Ліцензія платіжної системи на Кіпрі - YB Case 2024

Ліцензія платіжної системи на Кіпрі

Ліцензія платіжної системи на Кіпрі

Кіпр завдяки своєму стратегічному географічному положенню та вигідній податковій політиці приваблює увагу багатьох фінтех-компаній та інвесторів, які прагнуть розширити свою присутність на європейському ринку. Отримання ліцензії платіжної системи на Кіпрі відкриває перед компаніями широкі можливості для діяльності в межах Європейського союзу, забезпечуючи доступ до розвиненої інфраструктури та міжнародних платіжних систем.

Ця стаття є всеосяжним оглядом вимог, процесів та ключових аспектів, пов’язаних з отриманням ліцензії платіжної системи на Кіпрі. Ми розглянемо правову базу, роль і вимоги Центрального Банку Кіпру, процедурні етапи подання заяви та нагляд за діяльністю ліцензованих установ. Крім того, у статті розглядаються переваги ліцензованої діяльності, включаючи податкові пільги та можливості міжнародного масштабування бізнесу.

Огляд фінансового ринку Кіпру та його привабливість для фінтех-компаній

Фінансовий ринок Кіпру демонструє стійке зростання та розвиток, завдяки чому острів став привабливим центром для міжнародних інвестицій та інноваційного розвитку в секторі фінтех. Регулятивне середовище, сформоване на основі Європейських стандартів та директив, зокрема PSD2 (Директива про єдиний ринок платіжних послуг), створює сприятливі передумови для активності та прогресу фінтех-організацій. Острів пропонує унікальне поєднання фінансових інструментів та сервісів, які підтримуються висококласними фахівцями та сучасною ІТ-інфраструктурою.

Ключовим елементом, що сприяє привабливості Кіпру для фінтех-організацій, виступає його податкова стратегія. Ставка корпоративного податку, встановлена на рівні 12,5%, є однією з найконкурентоспроможніших в Євросоюзі, що сприяє зниженню податкових навантажень підприємств. Крім того, наявність численних угод про уникнення подвійного оподаткування з більш ніж 60 державами покращує можливості податкового планування та мінімізації податкових ризиків.

Юридична база Кіпру, заснована на принципах англійського права, гарантує ясність та передбачуваність ведення комерційної діяльності. Регуляторна рамка, адаптована до останніх європейських норм і директив, включає чіткі критерії для регулювання платіжних сервісів, віртуальних грошей та захисту інформації на території Кіпру, забезпечуючи надійну базу для інновацій та розширення фінтех-проєктів. Важливо, що Кіпр активно підтримує технологічні та фінансові інновації, створюючи оптимальний фундамент для стартапів та розвинених підприємств у сфері фінтех. Розвинута телекомунікаційна інфраструктура та широкий доступ до цифрових технологій прискорюють впровадження інноваційних механізмів у сфері мобільних платежів, блокчейн-технологій та штучного інтелекту.

1

Державні стимули у вигляді інвестиційних програм та фінансування проєктів також сприяють зростанню галузі.

Статус Кіпру як повноправного члена Європейського Союзу забезпечує фірмам, заснованим на острові, можливість безперешкодного доступу до загальноєвропейського ринку. Міжнародне співробітництво в межах ЄС і за його межами сприяє зміцненню партнерських зв'язків та відкриттю нових ринків.

Фінансовий ринок Кіпру є швидкорозвиваючою ареною для фінтех-компаній, що прагнуть до інновацій, оптимізації свого бізнесу та глобального розширення. Регуляторні та фіскальні пільги, поєднуючись з передовою інфраструктурою та підтримкою інновацій, роблять Кіпр однією з провідних платформ для розвитку фінтех-індустрії в Європі.

Значення наявності ліцензії для операцій з платіжними системами на Кіпрі

Отримання ліцензійного дозволу на функціонування систем оплати в межах Кіпрської республіки та Євросоюзу є ключовою ініціативою для підприємств, орієнтованих на діяльність у цих юрисдикціях. Процес ліцензування засвідчує відповідність підприємства діючим нормам та законодавству, а також надає доступ до широкого арсеналу фінансових інструментів та ринків.

