельної підготовки та надання великого пакета документів. Нижче наведено перелік основних документів, які зазвичай потрібні для подання заяви до регуляторних інстанцій PRA та FCA:

 1. Заява на видачу ліцензійного дозволу. Заповнена форма заяви, включно з усіма необхідними розділами та підрозділами.
 2. Бізнес-план. Докладний бізнес-план, який описує модель бізнесу, цільові ринки, продукти та послуги, стратегію управління ризиками, фінансові прогнози та план розвитку.
 3. Документи, які підтверджують юридичний статус заявника. Свідоцтво про реєстрацію компанії (Certificate of Incorporation), а також статутні документи (Memorandum and Articles of Association).
 4. Докази відповідності капіталу. Папери, які доводять наявність необхідного обсягу капіталу для запуску операцій, включаючи підтвердження походження коштів чи активів.
 5. План управління ризиками. Опис системи, яка використовуватиметься для управління ризиками, включаючи методи ідентифікації, оцінки, моніторингу та мінімізації ризиків.
 6. Політики та процедури. Внутрішні політики та процедури, включаючи, але не обмежуючись, політиками боротьби з відмиванням грошей (AML), дотримання вимог KYC, управління конфліктами інтересів, захист даних клієнтів.
 7. Інформація про керівництво та ключовий персонал. Резюме та біографії ключового управлінського та виконавчого персоналу, включаючи докази їх кваліфікації та досвіду. Також будуть потрібні заповнені форми для перевірки фіт-енд-пропер (Fit and Proper Test) для кожної ключової особи.
 8. Системи та контрольні механізми. Опис передбачуваної ІТ-інфраструктури, включаючи системи обліку та звітності, а також заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки.
 9. План поновлення діяльності. План відновлення діяльності та план виходу з кризових ситуацій, який демонструє здатність банку відновлювати операції після значних потрясінь.
 10. Докази готовності інфраструктури. Документи, які підтверджують готовність фізичної та технологічної інфраструктури до початку операцій.

Цей список не є вичерпним і здатний змінюватись залежно від вимог регуляторів. Рекомендується заздалегідь консультуватися з FCA та PRA для уточнення списку необхідної документації для процедури ліцензування банків в Англії.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Вимоги для подачі заяви на банківське ліцензування в Англії

Щоб отримати банківську ліцензію в Англії, необхідно відповідати суворим нормам і стандартам, які встановлюють Управління фінансового нагляду та Орган пруденційного регулювання. Ці вимоги спрямовані на забезпечення фінансової стабільності, прозорості діяльності та захисту прав споживачів.

Управлінська структура та ролі вищого керівництва

Особлива увага приділяється компетентності та надійності керівництва. Найвище керівництво має мати необхідні знання, досвід і кваліфікацію для управління банком, що включає розуміння банківського бізнесу, ринкових умов і регуляторних вимог. Це забезпечує прийняття обґрунтованих управлінських рішень і підтримання високих стандартів корпоративного управління.

Ролі вищого керівництва:
 • Генеральний директор (CEO) Відповідальний за загальне керівництво діяльністю банку, реалізацію стратегії та досягнення цілей. CEO є сполучною ланкою між радою директорів та операційним управлінням.
 • Фінансовий директор (CFO) Відповідальний за управління фінансами банку, включаючи фінансове планування, управління ризиками, звітність і дотримання регуляторних вимог у фінансовій сфері.
 • Директор з ризиків (CRO) Відповідальний за ідентифікацію, оцінку та управління ризиками, з якими зіштовхується банк. CRO розробляє стратегії управління ризиками та забезпечує їх реалізацію.
 • Директор з операцій (COO) Відповідальний за ефективність операційної діяльності банку, включаючи процеси, технології та управління людськими ресурсами.
 • Директор з дотримання нормативних вимог (Compliance Officer)Відповідальний за забезпечення дотримання банком усіх регуляторних вимог, включаючи антивідмивальні заходи та захист даних клієнтів.
 • Директор з інформаційних технологій (CIO)Відповідальний за стратегію та управління інформаційними технологіями в банку, включаючи безпеку даних і цифрову трансформацію.

Ефективна управлінська структура і кваліфіковане керівництво є ключовими факторами успішного функціонування банку та його здатності адаптуватися до змінних ринкових умов і регуляторного середовища.

Внутрішній контроль та аудит

Система внутрішнього контролю – це набір процесів та інструментів, створених для гарантії ефективної роботи ліцензованого банку в Англії. Вона спрямована на забезпечення точності фінансової звітності, дотримання нормативних і законодавчих вимог, а також захисту активів від збитків, спричинених шахрайством, неправомірними діями чи помилками.

Внутрішній аудит являє собою незалежну та об'єктивну оціночну діяльність, спрямовану на покращення операцій банку. Основна мета внутрішнього аудиту ‒ додати вартість і покращити операції банку, забезпечуючи систематичний та дисциплінований підхід до оцінки та покращення ефективності управління ризиками, контролю й управлінських процесів.

Внутрішній аудит має бути незалежним від виконавчого менеджменту, щоб забезпечити об'єктивність оцінок і рекомендацій. Планування аудиторських перевірок базується на аналізі ризиків, пов'язаних із діяльністю банку, включаючи як регулярні, так і спеціальні аудити різноманітних підрозділів і процесів.

Системи ризик-менеджменту

Ці системи є критично важливими для підтримки стабільності та надійності в банківському секторі. Вони розробляються для виявлення, оцінки, відстеження та мінімізації різних ризиків, з якими зіштовхуються фінустанови з банківською ліцензією в Англії. Впровадження ефективних механізмів управління ризиками не лише допомагає відповідати нормативним вимогам, а й забезпечує фінансову стабільність, захищає активи та інтереси клієнтів, а також сприяє стійкому розвитку банку.

Основні елементи систем управління ризиками:
 • Ідентифікація ризиків. Першим кроком у процесі управління ризиками є їхня ідентифікація. Банки повинні регулярно аналізувати свої операції, продукти, послуги, ринкові умови та зовнішнє середовище для виявлення потенційних ризиків. Це охоплює кредитні, ринкові, операційні, ризики ліквідності, репутаційні й інші види ризиків.
 • Оцінка ризиків. Після виявлення ризиків потрібно їх оцінити, щоб зрозуміти їх потенційний вплив і ймовірність виникнення. Цей етап допомагає визначити, які ризики вимагають пріоритетної уваги та які стратегії можна розробити для їхнього зниження.
 • Управління ризиками. На основі оцінки ризиків банк розробляє стратегії та заходи щодо їх контролю. Методи можуть змінюватись – від уникнення ризику до його зниження через диверсифікацію, перерозподіл (наприклад, за допомогою страхування) або прийняття ризику з огляду на можливу вигоду. Важливою частиною управління ризиками є підготовка планів для випадків, коли ризики реалізуються.
 • Моніторинг і звітність. Банківський інститут повинен проводити безперервне спостереження за ризиками та ефективністю вжитих заходів управління. Це вимагає регулярних переглядів оцінок ризиків, відстеження ключових індикаторів ризику (KRI) та складання звітів для управлінського складу та регуляторних органів. Моніторинг дозволяє оперативно виявляти нові ризики та адаптувати управлінські стратегії.

Вимоги до капіталу

Мінімально необхідний рівень капіталу може різнитися залежно від виду запитуваної банківської ліцензії та оцінки ризиків, пов'язаних із запланованою діяльністю банку в Англії. Наприклад, для невеликих банківських установ чи стартапів у фінансовому секторі мінімальний рівень початкового капіталу встановлено лише на рівні від 1 мільйона євро. Однак для великих банків, які здійснюють широкий спектр банківських операцій і мають значні ризиковані активи, вимоги до капіталу будуть значно вищими.

Важливо відзначити, що вимоги до капіталу регулярно переглядаються і можуть змінюватись відповідно до економічної ситуації та регуляторної політики. Банки та заявники на отримання ліцензії повинні консультуватися з PRA та FCA для отримання актуальної інформації про вимоги до капіталу.

Права та обов'язки тримачів банківської ліцензії в Англії

Отримання банківської ліцензії в Англії наділяє установу певними правами, але й накладає нього низку обов'язків і обмежень.

Права власників банківської ліцензії:
 1. Проведення банківських операцій. Банківська ліцензія у Великій Британії дає установі широкі можливості для реалізації різноманітних банківських операцій. Ці операції включають:
  • приймання депозитів від громадськості: це ключова функція, яка відрізняє банки від інших фінансових установ;
  • надання кредитів: банки можуть видавати кредити фізичним та юридичним особам;
  • випуск банківських гарантій: це один із інструментів забезпечення фінансових зобов'язань;
  • відкриття та ведення рахунків клієнтів: управління банківськими рахунками є основною операцією, яка забезпечує зручність як для банку, так і для клієнта.
 2. Інвестиційна діяльність. Залежно від виду ліцензії банк може мати право на проведення певних інвестиційних операцій – таких, як торгівля цінними паперами, управління інвестиційними портфелями, надання інвестиційних порад тощо.
 3. Валютні операції. Банки можуть здійснювати обмін валют, проводити валютні операції на міжнародних ринках, а також надавати клієнтам послуги з валютного контролю та консультації щодо валютних ризиків.
 4. Платіжні системи та електронні гроші. Банківські установи можуть випускати електронні гроші та надавати послуги з переказу грошей, включаючи міжнародні платежі та грошові перекази.
Обов'язки та обмеження:
 • Систематична звітність. Банківські інститути повинні подавати регуляторам регулярні звіти про свою фінансову діяльність, рівень капіталу та ліквідності, а також про результати стрес-тестування.
 • Захист інтересів клієнтів. Фінустанови зобов'язані діяти на користь своїх клієнтів, забезпечуючи прозорість послуг і захист клієнтських коштів. Це включає вимоги до чесного обслуговування клієнтів, надання точної інформації про продукти та послуги, а також обробку скарг.
 • Ризик-менеджмент. Банкам пропонується створювати та застосовувати ефективні системи для управління різними ризиками, наприклад репутаційного, операційного, ринкового чи кредитного характеру.

Дотримання прав та обов'язків, встановлених регуляторами, є основою для підтримки банківської ліцензії у Великій Британії та успішної діяльності банку на ринку. Порушення регуляторних вимог може призвести до серйозних санкцій, аж до відкликання ліцензії.

Особливості для іноземних банків у Великій Британії

Іноземні банки, які хочуть оформити банківську ліцензію та вести діяльність у Британії, зіштовхуються з низкою специфічних вимог та умов, встановлених місцевими регуляторами – Управлінням фінансового нагляду та Органом пруденційного регулювання. Ці вимоги стосуються як створення філій, так і режиму паспортизації, який був актуальним до Brexit для банків із країн Європейського Союзу (ЄС).

Режим паспортизації (до Brexit)
До виходу Великої Британії з ЄС іноземні банки з країн-членів ЄС могли скористатися режимом паспортизації, який дозволяв їм надавати послуги в будь-якій іншій країні ЄС без необхідності одержання окремої національної ліцензії. Це забезпечувалося завдяки взаємному визнанню ліцензій між країнами ЄС. Однак після Brexit банки з ЄС, які хочуть розпочати або продовжити діяльність у Великій Британії, повинні відповідати місцевим вимогам та отримати окрему банківську ліцензію від FCA та PRA в юрисдикції Великої Британії.
Штрафи ​​та санкції за порушення умов ліцензії або інших регуляторних вимог
У Великій Британії, як і в багатьох інших юрисдикціях, за порушення умов ліцензії або інших регуляторних вимог передбачені штрафи та санкції. Ці заходи застосовуються регуляторними органами задля забезпечення дотримання банками та іншими фінансовими установами встановлених правил і стандартів. Штрафи та санкції можуть змінюватись від попереджень до значних фінансових штрафів, обмеження діяльності або навіть відкликання банківської ліцензії в Англії.
Фінансові штрафи
Фінансові штрафи, які застосовуються як санкції за порушення у фінансовій сфері, можуть змінюватись від фіксованих сум за дрібні провини до значних штрафів, що розраховуються як відсоток від виручки або прибутку компанії за серйозніші порушення. Розмір штрафу визначається з серйозності порушення, його тривалості, впливу на клієнтів і ринок, і навіть ступеня наміру. Штрафи можуть починатися від кількох тисяч фунтів за незначні порушення – такі, як затримки в наданні звітів, і доходити до мільйонів, або навіть перевищувати 100 мільйонів фунтів за особливо тяжкі випадки, які підривають довіру до фінансової системи або завдають шкоди клієнтам.
Обмеження діяльності
У випадку виявлення порушень, регулятори можуть накласти обмеження на діяльність банку. Це може включати заборону на виконання певних операцій, обмеження обсягу діяльності або вимогу щодо припинення роботи з певними категоріями клієнтів.
Зміна управлінської структури
Якщо порушення пов'язані з діями конкретних членів управлінської команди або власників, регулятори можуть вимагати змін управлінської структури, включаючи заміну керівників чи директорів, відповідальних за порушення.
Відкликання ліцензії
У крайніх випадках, коли порушення є особливо серйозними або систематичними, регулятори можуть ухвалити рішення про відкликання банківської ліцензії в Англії. Це найсерйозніша форма санкції, яка фактично призводить до припинення діяльності банку.
Попередження та вказівки
Регулятори також можуть видавати попередження та вказівки, які вимагають від банку усунути виявлені порушення у встановлений термін. Недотримання цих вимог може призвести до подальших санкцій.

Регулятори наголошують на важливості дотримання банками всіх встановлених вимог і стандартів. Ефективні системи внутрішнього контролю, ризик-менеджменту та корпоративного управління допомагають мінімізувати ризик порушень і пов'язаних із ними санкцій.

Висновок

У процесі оформлення банківської ліцензії в Англії компанії та їх керівництво зіштовхуються з безліччю викликів, починаючи від необхідності суворого дотримання регуляторних вимог до підготовки необхідних документів і розробки ефективних систем управління ризиками. Цей процес вимагає не лише глибоких знань у галузі фінансового регулювання, а й розуміння найкращих практик корпоративного управління та внутрішнього контролю.

У таких умовах наявність надійного партнера, який має досвід та експертність у сфері отримання банківських ліцензій, стає не просто цінним активом, а й необхідністю для успішного завершення цього складного процесу. Компанія YB Case готова запропонувати свої послуги та стати таким партнером для Вашого бізнесу.

Ми в YB Case розуміємо унікальні виклики, з якими зіштовхуються наші клієнти при отриманні банківської ліцензії в Англії та пропонуємо комплексний підхід до вирішення цих завдань. Наша команда професіоналів має необхідні знання та досвід для того, щоб забезпечити ефективну взаємодію з регуляторами, підготовку всіх необхідних документів і розробку систем управління ризиками, які відповідають вимогам PRA та FCA.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар