Нормативні акти про злочини у сфері бізнесу ОАЕ 2023 - YB Case 2024

Нормативні акти про злочини у сфері бізнесу ОАЕ 2023

Нормативні акти про злочини у сфері бізнесу ОАЕ 2023

Реєстрація компаній в ОАЕ набирає популярності серед іноземних інвесторів із різних куточків світу. Але, як відомо, перш ніж розпочати реєстраційний процес, важливо ретельно ознайомитись із положеннями чинного законодавства країни. У цій публікації йтиметься про наслідки ділових злочинів.

Реєстрація бізнесу в ОАЕ: відповідальність за злочини, скоєні юрособами

Корпоративні злочини –

це злочини, вчинені юридичними особами, тобто суб'єктами господарювання, які мають самостійну правосуб'єктність від фізичних осіб, які керують їхньою діяльністю. Вирішивши відкрити компанію в ОАЕ, корисно буде знати, що Федеральний закон № 3 від 1987 р. (Кримінальний кодекс) роз'яснює корпоративні злочини.

Стаття 65 цього закону свідчить, що юридичні особи несуть відповідальність за злочинні дії, вчинені від їхнього власного імені або від їхнього імені представниками, директорами. У випадку скоєння корпоративного злочину суд може застосувати до юридичної особи штрафні санкції, конфіскацію та інші заходи, передбачені законом.

Далі наведено приклади злочинів у сфері бізнесу в ОАЕ, за які можуть притягнути до відповідальності:

 1. Злочини, пов'язані з корпоративним управлінням. Новий Федеральний закон про комерційні компанії № 2 від 2015 р. перераховує низку діянь, за вчинення яких застосовуватимуться кримінальні санкції.
 2. Злочини, пов'язані з цінними паперами та фондовими біржами. Закон № 4 від 2000 р. про Еміратське управління з цінних паперів, товарів і ринку (Закон ESCA) говорить, що юридичні особи та їхні представники можуть бути притягнуті до відповідальності у випадку будь-яких операцій, що суперечать правилам ESCA.
 3. Злочини у сфері відмивання грошей. Закон № 2 від 2004 р. з поправками, внесеними Законом № 9 від 2014 р., уможливлює для юридичних осіб, які порушують вимоги та процедури боротьби з відмивання грошей, грошові штрафи та конфіскації.
 4. Антимонопольні злочини. Федеральний антимонопольний закон № 4 від 2012 року передбачає численні санкції за дії, що вчиняються юридичними особами, які порушили антимонопольний закон, включаючи обмежувальні угоди, зловживання домінуючим становищем та економічну концентрацію.
 5. Злочини щодо товарних знаків регулюються Законом про товарні знаки № 37 від 1992р.
 6. Злочини, пов'язані з імміграцією. Закон № 6 від 1973 року про імміграцію передбачає санкційний режим та/або ув'язнення для будь-якої особи (зокрема юридичних осіб), яка наймає іноземця без необхідних імміграційних документів і документів про проживання.

Регулювання інвестиційної діяльності в ОАЕ: на кого поширюється відповідальність?

Реєстрація компанії — процес, який не тільки ідентифікує суб'єкт господарювання як окрему юрособу, але й передбачає відповідальність за злочинні дії, вчинені як цією юрособою, так і її керівниками/директорами. Стаття 65 Кримінального кодексу виключає зі сфери застосування відповідальності державні органи та їх службові підрозділи, громадські організації й установи. Отже, до кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті всі види юридичних осіб, за винятком перерахованих вище.

У законах ОАЕ немає спеціального положення про відповідальність директорів і керівників за неприйняття заходів щодо запобігання злочину. Проте Закон про компанії накладає на керівництво компанії відповідно до статті 22 обов'язок діяти як «розсудлива особа» (той, хто має достатній досвід та відданість виконанню своїх обов'язків). Суди ОАЕ зазвичай застосовують цей критерій, щоб визначити, чи виконав виконавець або директор якісь із своїх обов'язків.

У Кримінальному кодексі немає конкретних положень, що регулюють кримінальну відповідальність юридичних осіб в ОАЕ за злочини, вчинені за кордоном. Проте, Кримінальний кодекс зазвичай розширює сферу свого застосування на злочини, вчинені за межами ОАЕ особою, яка є співучасником злочину у сфері бізнесу, вчиненого повністю або частково в ОАЕ.

Реєстрація компанії в ОАЕ: найпоширеніші злочини у сфері бізнесу

Стаття 20 говорить, що Кримінальний кодекс застосовується до будь-якої особи, яка вчиняє за межами Еміратів дію, що робить її співучасником або відповідальною особою одного з таких злочинів:

 • Злочини, вчинені проти внутрішньої чи зовнішньої безпеки ОАЕ, або проти їхнього конституційного режиму, чи злочини, пов'язані з фальсифікацією або підробкою їх офіційних документів.
 • Злочини у вигляді фальсифікації, підробки державних грошей або володіння такими грошима з наміром пустити їх в обіг, незалежно від того, чи скоєно такі дії в державі або за її межами.
 • Злочини у вигляді фальсифікації, підробки карбованих або паперових грошей, які законно перебувають в обігу в державі, або злочини, пов'язані з випуском таких карбованих або паперових грошей в обіг у державі або володінням ними з наміром пустити їх у обіг.

Варто зазначити, що в Антимонопольному законі зазначено, що будь-яке порушення, вчинене за межами цієї країни що негативно впливає на конкуренцію в країні, може переслідуватись в ОАЕ в судовому порядку.

Злиття компаній в ОАЕ.

Компанія, що виникла внаслідок злиття, несе відповідальність за всіма зобов'язаннями об'єднаних компаній (стаття 291 Закону про компанії).

Перетворення.

Перетворена компанія продовжуватиме нести всю відповідальність, що виникла до перетворення (стаття 281 Закону про компанії).

Санкції, що застосовуються до юридичних осіб, включають штрафи, конфіскацію, анулювання торговельних ліцензій та закриття підприємств. Нижче наведено приклади деяких застосовних санкцій відповідно до різних законів ОАЕ.

Злочини корпоративного управління:

 • Затримка в завершенні процедур лістингу – стягується щоденний штраф у розмірі 1000 дирхамів ОАЕ.
 • Відмова надати доступ засновникам для ознайомлення з протоколами зборів, угодами про пов'язані сторони або звітами компанії – штраф у розмірі не менше 10 000 дирхамів ОАЕ та не більше 50 000 дирхамів ОАЕ.
 • Неведення бухгалтерських записів протягом п'яти років після закінчення фінансового року – штраф у розмірі не менше 20 000 дирхамів ОАЕ та не більше 500 000 дирхамів ОАЕ.
 • Порушення мінімальних вимог до місцевих акціонерів – штраф у розмірі не менше 20 000 дирхамів ОАЕ та не більше 200 000 дирхамів ОАЕ.
 • Недотримання вимог Закону про компанії протягом одного року з дати набрання ним чинності — стягується щоденний штраф у розмірі 1000 дирхамів ОАЕ.

При реєстрації компанії за кордоном ще двома сферами, в яких бізнес та/або його власники можуть нести відповідальність, є антимонопольні злочини та злочини щодо відмивання грошей. Укладання обмежувальних угод або зловживання домінуючим становищем відповідно до умов, викладених в Антимонопольному законі, тягне за собою штраф у розмірі не менше 500 000 і не більше 5 мільйонів дирхамів ОАЕ. Крім того, якщо економічна концентрація буде доведена, застосовуватиметься штраф у розмірі від 2% до 5% річного обороту, випущеного в Еміратах, якщо оборот піддається кількісній оцінці; в іншому випадку штраф варіюватиметься від 500 000 до 5 мільйонів дирхамів ОАЕ. Суд може також розпорядитися про зупинення діяльності підприємства на термін не менше трьох місяців та не більше шести місяців.

Крім грошових штрафів, кошти фінансових установ, причетних до злочину боротьби з відмиванням грошей, можуть бути заморожені і на них може бути накладений арешт. Також може бути призначено конфіскацію.

Судові розгляди з визначення корпоративної відповідальності

Судові системи всіх еміратів – за винятком Дубая та Рас-ель-Хайма, які створили свої власні закони та судові системи, – дотримуються федеральної правової системи. Дубай та Рас-ель-Хайма мають окремі місцеві суди. Після комплексної перевірки компанії щодо скоєння нею/її керівництвом злочинів у сфері бізнесу, справа може бути передана або у відповідний федеральний суд, або до місцевого суду, залежно від обставин. Є три рівні судів: перша інстанція, апеляційна та касаційна інстанції. Спеціального суду для юридичних осіб немає.

Деякі злочини у сфері бізнесу в ОАЕ можуть бути врегульовані за допомогою угоди про визнання провини. Зазвичай це допускається лише тоді, коли санкції складаються з грошового штрафу або якщо це прямо дозволено законом. Відзначимо, що експерти нашої компанії можуть запропонувати низку консультаційних і супровідних послуг, зокрема супровід вирішення міжнародних спорів.

Відкриття компанії в ОАЕ: корпоративна відповідальність у багатонаціональних групах

Кримінальний кодекс не передбачає кримінальної відповідальності корпоративної групи. Отже, немає чітких положень про умови, на підставі яких материнська компанія може бути притягнута до кримінальної відповідальності щодо правопорушень, скоєних якоюсь із дочірніх компаній або їх керівництвом.

Висновок

Зусилля уряду ОАЕ щодо боротьби зі злочинністю загалом і щодо корпоративних фінансових злочинів зокрема чітко відображені в низькому рівні злочинності порівняно з іншими країнами світу. Це також призвело до того, що Емірати займають високу позицію серед інших країн світу у міжнародному індексі корупції. Якщо ви плануєте запустити інвестиційний проект в ОАЕ, то правильним рішенням стане підтримка та супровід профільних фахівців. Наша команда проводить консультації щодо регулювання інвестиційної діяльності в ОАЕ, а також може запропонувати низку супровідних послуг.

Форма зворотнього звя'язку
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар
Теги: ОАЕ бізнес