Регуляторне середовище
Згідно з директивою PSD2 Євросоюзу та кіпрським законодавством, дозвіл на експлуатацію системи оплат надає можливість надавати платіжні послуги по всьому Євросоюзу. Це зобов'язує до суворого дотримання критеріїв безпеки проведення транзакцій, захисту інформації споживачів та прозорості фінансових операцій.
Зміцнення довіри
Видача дозволу на роботу платіжної системи на Кіпрі зміцнює довіру споживачів та бізнес-партнерів, служачи свідченням високої якості та надійності. Для фінтех-підприємств довіра клієнтів та партнерів є вирішальним елементом при виборі на користь співпраці чи користування послугами.
Глобальне розширення
Для підприємств, зацікавлених у міжнародному розширенні, отримання кіпрської ліцензії платіжних систем відкриває двері на ринок ЄС завдяки процедурі "паспортизації". Це дозволяє легалізувати діяльність у інших країнах ЄС без необхідності проходження окремого ліцензування в кожній країні.
Конкурентні переваги
Наявність ліцензії платіжної системи на Кіпрі надає компанії конкурентні переваги, включаючи можливість участі в державних та міжнародних тендерах, доступ до інноваційних фінансових продуктів та інструментів, а також сприяння у відносинах з банківськими та фінансовими інститутами.
Відповідність регулюючим стандартам
Для отримання дозволу необхідно точне дотримання регулятивних та законодавчих норм Кіпру та ЄС, включаючи стратегії протидії відмиванню грошей (AML) і фінансуванню тероризму (CFT), а також захист коштів та особистих даних клієнтів. Це сприяє підвищенню фінансової стійкості та чесності ринкових відносин.
Підтримка інновацій
Кіпрський регулятор підтримує інноваційний розвиток фінтек-сектора, пропонуючи гнучкі умови для експериментування з новими фінансовими технологіями в рамках регуляторних "пісочниць". Кіпрська ліцензія платіжної системи дозволяє компаніям активно впроваджувати інноваційні рішення, зміцнюючи їхні позиції на ринку.

Огляд нормативних актів Республіки Кіпр у сфері надання платіжних сервісів та цифрової валюти

Нормативне регулювання у сфері систем оплати та цифрової валюти на Кіпрі встановлюється через серію важливих законодавчих актів, спрямованих на синхронізацію внутрішнього законодавства з директивами та стандартами Європейського Союзу. Ці документи лежать в основі легальної роботи та прогресу фінтек-сектора, визначаючи критерії для отримання ліцензій, контроль та надання послуг в межах кіпрської юрисдикції.

Закони про електронні гроші 2012 та 2018 років.

Законодавчі ініціативи, що стосуються цифрової валюти, були здійснені з метою нормування дій організацій електронної валюти Кіпру, встановлюючи норми для їх засновників, управлінського складу, а також захисту активів користувачів. Основні аспекти цих законів включають нормативи ліцензування установ електронних грошей на Кіпрі, мінімальні вимоги до капіталу та дії проти легалізації доходів від злочинної діяльності. Закони також регулюють випуск та застосування цифрової валюти у платіжних операціях, захищаючи інтереси споживачів.

Закони про платіжні послуги та доступ до платіжних систем 2018 та 2019 років.

Ці закони інтегрують положення Європейської Директиви PSD2 щодо платіжних сервісів у кіпрське право, створюючи законодавчу базу для діяльності платіжних установ у юрисдикції Кіпру, включаючи критерії ліцензування, виконання платіжних процедур і захист платіжної інформації. Закони вводять заходи з посилення захисту прав споживачів, у тому числі норми про прозорість розрахунків та обробку скарг, а також обов'язки для платіжних установ щодо гарантії безпеки та надійності платіжних систем.

Введення в Директиву ЄС PSD2 та її застосування на Кіпрі

Директива ЄС PSD2 (Directive (EU) 2015/2366), розроблена для підтримки розвитку та інтеграції ринку платіжних послуг Європи, спрямована на підвищення ефективності та безпеки платежів усередині ЄС, посилюючи захист користувачів. PSD2 вводить інноваційні платіжні сервіси, включаючи надання даних про рахунок та ініціацію оплати, розширюючи можливості фінтех-організацій та сприяючи конкурентній боротьбі у галузі платіжних послуг.

На Кіпрі, відповідно до Директиви PSD2 та національним законодавством, платіжні організації зобов'язані впроваджувати заходи для сильної автентифікації користувачів та безпеки платіжних процесів. Це передбачає розробку та застосування технологій для запобігання несанкціонованому доступу до рахунків і захисту конфіденційності даних.

Застосування Директиви PSD2 на Кіпрі сприяє зміцненню зв'язків з загальноєвропейською платіжною системою, надаючи підприємствам можливості для розширення своєї діяльності та впровадження інноваційних платіжних рішень. Це, у свою чергу, стимулює розвиток фінансового сектора Кіпру, підвищуючи його привабливість для інвестицій та діяльності фінтех-компаній.

Функції та положення, встановлені Кіпрським Центральним Банком (CBC)

Центральний Банк Кіпру (CBC) займає центральне місце в контролі та регулюванні роботи систем оплат та інститутів цифрової валюти в межах країни. Його завданнями є дозвіл на ведення діяльності, спостереження за ліцензованими організаціями та перевірка їх відповідності прийнятим нормам та критеріям.

Норми щодо статутного капіталу

Статутний фонд є важливим елементом, що забезпечує економічну стабільність та довіру до платіжних інститутів на Кіпрі. CBC встановлює мінімальні розміри статутного капіталу, спираючись на масштаб та специфіку наданих послуг:

 • для інститутів, що займаються грошовими переказами (платіжна послуга №6), необхідний статутний капітал у розмірі €20,000;
 • для організацій, що випускають та приймають платіжні засоби (платіжна послуга №7), встановлюється мінімум у €50,000;
 • для інститутів, що надають комплекс платіжних сервісів (послуги №1–5), потрібен статутний капітал на суму €125,000.

Ці критерії спрямовані на те, щоб організації мали адекватні економічні засоби для ефективного ризик-менеджменту та виконання зобов'язань перед своїми клієнтами.

Умови та правила надання послуг

CBC встановлює критерії та умови для внутрішньої організації роботи ліцензованих електронних грошових інститутів на території Кіпру:

 • Офісний простір та інфраструктура. Кожна компанія повинна мати офіційно зареєстрований офіс на Кіпрі та необхідну інфраструктуру для ведення своєї діяльності, що включає сучасні ІТ-системи, які гарантують безпеку та стабільність платіжних процесів.
 • Персонал. Необхідність наявності кваліфікованого персоналу, включаючи двох виконавчих директорів, які проживають на Кіпрі та мають відповідну освіту та досвід у фінансовій сфері.

Захист коштів клієнтів та заходи AML

CBC наполягає на впровадженні механізмів захисту коштів клієнтів та застосуванні ефективних заходів для боротьби з відмиванням грошей:

 • Сегрегація коштів. Платіжні установи на Кіпрі зобов'язані розділяти кошти клієнтів від власних коштів установи, зберігаючи їх на окремих рахунках у надійних банках.
 • Системи AML. Розробка та реалізація комплексної програми заходів з запобігання відмивання грошей та фінансування тероризму, включно з проведенням ретельної перевірки клієнтів (KYC) та моніторингом транзакцій.

Принцип "чотирьох очей"

Принцип "чотирьох очей" передбачає, що ключові рішення в установі мають прийматися не менше ніж двома особами, що сприяє більш ретельному аналізу та зниженню ризиків. Ця умова застосовується до членів виконавчого керівництва, вони мають демонструвати не лише адекватні знання та досвід, але й викликати високий рівень довіри та мати бездоганну репутацію.

Центральний банк Кіпру, встановлюючи ці вимоги, прагне забезпечити стабільність та безпеку фінансової сфери, захистити інтереси споживачів та підтримати розвиток інноваційного фінансового сектору на Кіпрі. Установи, що відповідають цим вимогам, отримують не тільки право на діяльність у рамках регульованого ринку, але й довіру з боку клієнтів та партнерів.

Особливості ліцензії платіжної установи на Кіпрі

Особливості ліцензування платіжної організації на Кіпрі та механізм "паспортизації" в межах Європейського Союзу надають організаціям особливі привілеї та доступ до об'єднаного ринку.

Процедура "Паспортизації"
"Паспортизація" спрощує для організацій, які мають ліцензію в будь-якій з держав-членів ЄС, можливість надавати свої послуги по всьому Європейському Союзу, обходячи процедуру отримання індивідуальної національної ліцензії. Цей механізм будується на взаємній підтримці та визнанні ліцензій, ставши фундаментальним елементом єдиного європейського ринку. Для активації механізму організація звертається до кіпрського Центробанку з відповідною заявою, в результаті чого інформація про компанію реєструється в єдиному європейському реєстрі, дозволяючи їй почати роботу в інших державах ЄС.
Нетарифні бар'єри та збори Центрального Банку Кіпру
Незважаючи на переваги, які надає "паспортизація", компанії можуть зіткнутися з регулятивними відмінностями, включаючи різниці в національних нормативах протидії легалізації доходів та захисту даних. Крім того, Центральний Банк Кіпру має право встановлювати плату за обробку запиту на ліцензування та виконання механізму "паспортизації". Розміри цих внесків можуть варіюватися, тому організаціям рекомендується ознайомитися з актуальними умовами завчасно.

Категорії ліцензій платіжної системи на Кіпрі та їхня специфіка

Відповідно до європейських і місцевих норм, на Кіпрі передбачені різні категорії ліцензій для роботи у сфері фінансових послуг, зокрема у секторі платіжних систем та електронних грошей. Кіпрський Центробанк встановлює детальні вимоги до отримання цих ліцензій, спрямовані на забезпечення прозорості, безпеки та стабільності у фінансовій індустрії.

Ліцензія на платіжні системи.

Ліцензійні дозволи для операцій з платіжними сервісами видаються кіпрським організаціям, що займаються перерахуванням коштів, створенням та управлінням платіжними механізмами, а також виконанням операцій платіжного характеру. Подібні дозволи допускають пропозицію сервісів в межах Кіпра та поза його межами у складі Євросоюзу через механізм "паспортизації".

Критерії для видачі:

 1. Мінімальний обсяг основного капіталу змінюється залежно від категорії платіжних сервісів та коливається між €20,000 та €125,000.
 2. Підтвердження кваліфікації та добросовісності керівного складу, включаючи реалізацію принципу "чотирьох очей".
 3. Обширний план діяльності з деталізацією запропонованих сервісів, стратегії управління ризиками та заходів безпеки.
 4. Відповідність нормам протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Ліцензія на електронні гроші.

На Кіпрі ліцензії на електронні гроші надаються організаціям, які працюють з цифровими грошовими одиницями, призначеними для електронних розрахунків. Такі дозволи уповноважують на здійснення операцій з віртуальними валютами, включаючи їх створення, управління та конвертацію.

Критерії для видачі:

 1. Обов'язкова наявність основного капіталу від €350,000.
 2. Підтвердження компетентності та етичності управлінського складу, дотримання принципу "чотирьох очей".
 3. Представлення всебічного бізнес-плану, що містить організаційну структуру, перелік продуктів та сервісів, а також політику управління ризиками та захисту інформації.
 4. Дотримання критеріїв у сфері протидії відмиванню доходів та підтримки тероризму.

Особливості отримання та використання ліцензійних дозволів

Кандидати на отримання будь-якого типу дозволу піддаються глибокій верифікації з боку Центробанку Кіпру, повинні представити вичерпний набір документів та підтвердити свою готовність відповідати строгим критеріям ведення фінансової діяльності. Після затвердження дозволу, організації стають об'єктами регулярного контролю, включаючи обов'язковість звітності та проведення аудиту.

Організації, що отримали ліцензії на платіжні або цифрові грошові послуги на Кіпрі, також повинні бути готові до внесення коректив в законодавчі та регулюючі стандарти, адаптуючи свої робочі процеси та управлінські системи до актуальних норм та правил.

Процедура отримання дозволу на проведення платіжної діяльності на Кіпрі

Процес ліцензування установ платіжних систем на Кіпрі передбачає детальне відповідання нормам, затвердженим CBC. Для успішного проходження цього процесу необхідна ретельна підготовка документів, їх подання та наступна оцінка з боку регулюючого органу.

Етап 1:

Підготовка установчої документації

Початковий етап полягає у створенні обґрунтованого бізнес-плану, який повинен включати опис майбутньої діяльності, структуру управління, прогнози фінансового розвитку та заходи, спрямовані на виконання вимог щодо протидії відмиванню коштів (AML) та процедур ідентифікації клієнта (KYC). Ключовим моментом також є розробка внутрішніх правил, метою яких є гарантування безпеки платежів та захист інформації клієнтів.

Етап 2:

Реєстрація юридичної особи та відкриття рахунку

На наступному етапі здійснюється реєстрація компанії на Кіпрі, що включає вибір найменування, визначення структури управління та офіційну реєстрацію в державних установах. Потім необхідно відкрити корпоративний банківський рахунок в одному з місцевих фінансових установ для розміщення статутного капіталу та здійснення фінансових операцій.

Етап 3:

Внесення статутного фонду та наймання обов'язкових працівників

Згідно з критеріями CBC, на даному етапі компанія, що претендує на отримання ліцензії платіжної системи на Кіпрі, повинна здійснити внесок статутного капіталу на корпоративний рахунок. Мінімальний обсяг капіталу визначається в залежності від виду платіжних послуг. Крім того, на цьому етапі необхідно здійснити наймання кваліфікованих працівників, включаючи мінімум двох виконавчих директорів, які відповідають принципу "чотирьох очей".

Етап 4:

Оформлення та подання документів в CBC

Наступний етап передбачає підготовку та надання в CBC повного набору документації, що включає:

 • Бізнес-план з фінансовими прогнозами на майбутнє.
 • Документація, що підтверджує відповідність статутного капіталу нормам Центрального Банку Кіпру (CBC).
 • Інформація про керівників та акціонерів, що підтверджує їх надійність та професіональний досвід.
 • Опис внутрішніх процедур управління ризиками, політики AML та систем безпеки.
 • Документи, що підтверджують наявність офісу на Кіпрі.
Етап 5:

Процедура розгляду заявки та співбесіда з представниками

Центрального Банку Кіпру (CBC) Після подання документів проводиться уважне вивчення документації експертами Центрального Банку Кіпру (CBC). Під час розгляду заявки можуть бути запитані додаткові дані або пояснення. Пріоритет віддається оцінці достовірності та виконуваності запропонованого бізнес-плану, наявності професійного управлінського складу, ефективності механізмів управління ризиками та стратегіям захисту операцій. Центральний Банк Кіпру також може призначити зустріч з керівництвом підприємства для ретельного обговорення аспектів бізнес-плану та організаційної структури.

Етап 6:

Видача ліцензійного дозволу

Якщо рішення про видачу ліцензії є позитивним, підприємство отримує можливість ведення платіжної діяльності відповідно до законів Кіпру та стандартів Європейського Союзу. Організація, що отримала ліцензію, повинна постійно звітувати CBC про хід своєї роботи, виконання законодавчих вимог та ідентифіковані ризики.

Термін розгляду заявки CBC зазвичай становить від 3 до 6 місяців після подання повного комплекту документів. Весь процес ліцензування установ електронних грошей на Кіпрі, починаючи від моменту інкорпорації підприємства до отримання ліцензії, може тривати до одного року в залежності від складності заявки та поточного навантаження на регулятора.

Читати також: ПНП на Кіпрі

Контроль та управління діяльністю фірм платіжних систем на Кіпрі

Після отримання ліцензії організаціям, що займаються електронними грошима на Кіпрі, вони піддаються постійному контролю з боку кіпрського Центрального Банку, що включає аналіз фінансових звітів, перевірку відповідності встановленим правилам і безпеці транзакцій, а також ревізію процедур управління ризиками. Перевага віддається процедурам контролю ризиків, стратегіям протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (AML) і фінансуванню терористичної діяльності (CFT), а також стратегіям захисту персональних даних клієнтів. Метою такого контролю є підтримання стійкості і надійності кіпрської фінансової системи та захист прав споживачів.

 • Регулярна звітність. Організації, що отримали ліцензію на острові Кіпр, зобов'язані систематично подавати до ЦБК звіти про свою економічну активність, включаючи щорічний фінансовий звіт і звіти про відповідність нормативним актам.
 • Інформування про значущі зміни. Будь-які вагомі зміни в діяльності установи, такі як зміна структури управління, впровадження нових продуктів або послуг, повинні бути негайно доведені до відома CBC.
 • Проведення аудиту. Організації з ліцензією підлягають обов'язковій перевірці, що виконується незалежними аудиторськими компаніями, з метою підтвердження точності фінансової звітності та відповідності регуляторним стандартам.
 • Участь в навчальних програмах. CBC реалізує навчальні програми та семінари для представників інститутів платіжних систем з питань відповідності регуляторним вимогам, управління ризиками та використання кращих методик у сфері фінансів.

CBC прагне до оперативного розгляду отриманих відомостей та безперебійного спілкування з платіжними інститутами на території Кіпру. У випадку виявлення несумісностей або порушень, організація може стикнутися з накладенням штрафів, вимогою коригування діяльності відповідно до правил або, в екстремальних ситуаціях, анулюванням ліцензії.

Реєстр платіжних установ на Кіпрі

Реєстр платіжних установ відіграє ключову роль в забезпеченні прозорості та доступності інформації про ліцензованих операторів фінансового ринку на Кіпрі. Центральний Банк Кіпру (CBC), виконуючи функції регулятора та наглядового органу, веде та оновлює цей реєстр, роблячи його доступним для широкої публіки. Це забезпечує не лише відповідність нормативним вимогам, а й сприяє підтриманню високого рівня довіри між споживачами та фінансовими установами.

Цілі та функції реєстру

Реєстр платіжних установ містить актуальну інформацію про всі компанії, які отримали кіпрську ліцензію на проведення платіжних операцій та послуг, а також про їх агентів. Основна мета реєстру - надання надійної та повної інформації про ліцензовані установи зацікавленим сторонам, включаючи споживачів, партнерів та інших регуляторів.

Структура та вміст реєстру

Реєстр містить детальну інформацію про платіжні установи:

 1. Найменування організації та адреса для юридичної кореспонденції.
 2. Ідентифікаційний номер ліцензії та дату її надання.
 3. Список доступних платіжних сервісів.
 4. Дані про керівний склад та ключових осіб в організації.
 5. Інформація про зареєстрованих представників та відділення, у разі наявності таких.

Реєстр платіжних установ розміщений на офіційній інтернет-сторінці Центрального Банку Кіпру. Електронний формат реєстру дозволяє користувачам легко знаходити та отримувати інформацію про конкретні організації та пропоновані ними сервіси. Регулярне оновлення реєстру забезпечує актуальність представлених даних.

Для споживачів наявність реєстру є гарантією того, що вони звертаються в ліцензовану та контрольовану державою установу, що зменшує ризик фінансових маніпуляцій та зміцнює довіру до фінансової системи. Для платіжних установ на Кіпрі включення до реєстру підтверджує їх статус надійного партнера, відповідного всім регулятивним вимогам, що сприяє розширенню їх бізнесу та залученню нових клієнтів.

Реєстрація в реєстрі також передбачає встановлення прямого каналу комунікації між платіжними установами та Центральним Банком Кіпру. Це забезпечує ефективне спілкування у питаннях виконання регулятивних вимог, оперативне вирішення виникаючих проблем і консультування з актуальних змін у законодавстві.

Оподаткування установ платіжних систем на Кіпрі

Оподаткування установ платіжних систем на Кіпрі підпорядковується встановленій національній податковій системі, яка передбачає наявність як універсальних, так і унікальних податкових ставок і норм для суб'єктів, що діють у сфері фінансів. Податкове законодавство острова спрямоване на формування економічної атмосфери, що підтримує підприємництво, включаючи сферу платіжних систем.

Корпоративний податок
Головним податком для будь-якої комерційної організації, включаючи організації платіжних систем на Кіпрі, є корпоративний податок. Процентна ставка корпоративного податку на території Кіпру становить 12,5% від валового прибутку, що належить до мінімальних показників серед країн-членів Європейського Союзу. Ця ставка поширюється на доходи, зароблені як в межах країни, так і за її межами.
ПДВ
Звичайна ставка ПДВ на Кіпрі становить 19%. Однак більшість послуг у сфері фінансового посередництва, включаючи різні типи платіжних послуг, не підлягає оподаткуванню ПДВ. Проте компанії повинні детально вивчити специфіку своєї діяльності, оскільки певні особливі послуги можуть бути оподатковані іншими ставками ПДВ або частково звільнені від нього.
Податок на дивіденди
Дивіденди, що розподіляються кіпрською фірмою серед її акціонерів, звільнені від оподаткування на Кіпрі, що робить організацію бізнесу з використанням кіпрської юрисдикції особливо привабливою для глобальних інвесторів. Ця умова сприяє оптимізації податкових зобов'язань і підвищує економічну вигоду від інвестицій.
Оподаткування доходів від інтелектуальної власності
На території Кіпру встановлений привабливий фіскальний режим для прибутків, отриманих від прав на інтелектуальну власність, включаючи патенти та товарні знаки, що є особливо важливим для операторів платіжних сервісів, які розробляють та застосовують власні програмні продукти. Завдяки спеціальному порядку пільг з оподаткування, введених за допомогою "режиму IP box", ставка оподаткування для доходів від інтелектуальної власності може бути значно знижена, так що до 80% таких доходів можуть бути звільнені від оподаткування, що врешті-решт знижує ефективну податкову ставку до 2,5%.
Запобігання подвійного оподаткування
Кіпр уклав договори про уникнення подвійного оподаткування з більш ніж 60 країнами світу, що забезпечує можливість зниження податкових відрахувань для компаній, включаючи організації платіжних сервісів на Кіпрі, в процесі міжнародної комерційної діяльності та інвестування.

Висновок

Процедура отримання дозволу на платіжну діяльність на Кіпрі є складною та вимагає глибоких знань національного законодавства та стандартів Європейського Союзу. Успішне отримання ліцензії впливає не лише на можливість вести бізнес на Кіпрі та в країнах ЄС, а й на рівень довіри та поваги з боку клієнтів та бізнес-партнерів до організації, її імідж та економічне процвітання.

Компанії, які прагнуть ефективно та без несподіваних затримок пройти процедуру ліцензування, можуть скористатися послугами професіональних фірм, які займаються фінансовим управлінням та корпоративним правом. YB CASE пропонує багатий досвід у сфері оформлення дозволів для операторів платіжних систем та інститутів електронних грошей в юрисдикції Кіпру. Група висококваліфікованих експертів YB CASE готова надати підтримку впродовж всіх етапів оформлення дозволу, від початкової консультації та складання необхідного комплекту документації до асистування в процесі контролю та управління діяльністю організації з отриманим ліцензійним свідоцтвом. Допомога від фахівців значно полегшує підготовку та подачу документів, а також сприяє зниженню ймовірності відмови у наданні дозволу через помилки чи невідповідності в наданій інформації.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар