Отримання ліцензії Forex в Англії - YB Case 2024

Отримання ліцензії Forex в Англії

Отримання ліцензії Forex в Англії
Отримання дозволу на ведення форекс діяльності в межах Великобританії являє важливий етап для компаній, амбіційно націлених на посідання ведучих позицій на міжнародній валютній арені, що прагнуть оперувати однією з найбільш престижних контрольованих юрисдикцій. У контексті глобальної економіки та фінансової індустрії, Великобританія виділяється як країна з міцною репутацією міжнародного фінансового хабу, значною мірою завдяки її історичному вкладу в розвиток фінансових послуг. Процес отримання дозволу на форекс-операції в цій країні не лице надає компаніям доступ до міжнародного ринку, але й слугує підтвердженням їх надійності та прозорості як учасників фінансового світу.

Британський вплив на форекс-ринки не обмежується об’ємом торгів, що відбуваються через Лондон, що визнаний одним з ведучих фінансових центрів світу, але й проявляється через норми та правила встановлені Фінансовим регуляторним управлінням Великобританії (FCА). Ця організація відома своїм всебічним підходом до видачі ліцензій моніторингу діяльності форекс-брокерів, що гарантує високий рівень захисту для інвесторів та підтримує справедливість у торговельних процесах.

Таким чином, Великобританія впливає на встановлення міжнародних норм та стандартів у сфері форекс, просуває цінності прозорості та справедливості, та захист прав учасника ринку. Це не лише сприяє зміцненню світової економіки але й створює високі вимоги для тих, хто прагне увійти на цей ринок, тим вселяючи довіру до форекс-послуг. В цьому контексті, отримання ліцензії на форекс Великобританії веде за собою сприйняття брокера — як надійного та якісного учасника ринку, що є безумовним фактором його успіху на глобальній арені.

Регуляція брокерської діяльності у Великобританії

Роль FCA (управління фінансового нагляду) у регуляції

Процес отримання брокерської ліцензії в Англії нерозривно пов’язаний з діями FCA, що займають ключову позицію у регулюванні та нагляді за форекс-брокерами на території країни. Ця організація не лише визначає критерії та норми для фінансових інститутів, але й контролює їх виконання, гарантуючи цим високий рівень захисту для інвесторів та клієнтів.

Управління по фінансовому нагляду має повноваження для ефективної роботи з брокерськими фірмами протягом всього циклу їх діяльності, включно зі стадією отримання ліцензії. Процедура ліцензування брокерів у Британії включає довготривалу оцінку всіх сторін роботи підприємства: від фінансової стабільності до професійності співробітників та наявності відповідних механізмів та політик, що орієнтовані на захист інтересів клієнта.

FCA концентрується на аспектах, що стосуються прозорості бізнес-операцій, справедливості умов торгівлі, наданих клієнтам брокерами. Для проходження процедури форекс-ліцензування в Англії компаніям необхідно підтвердити їх спроможність задовольнити вимоги стосовно захисту коштів клієнта, а також в якості виконання торгових операцій — надання звітності. Окрім внутрішньої роботи, FCA приймає активну участь у міжнародній співпраці з іншими регуляторами, роблячи свій внесок у формування світових стандартів фінансової індустрії. Така взаємодія сприяє розвитку оптимальних практик у сфері регулювання, що націлено на підвищення загальної безпеки та надійності фінансових систем.

1

Роль управління фінансового нагляду виходить за межі звичайного контролю, оскільки організація також є захисником прав споживача фінансових послуг. Вона приймає міри для протидії шахрайству, підтримки фінансової стабільності та зміцнення довіри до фінансової системи країни.

Огляд ключових нормативно-правових актів, регулюючих діяльність на Forex

Отримання форекс ліцензії в Англії вимагає від заявників повного розуміння та дотримання нормативно-правової бази, регулюючої діяльність на валютному ринку. В цьому контексті, ключову роль відіграють певні законодавчі акти, розроблені для забезпечення прозорості, чесності та захисту клієнтів на форекс ринку.

Одним з таких документів є Financial Services and Markets Act 2000, FSMA, що встановлює рамки для регуляції та фінансування всіх фінансових установ Великобританії, з форекс-брокерами. FSMA надає управлінню фінансового нагляду повноваження для нагляду за фінансовими організаціями, що забезпечує виконання ними правил поведінки та вимог капіталізації, захисту інтересів споживача.

Важливою частиною регулятивного середовища є інструкція по проведенню фінансових послуг (Prudential Regulation Authority, PRA), що діє у межах Англії. Вона націлена на підтримку стабільності фінансової системи країни та контроль за діяльністю великих фінансових інститутів, з брокерами-форекс.

Додатковим але важливим актом є директива про ринки та фінансові інструменти (MiFID II) дійсне з січня 2018 року, хоч MiFID II є директивою Європейського Союзу, її положення були інтегровані в британське законодавство та залишаються в силі в контексті регулювання ринку форекс. Ця директива встановлює стандарти прозорості, звітності та вимог до обробки замовлень клієнтів, надання даних та конфлікти інтересів, що впливає на операції форекс брокерів.

Відкриття форекс ліцензії в Англії також вимагає дотримання правил пов’язаних з протидією відмивання грошей (AML), що регулюються законом про відмивання грошей (Money Laundering, Criminal Financing and Transfer of Funds Regulations 2017). Цей закон вимагає від фінансових установ використання ефективних систем та контроль процедур для припинення використання їх послуг для відмивання грошей або фінансування злочинних організацій.

Процес отримання ліцензії Forex у Англії

Кроки процесу подання заяви на отримання ліцензії.

Оформлення ліцензії Forex у Великій Британії — складний процес, який вимагає ретельної підготовки та уваги до деталей. Цей процес складається з декількох етапів, починаючи від підготовчої роботи до остаточного отримання ліцензії.

Крок 1

Попередня підготовка

 • Визначення типу ліцензії, необхідної для вашого бізнесу, залежно від передбачуваних послуг та операцій.
 • Створення детального бізнес-плану, включаючи опис бізнес-моделі, ринковий аналіз, маркетингову стратегію, фінансові прогнози та план з управління ризиками.
Крок 2

Створення організації

 • Оформлення юридичної особи у Великій Британії, якщо компанія ще не зареєстрована в цій юрисдикції.
Крок 3

Збір та підготовка всіх необхідних документів:

 • Установчі документи компанії;
 • Паспортні дані та резюме директорів та ключового персоналу;
 • Докази професійної підготовки;
 • Відсутність судимостей;
 • Політики та процедури з боротьби з відмиванням грошей (AML).
Крок 4

Призначення керівного персоналу

 • Призначення спеціалістів, відповідальних за дотримання нормативних вимог (Compliance Officer) та управління ризиками.
Крок 5

Подання заяви в FCA

 • Оформлення та подання заяви на отримання ліцензії в Управління фінансового нагляду разом з усіма підготовленими документами.
Крок 6

Очікування рішення FCA

 • Після подання заяви компанія повинна очікувати перевірки документів та процедур FCA. Цей етап може включати в себе додаткові запити інформації або уточнень за представленими документами.
Крок 7

Отримання ліцензії

 • Після того як брокер проходить усі необхідні перевірки і його заявка схвалена, FCA присвоює йому ліцензію для здійснення діяльності.

Процес отримання ліцензії Форекс у Великій Британії представляє собою комплексний і багатоетапний процедурний етап, який вимагає ретельного аналізу всіх аспектів діяльності та відповідності встановленим регулятором критеріям. Володіння ліцензією від FCA не тільки зміцнює довіру з боку клієнтів та бізнес-партнерів, але також служить підтвердженням строгого дотримання норм управління, прозорості та безпеки компанією своїх операцій на валютному ринку.

Види Форекс ліцензії в Англії

Ліцензія

Опис

Мінімальний уставний капітал

Дилерська ліцензія

Дилерська ліцензія є найширшою і передбачає можливість надання повного спектру форекс-послуг. Термін розгляду заяви на отримання кожного типу ліцензії становить від шести місяців до одного року. Цей діапазон часу відображає необхідність ретельної перевірки всіх наданих документів і відповідності заявника встановленим вимогам. Відкриття брокерської ліцензії в Англії вимагає не тільки значних фінансових інвестицій у вигляді статутного капіталу, але й підготовки до тривалого процесу збору та надання всіх необхідних документів і відомостей для успішного проходження реєстрації. Вимоги до фінансової звітності Британії. Для її отримання необхідно демонструвати високий рівень капіталізації, наявність розвиненої внутрішньої інфраструктури та строгих заходів з управління ризиками.

730 000 євро

Посередницька ліцензія (Matched Principle)

Призначена для брокерів, які діють як посередники між клієнтами та ринком, обробляючи замовлення клієнтів через системи Straight Through Processing (STP) без можливості втручання у виконання угод. Ця ліцензія підходить компаніям, які хочуть уникнути ризиків, пов'язаних з торгівлею за рахунок власних коштів, та орієнтовані на прозорість у відносинах з клієнтами. Вимоги до статутного капіталу нижчі, ніж у дилерської ліцензії, відображаючи менший рівень ризику.

125 000 євро

Органічна брокерська ліцензія

Обмежена ліцензія підходить для компаній, орієнтованих на специфічні аспекти форекс-діяльності, такі як консультації з валютної торгівлі, навчання або маркетинг. Такі компанії не проводять торговельні операції та не утримують клієнтські кошти, що знижує вимоги до статутного капіталу та спрощує процес регулювання. Важливим аспектом є розробка чітких процедур взаємодії з клієнтами та партнерами, а також дотримання всіх нормативних вимог.

50 000 євро

Термін розгляду заяви на отримання кожного типу ліцензії становить від шести місяців до одного року. Цей діапазон часу відображає необхідність ретельної перевірки всіх наданих документів і відповідності заявника встановленим вимогам. Відкриття брокерської ліцензії в Англії вимагає не тільки значних фінансових інвестицій у вигляді статутного капіталу, але й підготовки до тривалого процесу збору та надання всіх необхідних документів і відомостей для успішного проходження реєстрації.

Вимоги до фінансової звітності

Отримання ліцензії Форекс у Великій Британії передбачає не лише виконання початкових умов щодо статутного капіталу, але й зобов'язує до систематичної подачі звітів про фінансовий стан відповідно до критеріїв, встановлених FCA. Ці вимоги до фінансової звітності забезпечують прозорість операцій форекс-брокерів та слугують як захід захисту прав їхніх клієнтів.

У рамках процедури подання заявки на отримання ліцензії, а потім і під час експлуатації ліцензії, брокеру приписується надання аудиторського звіту про фінансові результати за рік. Цей документ слугує ключовим підтвердженням фінансової стабільності та довіри до бізнесу, має відображати реальний фінансовий стан підприємства, включаючи дані про прибуток, витрати, активи та пасиви.

Для компаній, що прагнуть відкрити Forex ліцензію в Англії, необхідно врахувати, що фінансова звітність є ключовим інструментом для FCA не лише для оцінки поточного стану справ компанії, але й для моніторингу її здатності дотримуватися регулятивних вимог у довгостроковій перспективі. Окрім річної звітності, брокери можуть бути зобов'язані представляти квартальні і піврічні звіти, а також інформацію про будь-які значущі зміни в діяльності чи фінансовому стані, які можуть вплинути на їхню здатність виконувати зобов'язання перед клієнтами.

Існують також специфічні вимоги до документації, пов'язані з операціями протидії відмиванню грошей (AML) і фінансуванню злочинних організацій, які вимагають від фірм вести і регулярно оновлювати відповідні реєстри та звіти. Ці заходи спрямовані на забезпечення високого рівня внутрішнього контролю та управління ризиками.

Можливі види юридичних осіб

LTDКомпанія з обмеженою відповідальністю типу "Private Limited Company" (Ltd) є переважним варіантом для ведення бізнесу малими та середніми підприємствами на території Великої Британії. Головна перевага такої організаційно-правової форми полягає в захисті особистих майнових прав власників від можливих фінансових втрат, пов'язаних з підприємницькою діяльністю. Для реєстрації такої компанії необхідно виконати ряд умов, включаючи офіційну реєстрацію в Companies House, визначення осіб, що виконують ролі директора та акціонера (при цьому ці ролі може виконувати одна особа), а також подання установчих документів компанії.

PLC У випадку з "Public Limited Company" (PLC), ця форма юридичної особи зазвичай обирається більш великими підприємствами, які прагнуть розміщення своїх акцій на відкритих ринках. Для створення PLC необхідно мати статутний капітал не менше 50,000 фунтів стерлінгів, чверть з яких мають бути оплачені до початку діяльності. Крім того, компанія повинна призначити щонайменше двох директорів та одного кваліфікованого секретаря.

ФіліалВідкриття британського філіалу для вже існуючої закордонної компанії є ще одним шляхом для входу на ринок Великої Британії. У цьому випадку потрібно зареєструвати компанію в Companies House та надати документи про реєстрацію материнської компанії, а також докладний опис діяльності філіалу в країні.

Покупка готової компанії з відкритою ліцензією Forex в Англії

Етапи покупки компанії
Етап 1

Підготовка:

Включає вивчення ринку та вибір відповідної готової компанії для покупки. Покупець повинен чітко визначити свої бізнес-цілі та вимоги до компанії, включаючи наявність ліцензії Forex.

Етап 2

Юридична перевірка (Due Diligence):

Проведення комплексної перевірки обраної компанії на юридичну чистоту, наявність та стан ліцензії Forex, фінансовий стан, податкові зобов'язання та інші ключові аспекти.

Етап 3

Переговори:

Проведення переговорів з умовами покупки фірми з відкритою форекс-ліцензією в Великобританії, включаючи ціну покупки, умови передачі активів та зобов'язань, а також щодо подальшого використання бренду та інших ключових аспектів.

Етап 4

Підписання договору про купівлю:

Оформлення та підписання юридичних документів, які надають форму умови угоди та передачу прав власності на компанію покупцеві.

Етап 5

Передача управління:

Формальна передача управлінських функцій та контролю над компанією покупцеві, включаючи доступ до корпоративних банківських рахунків, систем управління та інших важливих ресурсів.

Етап 6

Реєстрація змін у реєструючих органах.

Повідомлення відповідних реєстраційних органів та регуляторів, таких як Companies House і FCA, про зміну власника компанії і, за необхідності, про зміну директорів та інших ключових посадових осіб, є обов'язковим.

Етап 7

Інтеграція та оптимізація

Після завершення угоди новий власник проводить інтеграцію придбаної компанії в свій бізнес та оптимізацію її операцій з метою досягнення стратегічних бізнес-цілей.

Ці етапи дозволяють покупцеві не лише успішно завершити процес придбання готової компанії в Британії, але й забезпечити відповідність усім необхідним регулятивним вимогам, пов'язаним з проведенням брокерської діяльності на ринку Forex.

Можливі ризики та переваги

Придбання готової компанії в Англії привертає інвесторів різними перевагами, проте також необхідно враховувати потенційні ризики. Цей процес може спростити вступ на британський ринок, але вимагає ретельної підготовки та розуміння особливостей місцевого законодавства.

Переваги придбання готової компанії в Англії включають можливість швидкого старту бізнесу без необхідності проходження всіх етапів реєстрації нової компанії. Готова компанія вже має всі необхідні юридичні та податкові реєстрації, що дозволяє новому власнику сконцентруватися на розвитку бізнесу. Крім того, наявність історії у компанії може позитивно вплинути на її репутацію та спростити процес отримання кредитів та інвестицій.

Однак існують ризики, пов'язані з придбанням готової компанії. Важливо провести ретельну юридичну перевірку (due diligence), щоб переконатися в відсутності прихованих боргів, податкових зобов'язань та інших потенційних проблем. Непрозора історія компанії може приховувати юридичні складнощі, які в подальшому впливають на діяльність та фінансове становище бізнесу. Придбання готової компанії в Англії також вимагає розуміння місцевих регулятивних вимог, особливо якщо компанія займається діяльністю в спеціалізованих секторах, таких як фінансові послуги. Новому власнику необхідно відповідати всім вимогам регуляторів, що може вимагати додаткових витрат на адаптацію бізнес-процесів та систем управління.

2

Придбання готової компанії в Великобританії може стати ефективним способом для швидкого початку бізнесу в країні, але потенційні інвестори повинні уважно віднестися до аналізу всіх можливих ризиків та переконатися в повній юридичній чистоті та фінансовій стабільності придбаної компанії.

Висновок

Процес отримання ліцензії на роботу з електронними грошима у Великобританії досить складний та багатогранний, який передбачає ретельну підготовку та детальне обдумування всіх регуляторних директив, прийнятих на території країни. FCA здійснює строгий контроль за діяльністю на ринку Forex, встановлюючи високі нормативи роботи, що сприяє захисту прав інвесторів та забезпечує цілісність фінансової структури.

Для проходження процедури отримання ліцензії організаціям необхідно продемонструвати не лише фінансову стабільність та відповідність кваліфікації керівного складу вимогам регулятора, але й наявність надійних механізмів управління ризиками, систем запобігання відмиванню коштів та фінансуванню злочинних організацій. Ключовим моментом є виконання зобов'язань з надання регулярної фінансової звітності та підтримання відкритого діалогу з наглядовим органом.

Варіант придбання компанії, яка вже має ліцензію Forex, може стати альтернативним вирішенням для швидкого доступу на ринок. Проте потенційним інвесторам слід зважати всі ризики та переваги, проводячи глибинний аналіз юридичної чистоти та фінансового стану зацікавлених підприємств.

Отримання ліцензії Forex в Англії надає підприємствам можливість входу на один із найбільш значущих та строго регульованих фінансових ринків глобального масштабу. Це не лише зміцнює довіру клієнтів та партнерів, але й відкриває доступ до широкого арсеналу можливостей для зростання та міжнародного розвитку.

Спеціалісти нашої компанії готові запропонувати вичерпні консультації та всебічну підтримку на всіх етапах відкриття ліцензії Forex в Англії. Ми забезпечимо професійну підтримку в навігації по регуляторних вимогах та допоможемо коректно оформити необхідну документацію. Для встановлення зв'язку та отримання додаткової інформації ви можете звернутися до нас через зручний вам спосіб, зазначений в розділі "Контакти" нашого веб-сайту.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар