Судові розгляди та виконавче провадження в Туреччині
Вирішення міжнародних спорів у Туреччині може здійснюватися різними методами і включає як судові, так і позасудові механізми. Вибір методу вирішення залежить від конкретних обставин спору, переваг сторін, а також від домовленостей, укладених у контрактах чи міжнародних угодах. У Туреччині доступні різноманітні правові інструменти для забезпечення врегулювання ділових спорів відповідно до сучасних міжнародних стандартів.

Судовий процес широко використовується для розгляду значного обсягу комерційних спорів. Він забезпечує сторонам судовий захист їхніх прав та інтересів. Суд може ухвалювати рішення, які мають обов'язкову силу. У цій статті йдеться про основні етапи та формальності судового провадження.

Вирішення спорів у Туреччині: система судового права

Турецька система судового права трирівнева: суди першої інстанції, апеляційні суди та Верховний суд. За рішеннями судів першої інстанції можлива апеляція до апеляційних судів. Апеляційні рішення можуть бути оскаржені у Верховному суді. Судова реформа, яка розпочалася у 2017 р., передбачала зміни в структурі та функціонуванні системи, спрямовані на підвищення ефективності, прозорості та незалежності судової влади.

Реформи включали зміни в структурі та компетенції судів, впровадження нових технологій для покращення роботи судів і цифровізації судових процесів, а також заходи щодо зміцнення незалежності суддів. Зазначимо, що Туреччина є учасником багатьох міжнародних угод про судове співробітництво та взаємне визнання рішень, що може мати значення при вирішенні спорів за участю іноземних сторін.

У якому суді в Туреччині розглядаються великі комерційні спори?

Врегулювання великих комерційних спорів у Туреччині відбувається в комерційних судах, які спеціалізуються на вирішенні справ, пов'язаних із бізнесом і торгівлею. Комерційні суди зазвичай розглядають спорки щодо контрактів, корпоративних спорів, банкрутства й інших питань, пов'язаних із комерційною діяльністю.

Залежно від ситуації та характеру спору, сторони можуть звернутися до арбітражного суду, якщо вони попередньо домовилися про вирішення спору у вигляді арбітражу.

Варто зазначити, що деякі види спорів розглядаються колегією із трьох суддів, тоді як інші спори розглядаються одним суддею. Спорки, які розглядаються колегією з трьох суддів, стосуються:

 • Грошових претензій у сумі від 500 000 турецьких лір (близько 17 512 доларів США).
 • Відстрочення, скасування банкрутства та реорганізації компанії.
 • Скасування рішень загальних зборів, заходів відповідальності проти правління та наглядової ради, звільнень корпоративних органів чи призначень тимчасових корпоративних органів, а також розпуску та ліквідації компаній.
 • Виконання чи скасування іноземних арбітражних рішень, питань, пов'язаних із призначенням/відведенням арбітрів.
Спори, які належать до морського права, розглядаються спеціалізованим морським судом, а спори про інтелектуальну власність розглядаються судами з прав інтелектуальної та промислової власності.

Як зазвичай фінансуються судові розгляди в Туреччині?

Фінансування судових розглядів у Туреччині може залежати від кількох факторів, включаючи характер справи, вид судової процедури та положення сторін. Сторони зазвичай несуть власні витрати на судовий розгляд – такі, як оплата адвокатських послуг, судових мит та інших пов'язаних судових витрат.

При цьому суд може зобов'язати відшкодувати витрати сторони, яка виграла справу, стороною, яка її програла.

Судові розгляди в Туреччині конфіденційні чи публічні?

Врегулювання спорів у судах Туреччини зазвичай відбуваються у відкритому доступі, тобто публічно. Рішення судів загальнодоступні. Однак існують обмеження доступу до інформації за дотримання певних обставин. Наприклад, у деяких випадках суд може ухвалити рішення про проведення закритих слухань, якщо це необхідно для захисту конфіденційної інформації, забезпечення безпеки учасників процесу або з інших вагомих причин.

Варто враховувати, що деякі аспекти комерційних арбітражних процесів можуть бути конфіденційними, якщо сторони домовилися про конфіденційність у межах арбітражної угоди. Однак це залежить від умов арбітражного розгляду та правил, встановлених відповідним арбітражним центром.

Основні етапи судового розгляду

Двома видами процедур судочинства є:

 1. Загальна процедура: використовується під час вирішення комерційних спорів у Туреччині на суму 500 000 турецьких лір (близько 17 512 доларів США) та більше.
 2. Спрощена процедура: використовується для спорів на суму менше 500 000 турецьких лір (близько 17 512 доларів США) та для таких видів спорів:
  1. трудові спори;
  2. заяви про вжиття тимчасових заходів – таких, як попередня судова заборона, тимчасовий арешт;
  3. споживчі спори.

Судовий розгляд у Туреччині зазвичай проходить через кілька основних етапів:

Етап I

Подання позову

 • Сторона, яка хоче подати позов, подає свою позовну заяву до суду. У позові мають бути зазначені факти справи, правові підстави та вимоги позивача.

Етап II

Обмін документами та доказами

 • Сторони надають одна одній необхідні документи та докази, які вони планують використати в процесі.

Етап III

Попереднє слухання

 • Суд проводить попереднє слухання, на якому може бути розглянуто питання про допустимість та обґрунтованість позову, й інші процесуальні питання.

Етап IV

Головне слухання

 • На цьому етапі відбувається розгляд істотних аспектів справи. Сторони надають свої аргументи, показання свідків, документи й інші докази.

Етап V

Заключні заходи

 • Після розгляду всіх сторін справи суд проводить заключне засідання, на якому сторони можуть надати заключні аргументи.

Етап VI

Винесення рішення

 • Суд ухвалює рішення у справі. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку, якщо сторони вважають, що суд припустився помилки в правозастосуванні.

Ці етапи можуть змінюватись залежно від характеру справи та суду, в якому вона розглядається. Загалом судова система цієї країни забезпечує справедливе й ефективне вирішення комерційних спорів згідно з принципами правової держави.

Основна інформація, яка має бути додана/включена до позовної заяви:

 • Повні імена, адреси, контактні дані й інші ідентифікаційні відомості позивача та відповідача.
 • Детальний виклад фактів, на основі яких робиться позовна заява.
 • Правові підстави й обставини, що підтверджують законність та обґрунтованість вимоги.
 • Чіткий та однозначний виклад суті позову, тобто що саме потрібно від суду.
 • Пакет документів, які додаються, та матеріалів, що підтверджують факти, викладені в позовній заяві.
 • Відомості про свідків та інші докази, які можуть підтримати аргументи позивача.
 • Заява про застосування заходів попереднього характеру (якщо необхідно), наприклад, тимчасової заборони на певні дії відповідача до остаточного вирішення справи.
 • Заява про вимогу відшкодування збитків (якщо застосовується), при цьому мають бути зазначені конкретні суми та обґрунтування вимоги їх виплати.
За потреби, позовна заява може містити скарги на дії відповідача та їх наслідки. Позовна заява має бути підписана самим позивачем або його представником. Під час врегулювання судових спорів у Туреччині позов може бути поданий онлайн через систему UYAP.
Читати також: ПНП у Туреччині

Тимчасові засоби правового захисту

Тимчасові засоби правового захисту —
це заходи, які надаються судом для забезпечення дотримання законів і прав організації в очікуванні на остаточний розгляд справи або на прийняття остаточного рішення. Ці заходи можуть бути вжиті попередньо з метою запобігання збиткам або неправомірним діям.
У Туреччині є тимчасові засоби правового захисту, які можуть застосовуватись у великих комерційних спорах. Деякі включають тимчасові заходи суду. Суд може ухвалити рішення про тимчасові заходи, наприклад, обмеження на угоди з активами, заморожування банківських рахунків або надання тимчасових прав на використання нерухомості до остаточного вирішення справи.

Ці заходи можуть бути надані залежно від конкретних обставин справи та вимог сторін. Вони спрямовані на забезпечення справедливості й ефективного вирішення великих комерційних спорів у Туреччині.

Виконання іноземних рішень у Туреччині

Виконання іноземних рішень у комерційних справах у Туреччині здійснюється відповідно до міжнародних договорів, зокрема угод про взаємне визнання та виконання судових рішень. Туреччина є учасником низки міжнародних конвенцій, які регулюють цей процес. Одним із важливих документів у цьому контексті є Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк, 1958).

Нижче наведено спільні кроки та процедури, які потрібно врахувати при виконанні іноземних рішень у Туреччині:

 1. Автентифікація рішення. Іноземне судове рішення має бути автентифікованим перед турецькими органами. Це може включати засвідчення апостилем (у випадку, якщо країна, в якій було видано рішення, є учасником Гаазької конвенції) або легалізацію через турецьке консульство в інших випадках.
 2. Підготовка заяви про виконання. Для початку процесу сторона, яка отримала іноземне рішення, має подати запит на виконання до турецького суду.
 3. Запит на виконання повинен супроводжуватися необхідними документами – такими, як сам текст рішення, докази його остаточності та справжності.
 4. Турецький суд проведе перевірку відповідно до національного законодавства та міжнародних угод. Сторони можуть бути запрошені надати свої аргументи. Суд визначає, чи є рішення іноземного суду обґрунтованим та чи підлягає виконанню в Туреччині відповідно до місцевого законодавства. У випадку позитивного рішення щодо його обґрунтованості суд передає виконання рішення до відповідних виконавчих органів.
 5. Рішення про запит на виконання може бути оскаржене. Апеляцію можна подати до Вищого суду.

Вирішення ділових спорів у Туреччині: альтернативи судовому розгляду

Останніми роками кращим методом вирішення бізнес-спорів у Туреччині став арбітражний розгляд. Арбітраж у Туреччині надає сторонам більш гнучкий і часто більш конфіденційний механізм врегулювання ділових претензій порівняно з традиційними судовими процедурами.

Туреччина впроваджувала та продовжує покращувати свою систему арбітражу. Стамбульський арбітражний центр (ISTAC) відіграє важливу роль у сприянні арбітражному вирішенню спорів, надаючи інфраструктуру та підтримку для проведення арбітражних процесів.

Медіація також стає дедалі популярнішим механізмом альтернативного вирішення спорів. Медіатор допомагає сторонам досягти угоди шляхом діалогу та співпраці. Ці тенденції свідчать про прагнення гнучкості в підході до вирішення спорів, що корисно як для бізнес-спільноти, так і для юридичної системи в цілому.

При виборі альтернатив судового розгляду важливо враховувати специфіку спору, відносини між сторонами, а також переваги та недоліки кожного методу. Крім того, варто звернути увагу на юридичні вимоги, які регулюють обраний метод вирішення спорів у Туреччині.

Висновок

Незважаючи на поширеність альтернативних методів вирішення бізнес-конфліктів – таких, як арбітраж і медіація, у Туреччині традиційні судові процеси залишаються значною частиною системи юстиції, особливо у випадку великих комерційних спорів.

Якщо у Вас залишилися питання на тему статті, зв'яжіться з бізнес-консультантами YB Case. Нашим клієнтам ми надаємо індивідуальні консультації щодо досудового врегулювання спорів у Туреччині та низку супровідних послуг.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний номер
Введіть правильний e-mail
Ваш коментар