Регулювання фіндіяльності на Джерсі та Гернсі: оновлення - YB Case 2024

Регулювання фіндіяльності на Джерсі та Гернсі: оновлення

Регулювання фіндіяльності на Джерсі та Гернсі: оновлення

Короткий огляд фінансової діяльності на Джерсі та Гернсі

Регулювання фіндіяльності на Джерсі та Гернсі характеризується унікальним регуляторним середовищем і пропозицією різноманітних фінансових послуг, що робить ці юрисдикції привабливими для міжнародного бізнесу та інвестицій. Обидва острови мають свою незалежну правову систему, що дозволяє їм розробляти та впроваджувати регуляторні стандарти, які відповідають як місцевим потребам, так і глобальним вимогам фінансового світу.

Джерсі та Гернсі давно визнані важливими міжнародними фінансовими центрами, які спеціалізуються на управлінні активами, банківських послугах, страхуванні, а також на наданні послуг у галузі трастового управління та реєстрації компаній. Острови залучають інвесторів і компанії високим рівнем конфіденційності, стабільною економічною та політичною ситуацією, а також конкурентоспроможною податковою політикою. Наприклад, вони пропонують низькі податкові ставки для корпоративних і приватних інвесторів, що робить їх привабливими для міжнародного бізнесу.

Однак, незважаючи на привабливі податкові умови, Джерсі та Гернсі не є "податковими притулками" у класичному розумінні. Вони активно співпрацюють з міжнародними регуляторними органами та роблять свій внесок у розробку глобальних стандартів прозорості й обміну податковою інформацією. Це підтверджується участю в міжнародних угодах та ініціативах, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням злочинних організацій.

Регуляторне середовище на Джерсі та Гернсі постійно розвивається у відповідь на міжнародні тренди та виклики. Обидва острови мають свої регуляторні органи – Комісія з фінансових послуг Джерсі (JFSC) та Комісія з фінансових послуг Гернсі (GFSC), які забезпечують належний нагляд і регулювання фінансової діяльності. Регулятори прагнуть підтримувати високі стандарти у сфері фінансових послуг, забезпечуючи при цьому гнучкість та інноваційність у продуктах і послугах.

1

Останніми роками міжнародні події – такі, як Брекзит і пандемія COVID-19, вплинули на регуляторне середовище та операційну діяльність на Джерсі та Гернсі. Наприклад, обидва острови адаптували свої регуляторні підходи для забезпечення стійкості та підтримки доступності своїх фінансових послуг для міжнародних клієнтів. Це включало розробку нових керівництв і політик, спрямованих на мінімізацію негативного впливу цих подій на фінансову індустрію.

Різноманітність фінансових продуктів і послуг, які пропонуються на Джерсі та Гернсі, включає інвестиційні фонди, банківські послуги, страхування, а також послуги у сфері трастового та корпоративного управління. Особлива увага приділяється інноваційним фінансовим продуктам – таким, як "зелені" інвестиції та фінтех-рішення, що підкреслює прагнення островів до розвитку сталого та відповідального фінансового сектору.

Отже, Джерсі та Гернсі є потужними фінансовими центрами, які динамічно розвиваються і залучають міжнародні інвестиції завдяки своїй стабільності, прозорості та інноваційному підходу до надання фінансових послуг.

Історичний контекст

Розвиток регуляторної бази на Джерсі та Гернсі

Розвиток регуляторної бази на Джерсі та Гернсі є результатом тривалого процесу, спрямованого на створення привабливого, але жорстко регульованого фінансового середовища. Цей процес включав не лише адаптацію до мінливих міжнародних стандартів і вимог, але й запровадження інновацій для підтримки зростання та розвитку місцевого фінансового сектору.

Протягом останніх десятиліть обидві юрисдикції активно працювали над тим, щоб відповідати міжнародним вимогам у галузі прозорості, боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням злочинних організацій. Це включало впровадження комплексних систем звітності, посилення вимог щодо перевірки клієнтів та управління ризиками, а також співробітництво з міжнародними організаціями – такими, як FATF та OECD.

Одним із ключових аспектів розвитку регуляторної бази на Джерсі та Гернсі стало посилення вимог до економічної присутності компаній. Це було спрямовано на забезпечення того, щоб компанії, зареєстровані на островах, мали реальну діяльність та управління на їхній території. Таких заходів було вжито у відповідь на міжнародні ініціативи боротьби з ерозією податкової бази та перенесенням прибутків.

2

Впровадження та оновлення регуляторних стандартів також поширилося на сферу фінансових послуг, включаючи банківську справу, страхування, управління активами та інвестиційні фонди. Наприклад, були розроблені нові ліцензійні вимоги для провайдерів фінансових послуг, а також введені суворіші правила щодо управління інвестиційними фондами, щоб забезпечити захист інвесторів і підтримання високих стандартів управлінської практики.

Важливим кроком у розвитку регуляторної бази стало впровадження вимог FATCA (Закон про дотримання податкового законодавства щодо іноземних рахунків) та CRS (Загальний стандарт звітності), який наголошує на відданості Джерсі та Гернсі принципам автоматичного обміну податковою інформацією на міжнародному рівні. Ці заходи спрямовані на підвищення прозорості фінансових потоків і запобігання ухилянню від сплати податків.

Вплив міжнародних вимог і стандартів

Вплив міжнародних вимог і стандартів на регуляторну базу Джерсі та Гернсі є значним, оскільки обидві юрисдикції прагнуть підтримувати свою репутацію як надійні та прозорі фінансові центри. Це прагнення веде до постійної адаптації й оновлення регуляторних меж відповідно до міжнародних стандартів і рекомендацій таких організацій, як (FATF) та (ОЕСР).

Міжнародні вимоги та стандарти спрямовані на зміцнення системи фінансового нагляду, підвищення прозорості корпоративної структури та володіння, а також ефективну боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням злочинних організацій. У відповідь на ці вимоги, реалізували низку законодавчих і регуляторних ініціатив на Джерсі та Гернсі.

Одним із ключових моментів є посилення вимог до розкриття інформації. Обидві юрисдикції посилили правила щодо ідентифікації бенефіціарних власників і керуючих компаній та трастів, щоб забезпечити відповідність міжнародним стандартам у галузі прозорості та обміну інформацією. Це включає створення реєстрів бенефіціарних власників, доступ до яких мають компетентні органи.

Також було посилено вимоги до економічної присутності, особливо після того, як ОЕСР активізувала свої зусилля щодо боротьби з ерозією податкової бази та виведенням прибутків з-під оподаткування (BEPS). У результаті, компанії, які здійснюють значну економічну діяльність на Джерсі або Гернсі, повинні демонструвати адекватну місцеву присутність, що включає наявність кваліфікованого управлінського персоналу, виконання ключових рішень на території островів і адекватні операційні витрати, зроблені на місцевому рівні.

3

У сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування злочинних організацій Джерсі та Гернсі вжили низку заходів, спрямованих на зміцнення системи внутрішнього контролю фінансових установ, вимоги до проведення ретельної перевірки клієнтів (KYC) та постійний моніторинг транзакцій. Це забезпечується через суворі ліцензійні умови та регулярні перевірки з боку регуляторів.

Варто відзначити, що впровадження міжнародних стандартів і вимог у регуляторну практику Джерсі та Гернсі активно адаптується до змін у міжнародному регуляторному середовищі. Впровадження глобальних стандартів вимагає від обох юрисдикцій постійного перегляду й оновлення своїх законів і регуляторних меж для забезпечення відповідності найбільш актуальним міжнародним вимогам.

Прийняття міжнародних стандартів прозорості й обміну податковою інформацією – таких, як Стандарт обміну інформацією на запит (EOIR) та Автоматичний обмін інформацією (AEOI) в межах Угоди про обмін податковою інформацією (CRS), стало важливим кроком у підвищенні прозорості фінансових операцій на Джерсі та Гернсі. Це передбачає, що обидві юрисдикції тепер беруть активну участь у міжнародному обміні інформацією з метою оподаткування, що допомагає в боротьбі з ухилянням від податків на глобальному рівні.

Важливим аспектом є й посилення заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням злочинних організацій. Відповідно до рекомендацій FATF, Джерсі та Гернсі посилили свої законодавчі та регуляторні межі для запобігання використанню фінансових систем островів для незаконної діяльності. Це включає введення суворих процедур ідентифікації та перевірки клієнтів, а також посилення нагляду за фінансовими операціями та транскордонними переказами.

Іншою важливою галуззю, на яку впливають міжнародні вимоги, є корпоративне управління. Норми та стандарти ОЕСР у сфері корпоративного управління вимагають від компаній, які працюють на Джерсі та Гернсі, забезпечення прозорості в структурі володіння та управління, а також запровадження ефективних механізмів внутрішнього контролю. Введення вимог щодо економічної присутності, спрямованих на боротьбу з практикою BEPS, стало ще одним кроком до зміцнення податкової дисципліни та забезпечення того, щоб компанії вели реальну економічну діяльність в юрисдикції реєстрації. Ці заходи спрямовані на запобігання використанню островів виключно для оптимізації податкових зобов'язань без реального ведення бізнесу.

3

Отже, вплив міжнародних вимог і стандартів на регуляторну базу Джерсі та Гернсі багатоаспектний і охоплює широкий спектр сфер, від податкової прозорості до заходів боротьби з фінансовими злочинами. Це демонструє прагнення обох юрисдикцій відповідати глобальним вимогам і зміцнювати свою репутацію як надійних та відповідальних міжнародних фінансових центрів.

Прозорість та обмін інформацією для податкових цілей є ключовими аспектами, яких прагнуть міжнародні організації – такі, як ОЕСР. Джерсі та Гернсі вжили заходів для впровадження стандартів автоматичного обміну інформацією (AEOI) та стандарту обміну інформацією на запит (EOIR), що дозволяє їм брати активну участь у міжнародних зусиллях щодо запобігання ухилення від сплати податків і боротьби з відмиванням грошей.

Щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням злочинних організацій (CFT) були посилені законодавчі та регуляторні норми на Джерсі та Гернсі відповідно до рекомендацій FATF. Це включає посилення процедур перевірки клієнтів (KYC), посилення моніторингу транзакцій і запровадження суворих вимог до звітності для фінансових установ.

У галузі корпоративного управління запровадження вимог до економічної присутності спрямоване на забезпечення того, щоб компанії, зареєстровані на Джерсі та Гернсі, вели реальну економічну діяльність. Це захід проти практик BEPS, ініційованих ОЕСР, метою яких є запобігання викривленням у міжнародній податковій практиці.

Посилення регуляторних вимог і стандартів підтверджує відданість Джерсі та Гернсі принципам міжнародної фінансової системи, забезпечуючи при цьому дотримання балансу між захистом інтересів інвесторів і підтримкою конкурентоспроможності як міжнародних фінансових центрів. Це сприяє подальшому розвитку та зміцненню їх статусу на глобальній фінансовій арені, забезпечуючи при цьому відповідність найвищим міжнародним стандартам і вимогам.

Основні регуляторні органи

Комісія з фінансових послуг Джерсі (JFSC) та Гернсі (GFSC)

Комісія з фінансових послуг Джерсі (JFSC) та Комісія з фінансових послуг Гернсі (GFSC) відіграють центральну роль у регулюванні фінансової діяльності на своїх відповідних островах. Обидві організації були створені для забезпечення високого рівня захисту інвесторів, підтримки довіри до фінансових ринків і сприяння їхній стабільності та цілісності.

JFSC та GFSC несуть відповідальність за нагляд за широким спектром фінансових послуг, включаючи банківську справу, страхування, інвестиційні послуги, а також реєстрацію та контроль за діяльністю трастів і компаній. Ці органи розробляють і впроваджують регуляторні політики, стандарти та норми, націлені на дотримання міжнародних найкращих практик і стандартів.

JFSC, заснована у 1998 році, активно працює над забезпеченням прозорості фінансової системи Джерсі, а також над захистом і підтримкою репутації острова як надійного та безпечного міжнародного фінансового центру. Комісія виконує свої функції через механізми ліцензування, нагляду та, за необхідності, проведення виправних заходів.

З іншого боку, GFSC була заснована в 1987 році і з того часу зарекомендувала себе як ефективний і динамічний регулятор, що забезпечує суворий, але справедливий нагляд за фінансовим сектором Гернсі. GFSC здійснює нагляд за широким спектром діяльності, включаючи управління активами, банківську справу, страхування, а також надання послуг у сфері трастів і фідуціарних послуг. Вона також має ключову роль у розробці нормативно-правової бази, спрямованої на зміцнення інтеграції Гернсі у світову фінансову систему.

Основні цілі цих регуляторів включають забезпечення цілісності та стабільності фінансової системи, захист інвесторів, запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та інших форм фінансової злочинності. Для досягнення цих цілей JFSC та GFSC регулярно оновлюють свої регуляторні межі та стандарти, щоб вони відповідали міжнародним вимогам і викликам сучасного фінансового світу. Також варто зазначити, що обидва регулятори активно співпрацюють з міжнародними регуляторними та наглядовими органами, а також беруть участь у міжнародних регуляторних форумах та ініціативах. Ця співпраця сприяє обміну досвідом і кращими практиками, а також розробці загальних підходів до регулювання та нагляду в глобальному масштабі.

4

JFSC та GFSC також відіграють важливу роль у забезпеченні дотримання міжнародних стандартів прозорості та справедливості, зокрема й шляхом реалізації заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням злочинних організацій. Регулятори проводять регулярні перевірки та оцінки діяльності фінансових установ на Джерсі та Гернсі, щоб гарантувати, що їхні операції відповідають не лише місцевим законам, а й міжнародним стандартам.

Комісії постійно працюють над покращенням своїх регуляторних меж і процедур, щоб сприяти інноваціям та розвитку фінансових технологій, одночасно забезпечуючи високий рівень захисту для всіх учасників ринку. Це включає адаптацію регуляторних підходів до нових продуктів і послуг – таких, як криптовалюти та блокчейн-технології, що вимагає глибокого розуміння як технічних аспектів, так і потенційних ризиків.

Загалом діяльність JFSC та GFSC має вирішальне значення для підтримки високих стандартів у фінансовому секторі Джерсі та Гернсі, що сприяє їхньому сталому розвитку та зміцненню міжнародного статусу обох юрисдикцій як надійних і прозорих фінансових центрів.

Вплив Брекзиту на регулювання

Зміни в законодавстві після Брекзиту

Після Брекзиту законодавство Джерсі та Гернсі зазнало змін, враховуючи їх статус Британських заморських територій, що дозволяє їм самостійно регулювати свої внутрішні справи, включаючи законодавство у сфері оподаткування та судову систему. Проте Брекзит вплинув на їхню взаємодію з ЄС, особливо щодо торгівлі товарами та щодо фінансових послуг.

Після припинення дії Протоколу 3, який вводив острови в Єдиний ринок ЄС з метою торгівлі товарами (але не послугами), Джерсі та Гернсі більше не користуються перевагами членства Великої Британії в ЄС. Це означає, що для товарів, які прямо імпортуються з ЄС, будуть потрібні відповідні митні декларації, і можуть застосовуватися митні тарифи. Особливо це торкнулося рибальства, більшість експорту якого прямувало до Франції.

У сфері фінансових послуг Брекзит не вплинув на Джерсі та Гернсі, оскільки вони й так розглядалися як "треті країни" щодо фінансових послуг для ЄС. Це становище збережеться і після виходу Великої Британії з ЄС. Острови продовжують підтримувати високий рівень регуляторної співпраці з ЄС, зокрема й у сфері санкцій і фінансових послуг.

Що стосується захисту даних, хоча Загальний регламент захисту даних (GDPR) ЄС безпосередньо не діє на Джерсі та Гернсі, обидві юрисдикції ухвалили законодавство, засноване на GDPR. Затверджений ЄС статус "країни з адекватним рівнем захисту" для Джерсі та Гернсі дозволяє здійснювати передачу персональних даних між ЄС та островами без додаткових гарантій. Передбачається, що цей статус не зміниться після Брекзиту.

Після завершення перехідного періоду Велика Британія стала незалежним торговельним партнером по відношенню до ЄС, і всі існуючі торгові домовленості перестали діяти. ВК продовжила низку існуючих угод про вільну торгівлю ЄС із третіми країнами, щоб зберегти аналогічні переваги між ВК та цими країнами. Джерсі та Гернсі будуть користуватися всіма цими угодами, а також тарифами в рамках найбільш сприятливого режиму, передбаченими членством Великої Британії в СОТ, що поширюються на острови.

Загалом, хоча Брекзит вніс певні зміни до правового та економічного середовища Джерсі, обидві юрисдикції продовжують підтримувати високий рівень співпраці та регуляторної відповідності з міжнародними стандартами та ЄС, зберігаючи при цьому їх унікальні конституційні та економічні відносини з Великою Британією.

Читати також: Фонд на Гернсі

Взаємодія з Європейським Союзом та Великою Британією

Взаємодія Джерсі та Гернсі з Європейським Союзом (ЄС) та Великою Британією залишається важливим аспектом їх міжнародних та економічних відносин, особливо у світлі наслідків Брекзиту. Історично, зі статусу Коронних земель, острови не були частиною Великої Британії, але перебували під її "короною", що означало особливі стосунки з британською монархією, а чи не безпосередньо з парламентом чи урядом Великої Британії. Це давало Джерсі та Гернсі можливість самостійно регулювати свої внутрішні справи, включаючи законодавство в галузі оподаткування та судову систему, при цьому Велика Британія представляла інтереси островів на міжнародній арені, зокрема й у відносинах з ЄС.

У контексті ЄС, Джерсі та Гернсі насолоджувалися обмеженими перевагами членства Великої Британії в ЄС через Протокол 3, який дозволяв островам брати участь у Єдиному ринку для торгівлі товарами, але не послугами. Проте, з Брекзитом і завершенням дії Протоколу 3, острови перестали користуватися цими перевагами. Тепер взаємодія островів з ЄС визначається новим контекстом, у якому вони розглядаються як "треті країни". Незважаючи на це, зберігаються сильні економічні та регуляторні зв'язки Джерсі та Гернсі з ЄС, зокрема й через виконання угод про обмін податковою інформацією та впровадження законодавства, еквівалентного стандартам ЄС у деяких галузях.

5

Взаємодія з Великою Британією зберігає свою критичну важливість. Всупереч Брекзиту, вільне переміщення людей між островами та Великою Британією продовжує функціонувати в межах Угоди про спільну транспортну зону. Це дозволяє громадянам островів і Великої Британії подорожувати та працювати в цих юрисдикціях з мінімальними обмеженнями. Крім того, острови прагнуть підтримувати та розвивати економічні зв'язки з Великою Британією, особливо у сферах торгівлі товарами та фінансових послуг, враховуючи важливість британського ринку для економіки островів.

Острови також активно працюють над збереженням та адаптацією існуючих механізмів взаємодії з ЄС та Великою Британією до нових умов після Брекзиту, включаючи переговори про нові торговельні домовленості й угоди, які можуть замінити або доповнити переваги взаємної торгівлі та обміну даними.

У контексті захисту даних обидва острови ухвалили законодавство, засноване на GDPR ЄС, що підкреслює їх прагнення дотримуватися високих стандартів захисту особистої інформації та забезпечення безпечного обміну даними з ЄС. Це показує готовність адаптуватися до міжнародних норм і підтримувати статус "країн з адекватним рівнем захисту" для спрощення транскордонного обміну даними на Джерсі та Гернсі.

Незважаючи на складнощі, викликані Брекзитом, Джерсі та Гернсі продовжують демонструвати гнучкість і прагнення підтримати сильні та вигідні відносини як з Великою Британією, так і з ЄС. Це включає адаптацію їх зовнішньоторговельної, фінансової та регуляторної політики до нових умов після Брекзиту, а також пошук нових можливостей для співпраці та розвитку в міжнародному середовищі, яке змінюється.

Регулювання економічної присутності (substance)

Правила економічної присутності для партнерств на Джерсі

Правила економічної присутності для партнерств на Джерсі були запроваджені в межах закону про оподаткування партнерств (Economic Substance) 2021 року, який почав діяти з 1 липня 2021 року. Ці правила вимагають від партнерств, які здійснюють певні види діяльності та генерують доходи від цих діяльностей, демонструвати наявність фактичної економічної присутності в юрисдикції. Під певними видами діяльності маються на увазі такі, які можуть бути легко перенесені до інших юрисдикцій, включаючи, наприклад, управління фондами та фінансову й орендну діяльність.

Основні вимоги до економічної присутності включають управління партнерством у Джерсі, яке означає, що керуючий орган партнерства повинен збиратися на острові досить часто, при цьому більшість його членів повинні фізично бути присутніми на цих зустрічах. Також потрібно, щоб стратегічні рішення ухвалювалися на Джерсі, і щоб усі записи про такі рішення зберігалися на острові. Крім цього, партнерство повинно мати адекватні рівні людей, витрат та активів на Джерсі, які відповідають його діяльності.

Якщо партнерство не відповідає цим вимогам, воно може отримати штрафи. Наприклад, за порушення вимог до економічної присутності партнерство може бути оштрафовано на суму до £10,000 за фінансовий період. У випадку повторного порушення штраф може збільшитись до £50,000, помноженого на кількість попередніх повідомлень плюс один. Також податкова служба Джерсі зобов'язана обмінюватися інформацією про порушення з владою в кожній юрисдикції, де знаходиться контролювальний партнер партнерства, вища холдингова особа цього контролювального партнера та кінцевий бенефіціарний власник партнерства.

Для партнерств, створених до 1 липня 2021 року, перехідний період діяв до 1 січня 2022 року, щоб дозволити їм адаптуватися до нових вимог. Ці правила покликані забезпечити, щоб діяльність, яка приносить дохід і підпадає під визначення "релевантної діяльності", фактично здійснювалася на Джерсі, тим самим підтримуючи міжнародні зусилля щодо запобігання ухиленням від оподаткування та забезпечення справедливого розподілу податкових надходжень.

Вимоги до діяльності та управління

Вимоги до діяльності та управління Джерсі в контексті економічної присутності на Джерсі для партнерств і компаній спрямовані на забезпечення того, щоб істотні аспекти їхньої економічної діяльності здійснювалися на острові. Це означає, що ключові функції та рішення повинні прийматися всередині юрисдикції, що включає адекватну присутність у плані управління, наявність кваліфікованого персоналу та ресурсів.

Управління та прийняття рішень:

основою вимог до управління є необхідність, щоб керуючий орган партнерства або компанії проводив зустрічі на території Джерсі з достатньою частотою. На цих зустрічах повинні ухвалюватися стратегічні рішення щодо ключових аспектів діяльності. Це передбачає, що більшість членів керуючого органу повинні бути фізично присутніми на місці під час таких зустрічей. Документація та записи про прийняті рішення повинні зберігатися на Джерсі, підкреслюючи фізичну та функціональну присутність.

Наявність кваліфікованого персоналу:

крім того, важливим аспектом є наявність адекватного та кваліфікованого персоналу на острові, який здатен здійснювати необхідну діяльність і приймати відповідні рішення. Ця вимога передбачає, що організації повинні мати у своєму розпорядженні або наймати такий персонал безпосередньо на Джерсі, що підтверджує їхню операційну присутність і залучення в економіку острова.

Ресурси та експлуатаційні витрати:

вимоги також включають наявність адекватних операційних витрат і фізичних ресурсів, пов'язаних із діяльністю на Джерсі. Це означає, що організації повинні демонструвати, що вони мають відповідну інфраструктуру, включаючи офісні приміщення, обладнання та технології, необхідні для здійснення їхнього бізнесу на острові. Розмір і масштаб цієї інфраструктури повинні відповідати рівню та обсягу діяльності, яка проводиться.

Ці вимоги до діяльності та управління формують основу для забезпечення відповідності законодавству про економічну присутність. Мета полягає в тому, щоб гарантувати, що організації, які здійснюють значну економічну діяльність на Джерсі, роблять це з реальною фізичною та операційною присутністю, тим самим сприяючи місцевій економіці та відповідаючи міжнародним стандартам у сфері оподаткування та прозорості.

"Зелені" інвестиції і стійкий розвиток

На Гернсі ініціативи та вимоги до "зелених" інвестицій були значно посилені із запровадженням Guernsey Green Fund (GGF). Ця система була розроблена для того, щоб дати інвесторам можливість переконатися, що їхні інвестиції сприяють досягненню позитивних екологічних результатів і підтримці сталого розвитку планети. Guernsey Green Fund відповідає суворим критеріям "зеленого" інвестування та зобов'язується позитивно впливати на навколишнє середовище.

Для отримання статусу Guernsey Green Fund фонд повинен відповідати певним критеріям, встановленим у Правилах Guernsey Green Fund. Ці критерії включають виконання конкретних "зелених" стандартів, затверджених Комісією фінансових послуг Гернсі (GFSC). Фонди можуть вибирати зі списку стандартів, опублікованого GFSC, що дозволяє їм гнучко підходити до виконання вимог щодо "зелених" інвестицій.

Процес подання заявки на отримання статусу Guernsey Green Fund включає подання повідомлення про намір отримати такий статус, надання остаточної версії проспекту фонду, а також декларації про відповідність обраним "зеленим" критеріям. Крім того, фонд має надати додаткову інформацію на вимогу GFSC. Обробка заяви на отримання статусу Guernsey Green Fund залежить від виду фонду та може тривати до п'яти днів після подання повідомлення.

Для підтвердження відповідності "зеленим" критеріям фонду необхідно отримати сертифікацію одним із двох способів: або за допомогою декларації від призначеного адміністратора, або за допомогою незалежної третьої сторони, яка підтверджує відповідність проспекту обраним "зеленим" критеріям. Це забезпечує прозорість і довіру інвесторів до того, що фонд справді вкладає кошти відповідно до визнаних "зелених" стандартів. Використання логотипу Guernsey Green Fund дозволено лише в зв'язку з фондами, офіційно визнаними GFSC як Guernsey Green Fund, та має відповідати керівним принципам використання бренду, встановленим GFSC. Це допомагає забезпечити, що логотип Guernsey Green Fund використовується коректно і не вводить інвесторів в оману.

6

Загалом, ініціативи та вимоги до "зелених" інвестицій на Гернсі демонструють прихильність острова до просування сталого розвитку та надання інвесторам прозорих і надійних можливостей для "зелених" інвестицій.

Висновок

У статті розглядаються різні аспекти регулювання фінансової діяльності на Джерсі та Гернсі, а також адаптація цих вимог у світлі пандемії COVID-19 та особливості "зелених" інвестицій на Гернсі. Регуляторні органи обох юрисдикцій активно реагували на міжнародні вимоги та стандарти, а також на зовнішні виклики, вносячи зміни до законодавства та практик з метою підтримки високого рівня прозорості, захисту інвесторів і сприяння сталому розвитку.

Особливу увагу в статті приділено вимогам до економічної присутності для партнерств на Джерсі, адаптованих для відповідності глобальним стандартам і забезпечення фактичного ведення бізнесу на території юрисдикції. Розглядається, як пандемія COVID-19 стимулювала зміни в регуляторних вимогах, включаючи адаптацію процедур комплаєнсу та управління ризиками, а також посилення використання цифрових технологій для забезпечення безперервності діяльності фінансових організацій.

"Зелені" інвестиції на Гернсі наголошують на прагненні острова сприяти глобальним зусиллям щодо боротьби зі зміною клімату та просування сталого розвитку через фінансовий сектор. Guernsey Green Fund є важливою ініціативою, спрямованою на залучення інвестицій в екологічно стійкі проекти, забезпечуючи інвесторам прозорість і довіру до "зелених" інвестиційних продуктів.

На закінчення, Джерсі та Гернсі демонструють адаптивний підхід до регулювання фінансової діяльності, активно реагуючи на змінне міжнародне середовище і зовнішні виклики – такі, як пандемія COVID-19. Їхні зусилля щодо просування "зелених" інвестицій підкреслюють прагнення до підтримки сталого розвитку та залучення приватного капіталу для вирішення глобальних екологічних завдань.

У будь-який момент ми готові забезпечити Вам індивідуальну підтримку та сприяння упродовж усіх етапів. Для того, щоб встановити зв'язок з нами, просимо Вас зайти в розділ "Контакти" на нашому вебсайті і вибрати найоптимальніший спосіб зв'язку. Наші експерти з ентузіазмом проконсультують Вас із будь-яких питань і нададуть необхідну інформацію.

Форма зворотнього звя'язку
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар