Нова нормативно-правова база для інвестиційних фондів у Бразилії - YB Case 2024

Нова нормативно-правова база для інвестиційних фондів у Бразилії

Нова нормативно-правова база для інвестиційних фондів у Бразилії

Національна комісія з фондового ринку (CVM) ухвалила резолюцію, яка модернізує індустрію інвестиційних фондів у Бразилії та наближає її до міжнародних аналогів. Очікувану нову нормативно-правову базу, спрямовану на регулювання інвестиційних фондів у Бразилії, було опубліковано CVM 23 грудня 2022 року в Резолюції № 175 (RCVM 175). Докладніше у статті.

Регулювання фондів у Бразилії

Нова Резолюція об'єднує в одному правилі нововведення, внесені Законом № 13874 від 2019 року (Закон про економічну свободу, або EFL), вимоги модернізації регулювання для галузі, яка стала складнішою в останні десятиліття, а також тлумачення CVM Collegiate з різних питань, пов'язаних з індустрією інвестиційних фондів за багато років.

RCVM 175 складається з правил, що застосовуються до всіх інвестиційних фондів Бразилії, та нормативних додатків, які регулюватимуть кожен окремий вид фондів. RCVM 175 складається з двох частин: одна стосується фінансово-інвестиційних фондів (FIF, до цього регулювалося Інструкцією CVM № 555), а інша – інвестфондів дебіторської заборгованості (FIDC, до цього регулювалося Інструкцією CVM № 356).

Якщо Ви зацікавлені в тому, щоб створити інвестиційний фонд у Бразилії, то зверніть увагу, що, як очікується, на початку 2023 року до нових правил будуть додані відповідні нормативні додатки для інших інвестфондів, особливо інвестиційних фондів нерухомості та фондів прямих інвестицій.

Реєстрація інвестиційного фонду в Бразилії: нововведення RCVM 175

Основні нововведення RCVM 175 можна резюмувати так:

Обмеження відповідальності власників квот.

Тепер RCVM 175 надає можливість обмеженої відповідальності всім видам інвестиційних фондів, що є нововведенням, регламентованим Законом про економічну свободу. Фонди з обмеженою відповідальністю повинні будуть додати до своїх фірмових найменувань «обмежена відповідальність», а власники квот фондів без обмеженої відповідальності зазнаватимуть збитків у випадку негативної вартості чистих активів фонду, крім відповідальності за збитки у зв'язку з послугами, що надаються постачальниками послуг недобросовісно або шахрайським шляхом.

Кілька класів квот, підкласів і сегрегованого портфеля.

Роздільний портфель. Дотримуючись Закону про економічну свободу, RCVM 175 допускає існування різних класів квот і приписує кожному класу різні права та обов'язки. Створення інвестиційного фонду з квотами різних класів зобов'язує сформувати окремий портфель активів кожного класу, що є новою концепцією для бразильської індустрії фондів, хоча широко використовується інших країнах. Очікується, що використання фондів із сегрегованими портфелями уможливить зниження витрат та ефективності як для постачальників послуг, так і для інвесторів.

Класифікація.

Оскільки оподаткування доходів і приросту капіталу інвестиційних фондів у Бразилії варіюється залежно від класифікації фондів відповідно до податкових правил, RCVM 175 передбачає, що фонд може мати кілька класів квот за умови, що всі такі класи підлягають однаковому оподаткуванню. CVM висловила явну стурбованість щодо можливої невідповідності між RCVM 175 та поточним податковим режимом для інвестиційних фондів у випадку, якщо правило допускало різні класи квот у різних податкових режимах, що підлягає подальшому перегляду застосовуваних податкових правил до інвестфондів.

Підкласи квот.

У RCVM 175 введено концепцію підкласів квот. Характеристики, які можна віднести до підкласів квот, включають амортизацію та погашення, адміністративні й управлінські збори, розподіл прибутку. Нове правило не дозволяє співіснування відкритих і закритих підкласів в тому самому фонді.

Поставники послуг.

Прийнявши рішення зареєструвати інвестиційний фонд у Бразилії, корисно буде знати, що в RCVM 175 підкреслюється значимість адміністратора фонду та керуючого фондом, визначаючи їх як «постачальників основних послуг». Це правило покладає додаткові обов'язки на керуючих фондами, коли вони діють як консультанти зі структурування при формуванні фондів дебіторської заборгованості (FIDC) і проводять комплексну перевірку портфеля дебіторської заборгованості, який має бути придбаний FIDC. CVM також ухвалила, що спільна відповідальність між адміністраторами та керуючими фондами відсутня, за винятком випадків, коли вони працюють над діяльністю з управління ліквідністю, як докладно описано нижче.

Соціальні та екологічні фонди.

CVM приділила особливу увагу питанням ESG і додала до RCVM 175 мінімальних критеріїв, яким інвестиційні фонди Бразилії повинні відповідати, щоб класифікуватися як фонди ESG. Фонди, які не прагнуть ефективно використовувати соціальні та екологічні критерії як результат своїх інвестицій, не можуть бути класифіковані як фонди ESG.

Криптоактиви.

Якщо Вас цікавить створення інвестиційного фонду в Бразилії, варто також взяти до уваги, що RCVM 175 дає визначення криптоактивів, які були додані до списку дозволених активів для купівлі та продажу інвестфондами. Однак такі криптоактиви повинні бути предметом торгівлі в Бразилії або за кордоном в установах, уповноважених фінансовими регуляторами, що забезпечує регульоване середовище для таких активів. Базові токени фінансових активів і цінних паперів ще не вважаються криптоактивами відповідно до RCVM 175.

Вуглецеві кредити.

RCVM 175 також додає вуглецеві кредити до списку прийнятних активів, які можуть бути придбані та продані бразильськими інвестфондами. Зараз CVM санкціонувала інвестиції виключно у вуглецеві кредити, що існують відповідно до бразильського законодавства – такі, як кредити на декарбонізацію (Créditos de Descarbonização, або CBIO), які мають бути зареєстровані в системах фінансових розрахунків і реєстрації, або торгуються на організованих ринках, акредитованих CVM.

Управління.

RCVM 175 спрямований на прискорення процесу ухвалення рішень на рівні фонду. Це дає більше гнучкості щодо застосування підзаконних актів, що регулюють нові питання – такі, як оплата в натуральній формі, випуск нових квот закритих фондів, переважні права на випуск квот.

Управління ліквідністю.

Іншим важливим моментом нового регулювання діяльності інвестиційних фондів у Бразилії є покладання спільної відповідальності між адміністратором фонду та керуючим фондом, які тепер характеризуються як «постачальники основних послуг» за провадження діяльності, пов'язаної з управлінням ліквідністю. Спільна відповідальність випливає із взаємодоповнюваності таких дій між обома гравцями, які зрештою мають захищати інтереси власників квот. Проте з питань, відмінних від управління ліквідністю, адміністратор і керуючий зберігають право покладати друг на друга різні обов'язки в межах своєї діяльності.

Нерозголошення даних про портфелі фондів.

RCVM 175 містить правило, яке дозволяє фондам не розкривати інформацію про свої портфелі протягом 180 днів. Таке нерозголошення є автоматичним і не вимагає попереднього схвалення CVM. Дія цього правила буде контролюватись CVM і підлягатиме подальшим поправкам відповідно до висновків CVM.

Неплатоспроможність.

Нові правила про неплатоспроможність інвестфондів є одним із найочікуваніших нововведень бразильської фондової індустрії. Відповідно до нових правил про неспроможність, якщо вартість чистих активів фонду стане негативною, власники квот можуть вирішити, як діяти в такому випадку, зокрема оголосити про неспроможність. Неплатоспроможність також може бути запитана адміністратором фонду за певних обставин. Якщо інвестиційний фонд у Бразилії має різні класи квот і, отже, сегреговані портфелі, неплатоспроможність стосуватиметься виключно того класу квот, вартість чистих активів якого стала негативною.

Іноземні інвестиції в Бразилії.

CVM зробила гнучкішою для місцевих інвестфондів можливість інвестувати за кордоном. RCVM 175 тепер дозволяє місцевим фондам інвестувати за кордон до 100% вартості їх чистих активів, на відміну від обмеження 20% до введення нового правила.

Регулювання інвестфондів у Бразилії: фонди дебіторської заборгованості (FIDC)

Ще одним важливим поліпшенням RCVM 175 є можливість продавати активи фондів дебіторської заборгованості (FIDC) роздрібним інвесторам, які до прийняття нового правила могли бути націлені лише на кваліфікованих інвесторів (наприклад, фізичних чи юридичних осіб із понад 1 мільйоном бразильських реалів, інвестованих у фінансові продукти та цінні папери). FIDC, призначені для роздрібних інвесторів, повинні відповідати вищим стандартам, щоб захистити інвесторів від ризиків, пов'язаних із такими інвестиціями. Важливо знати, що RCVM 175 не дозволяє набувати дебіторської заборгованості за кордоном.

Висновок

RCVM 175 є результатом великої роботи CVM по оновленню та консолідації правової бази індустрії інвестфондів. Планується, що (I) RCVM 175 набуде чинності 3 квітня 2023 року; (II) положення щодо максимальної ставки розподілу набудуть чинності з 1 жовтня 2023 року; (III) положення про допустимість різних класів і підкласів квот набудуть чинності з 1 квітня 2024 року. З 1 жовтня 2023 року набудуть чинності положення про встановлення для FIF положень про схильність до капітальних ризиків.

За винятком FIDC, інвестиційні фонди Бразилії, що діють на дату набуття чинності новим регулюванням, повинні адаптуватися до нового режиму до 31 грудня 2024 року. Період адаптації FIDC до нового режиму регулювання інвестиційних фондів у Бразилії закінчується раніше, 31 грудня 2023 року.

До переліку послуг нашої компанії входять консультації зі створення та структурування фондів у Бразилії. Також ми можемо допомогти нашим клієнтам скласти повний пакет установчої документації, необхідної для реєстрації фондів, та надаємо комплексний супровід реструктуризації та ліквідації фондів.

Форма зворотнього звя'язку
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар