Отримання інвестиційної ліцензії в Англії - YB Case 2024

Отримання інвестиційної ліцензії в Англії

Отримання інвестиційної ліцензії в Англії

Вступ

Основним етапом для будь-якої компанії, яка бажає займатися фінансовою діяльністю у Великобританії, стає отримання ліцензії на здійснення інвестиційних операцій. Цей процес підтверджує законність компанії в очах регулюючих органів, таких як Financial Conduct Authority (FCA), і розширює можливості для зростання і розвитку на міжнародному фінансовому ринку. Отримання ліцензії на інвестування у Великобританії означає, що організація має право на надання різноманітних інвестиційних послуг та продуктів, включаючи управління активами, брокерські послуги та консультації з інвестицій, що робить її більш привабливою для клієнтів і інвесторів.

Для бізнесу у Великобританії наявність ліцензії на інвестування не лише формальність, але й важливий крок до зміцнення довіри з боку клієнтів і бізнес-партнерів. Оформлення ліцензії на інвестування у Великобританії свідчить про високий рівень прозорості операцій компанії, її надійності та стабільності. Це створює основу для довгострокових і взаємовигідних відносин з інвесторами, а також полегшує вхід на нові ринки.

Більше того, процедура відкриття ліцензії на інвестування в Великобританії вимагає від компанії демонстрації відповідності строгим регуляторним і законодавчим вимогам, що гарантує високий рівень захисту інтересів клієнтів. Це не лише сприяє формуванню сприятливого інвестиційного клімату у країні, але й підвищує довіру до фінансової системи Великобританії. Таким чином, значення ліцензії на інвестування для бізнесу у Великобританії важко переоцінити. Вона лежить в основі ефективної взаємодії з ринком, забезпечує захист прав і інтересів клієнтів, а також сприяє створенню стійкого фінансового майбутнього компанії.

Основні органи регулювання

Financial Conduct Authority (FCA) відіграє ключову роль у регулюванні інвестиційної діяльності

FCA забезпечує прозорість, ефективність та чесність фінансових ринків, а також захищає інтереси споживачів. Отримання ліцензії на інвестиційну діяльність у Великобританії передбачає відповідність компанії установленим стандартам FCA у сфері ведення бізнесу, а також постійний контроль за її діяльністю з боку цього органу.

FCA встановлює строгі вимоги до компаній, що бажають отримати ліцензію на інвестиційну діяльність, включаючи підтвердження їх фінансової стійкості, прозорості структури власності та кваліфікації співробітників. Такий підхід гарантує високий рівень довіри до ліцензованих компаній та сприяє захисту інтересів інвесторів.

Крім того, оформлення ліцензії на інвестиційну діяльність в Великобританії передбачає необхідність представлення звітності відповідно до вимог FCA, включаючи надання інформації про фінансове становище, інвестиційну діяльність та управлінські процеси. Це забезпечує можливість FCA ефективно відстежувати діяльність компаній, запобігати фінансовим ризикам та боротися з шахрайством. Отже, роль FCA в регулюванні інвестиційної діяльності в Англії є надзвичайно важливою. Організація не лише встановлює правила і стандарти для роботи на фінансовому ринку, а й постійно стежить за їх дотриманням, забезпечуючи надійний захист інтересів всіх учасників ринку.

1

Законодавчі акти, що регулюють діяльність інвестиційних фондів у Великобританії

У Великобританії процес отримання дозволу на інвестиційну діяльність регулюється кількома ключовими законодавчими актами, які забезпечують законну основу для роботи інвестиційних фондів. Один із основних документів у цьому процесі - Закон про фінансові послуги та ринки 2000 року (Financial Services and Markets Act 2000, FSMA), який визначає загальні принципи регулювання всіх сегментів фінансових послуг у країні. FSMA наділяє Financial Conduct Authority (FCA) повноваженнями з ліцензування та нагляду за діяльністю фінансових установ, включаючи інвестиційні фонди.

Важливим аспектом FSMA є вимога, що будь-яка компанія або приватний підприємець, які надають інвестиційні послуги або здійснюють інвестиційну діяльність, повинні бути авторизовані FCA. Це забезпечує, що компанії з відкритою інвестиційною ліцензією в Великобританії відповідають строгим стандартам, встановленим регулятором.

Ще одним важливим законодавчим актом є Директива ЄС про ринки фінансових інструментів (MiFID II), яка спрямована на підвищення прозорості фінансових ринків в Європі та поліпшення захисту інтересів інвесторів. Незважаючи на вихід Великобританії з ЄС, багато аспектів MiFID II були впроваджені в національне законодавство і продовжують впливати на регулювання інвестиційних фондів у країні. MiFID II встановлює правила для інвестиційних фірм щодо управління ризиками, обробки замовлень клієнтів, прозорості даних та звітності.

Не слід також забувати про Закон про компанії 2006 року (Companies Act 2006), який, хоча і не прямо пов'язаний з процесом отримання інвестиційної ліцензії, відіграє важливу роль у регулюванні корпоративного управління, фінансової звітності та відповідальності директорів компаній. Ці аспекти надзвичайно важливі для інвестиційних фондів, оскільки забезпечують прозорість та довіру інвесторів.

Оформлення інвестиційної ліцензії в Великобританії вимагає глибокого розуміння та відповідності цим і іншим пов'язаним законодавчим актам. Це не лише гарантує законність діяльності інвестиційних фондів, а й сприяє створенню сприятливого інвестиційного клімату, захищаючи інтереси всіх учасників ринку.

Отримання інвестиційної ліцензії

Отримання інвестиційної ліцензії може бути реалізовано через різні юридичні форми компаній у Великобританії. Ось деякі популярні види юридичних осіб:

Юридичні особи

Характеристики

Private Limited Company, Ltd

Обмежена відповідальність акціонерів;

Мінімум один директор (фізична особа);

Не потребує мінімального статутного капіталу;

Може бути зареєстрована одним акціонером.

Public Limited Company, PLC

Відкрите акціонерне товариство з можливістю розміщення акцій на біржі;

Мінімальний статутний капітал £50,000;

Мінімум два директори і один секретар;

Акції можуть бути придбані громадськістю.

Limited Liability Partnership, LLP

Партнерство з обмеженою відповідальністю учасників;

Мінімум два засновники;

Підходить для професійних послуг;

Немає корпоративного податку на прибуток, податкове навантаження розподіляється між партнерами.

 1. Investment Company with Variable Capital, ICVC

Спеціалізований інвестиційний заклад;

Підходить для управління колективними інвестиціями;

Вимагає схвалення FCA;

Статутний капітал змінюється в залежності від кількості проданих та погашених акцій.

Відкриття інвестиційної ліцензії в Великобританії через один з цих типів юридичних осіб передбачає не лише вибір відповідної правової форми, а й виконання всіх регулятивних та ліцензійних вимог FCA. Це включає підготовку та надання повного пакету документів, докази фінансової стабільності та відповідність ключових керівників встановленим критеріям.

Етапи отримання інвестиційної ліцензії в Англії

Отримання ліцензії в Англії включає подолання усіх ключових етапів необхідних для запуска інвестиційної компанії.

Етап 1:

Подання заявки в FCA

Процес оформлення ліцензії на інвестиційну діяльність в Британії розпочинається з подання розгорнутої заяви в FCA, що включає опис бізнесу, бізнес-план, інформацію про бенефіціарів та джерела капіталу, а також інформацію про процедури управління ризиками та відповідності.

Етап 2:

Оцінка відповідності бізнес-моделі вимогам FCA

Для визначення відповідності вашої діяльності вимогам FCA необхідно встановити, чи підпадає ваш бізнес під регулювання FCA і в яку категорію регульованих діяльностей він потрапляє.

Етап 3:

Підготовка до перевірки відповідності

Ваша компанія повинна бути готовою до ретельної перевірки з боку FCA, що включає надання повного пакету документів та демонстрацію внутрішніх процедур, спрямованих на дотримання нормативних вимог та захист інтересів клієнтів.

Етап 4:

Оцінка кваліфікації персоналу

Одним із ключових аспектів отримання ліцензії на інвестиційну діяльність в Британії є оцінка кваліфікації, досвіду та доброчесності керівництва та ключового персоналу компанії FCA.

Етап 5:

Відповідність вимогам капіталу та фінансової стійкості

Компанія повинна довести свою фінансову стійкість та відповідність вимогам до мінімального капіталу, що залежить від характеру планованої діяльності.

Після успішного пройдення всіх етапів та затвердження заявки FCA видає ліцензію, що дозволяє почати інвестиційну діяльність відповідно до законодавства Великобританії. Отримання цієї ліцензії є підтвердженням високого рівня довіри та надійності компанії, що сприяє привертанню клієнтів та інвесторів.

Перелік необхідної документації для отримання інвестиційної ліцензії в Великобританії

Оформлення ліцензії потребує повного пакету документів, що підтверджує відповідність компанії законодавчим вимогам.

 • Заявлення на отримання ліцензії: офіційний документ, в якому викладені основні відомості про компанію, тип припущеної ліцензії та область діяльності.
 • Бізнес-план: деталізований документ, що описує бізнес-модель, стратегію розвитку, джерела доходу, аналіз ринку, а також очікувані фінансові показники.
 • Докази кваліфікації та досвіду керівництва: резюме, сертифікати та інші документи, що підтверджують професійну придатність керівників та ключового персоналу.
 • Політики та процедури: документи, що відображають внутрішні процедури управління ризиками, політики комплаєнсу, AML (протидія відмиванню грошей) та KYC (процедури ідентифікації клієнтів).
 • Аудиторські звіти та фінансова звітність: останні аудиторські звіти та фінансова звітність, що підтверджують фінансову стійкість компанії.
 • Відомості про внутрішню структуру та управління компанією: організаційна структура компанії, устав, регламенти роботи ради директорів та інші корпоративні документи.

Отримання інвестиційної ліцензії в Англії — це процес, який вимагає ретельної підготовки та точної відповідності всім вимогам регулятора. Офіційна ліцензія передбачає не лише збір і подання вказаних документів, але і подальше їх розгляд з боку FCA, що може зайняти значний час. Оформлення інвестиційної ліцензії в Британії є важливим кроком, що відкриває компанії доступ до широких можливостей на фінансовому ринку.

Терміни оформлення та мінімальний уставний капітал

Отримання інвестиційної ліцензії в Англії потребує уваги до деталей, особливо коли мова йде про терміни оформлення та мінімальні вимоги до уставного капіталу. Виходячи з типу інвестиційної діяльності та розміру компанії, мінімальні вимоги до уставного капіталу можуть суттєво відрізнятись. Наприклад, для інвестиційних фірм, які мають дозвіл на проведення певних видів інвестиційної діяльності, таких як власна торгівля або організація торгової площадки, мінімальний уставний капітал складає £750,000.

Для компаній, які мають дозвіл на управління багатопрофільною торговою платформою або діють як депозитарії для неавторизованих інвестиційних фондів, мінімальний уставний капітал встановлено на рівні £150,000. Водночас, для тих, хто обмежується наданням інвестиційних порад або управлінням портфелем, мінімальний уставний капітал знижується до £75,000.

Важливо відзначити, що з введенням Пруденційного режиму для інвестиційних фірм Великобританії (IFPR), який почав діяти з 1 січня 2022 року, встановлені нові вимоги до регуляторного капіталу. Отримання інвестиційної ліцензії в Англії тепер включає не лише вимоги до мінімального уставного капіталу, але і до базових ліквідних активів, які повинні бути рівні, принаймні, одній третині витрат, що покриваються фіксованими надбавками.

Терміни оформлення ліцензії можуть варіюватися залежно від складності представленої документації та завантаженості регулятора, проте компаніям слід очікувати, що процес може зайняти від 3 до 12 місяців. Однак цей термін може бути продовжений, якщо в представленій документації були допущені помилки. Тому важливо почати підготовку до подання заяви заздалегідь, забезпечивши ретельну підготовку всіх необхідних документів та відповідність всім вимогам до уставного капіталу.

Суми державних зборів

Реєстрація інвестиційного фонду в Англії включає сплату різноманітних державних зборів, розмір яких залежить від типу дозволу та категорії заявки.

 • Категорія 1 (£250): містить в собі дозволи для лендерів і аранжувальників або консультантів з користувацьких угод з нерухомістю, реєстрацію відповідно до Правил щодо протидії відмиванню грошей (за винятком криптовалют), сповіщення для менеджерів альтернативних інвестиційних фондів (AIFM) за певними регуляціями, а також для організацій, які займаються фінансовими послугами, подаючи сповіщення про виключення, пов'язані з електронним спілкуванням.
 • Категорія 2 (£500): стосується варіацій дозволів в рамках одного й того ж сегменту, малих платіжних інститутів, певних видів авторизації для грошових ринків, обмежених дозволів з потребительського кредитування та реєстрації захищених компаній з трансформації ризиків.
 • Категорія 3 (£1,000): включає дозволи для малих електронних грошових установ, повідомлення від операторів колективних інвестиційних схем, реєстрацію постачальників облікових послуг і прості заявки на споживчий кредит.
 • Категорія 4 (£2,500): сюди входять дозволи для управління відкритими інвестиційними компаніями в Великобританії, які не є роздрібними схемами, авторизованими платіжними установами та корпоративними фінансовими компаніями, а також спрощені заявки в певних сегментах.
 • Категорія 5 (£5,000): стосується кваліфікованих інвестиційних схем та альтернативних інвестиційних фондів, не управляються менеджерами AIFM, але просуваються в Великобританії.
 • Категорія 6 (£10,000): призначена для фірм, що займаються угодами з різницею цін (CFD), основним брокеражем та управлінням інвестиціями відповідно до MiFID.
 • Категорія 7 (£25,000): стосується багатосторонніх торгових платформ (MTF) та організованих торгових платформ (OTF), що відображає високу складність і значущість цих операцій.

Система оподаткування для власників інвестиційної ліцензії в Великобританії

Оформлення інвестиційної ліцензії в Британії передбачає не лише розуміння процедур та вимог, встановлених регулятором, а й знання системи оподаткування, що застосовується до діяльності власників таких ліцензій. У контексті оподаткування, важливими ставками для власників інвестиційної ліцензії є ставки податку на прибуток корпорацій та податку на доходи.

З 1 квітня 2023 року основна ставка податку на прибуток корпорацій становить 25%. Це означає, що компанії, чий прибуток перевищує значення в £250000, зобов'язані платити податок на прибуток за цією підвищеною ставкою. Для компаній з прибутком менше £50,000 передбачена ставка в 19%, що є стимулом для малого та середнього бізнесу. Така диференціація ставок підкреслює важливість стратегічного планування податкових зобов'язань для компаній, особливо в контексті отримання інвестиційної ліцензії в Британії.

Щодо особистого оподаткування, ставки податку на дохід варіюються залежно від рівня доходу. Для доходів до £12,570 не передбачено сплати податку, оскільки цей поріг є неоподатковуваним мінімумом. Далі, базова ставка складає 20% для доходів від £12,571 до £50,270. Вища ставка в 40% застосовується до доходів від £50,271 до £125,140, а додаткова ставка в 45% нараховується на доходи понад £125,140.

Відкриття інвестиційної ліцензії в Англії, таким чином, вимагає від компаній та їх власників ретельного розуміння як вимог до статутного капіталу та процедур ліцензування, так і податкового законодавства, яке буде застосовуватися до їх діяльності після отримання ліцензії. Це знання необхідно для ефективного податкового планування та мінімізації податкових зобов'язань, що, в свою чергу, сприяє більш успішному та стійкому розвитку бізнесу в галузі інвестицій.

Бухгалтерська звітність та проведення аудиту для інвестиційних фондів з реєстрацією у Великобританії

Початок інвестиційної діяльності в Англії пов'язаний з виконанням вимог щодо бухгалтерської звітності та аудиту, особливо для інвестиційних фондів, зареєстрованих в країні. Ключовим моментом є обов'язковість призначення статутного аудитора для проведення щорічного зовнішнього аудиту рахунків компанії, що передбачено законодавством про компанії. Однак, для компаній, які відповідають критеріям малих підприємств за Законом про компанії, ця вимога може не застосовуватися. Ці критерії включають річний оборот до £10.2 мільйона, балансову вартість до £5.1 мільйона та середньорічну чисельність працівників до 50 осіб.

Для інвестиційних фондів також важливо враховувати Стандарти рекомендованої практики (SORP), які надають рекомендації з складання фінансової звітності всіх авторизованих фондів. SORP визначає принципи визначення характеру доходів як поточних або капітальних для цілей розподілу та оподаткування. Ці стандарти застосовуються до щорічних та піврічних звітів всіх авторизованих фондів Великобританії і спрямовані на забезпечення прозорості та справедливості в звітності.

2

Фреймворк бухгалтерського обліку інвестиційних фондів також вимагає підтримки точних записів про всі операції фонду для забезпечення справедливої оцінки інструментів у портфелі та адекватної оцінки змін вартості. Важливим елементом є розрахунок чистої вартості активів (NAV) на основі закриття ринкових цін цінних паперів у портфелі фонду. Цей процес гарантує, що прибутки або збитки розподіляються справедливо серед інвесторів.

Таким чином, ведення інвестиційної діяльності в Англії вимагає строгого дотримання нормативних вимог, включаючи ретельне складання бухгалтерської звітності та проведення аудиту, що забезпечує прозорість та захист інтересів інвесторів.

Висновок

Отримання інвестиційної ліцензії в Англії є складним процесом, який містить в собі різні вимоги та виклики, охоплюючи широкий спектр аспектів, починаючи з дотримання регулюючих норм до забезпечення фінансової стабільності та професіоналізму керівництва. Це відображає прагнення британських влад забезпечити високий рівень захисту інтересів інвесторів та прозорості у фінансовій сфері. З одного боку, ці вимоги підкреслюють прагнення країни зберегти свій статус одного з провідних світових фінансових центрів, що надає сприятливі умови для інвестицій. З іншого боку, вони підкреслюють важливість ретельної підготовки та професійної консультації для тих, хто має намір займатися інвестиційною діяльністю в цій країні.

Один із ключових етапів у цьому процесі - це розуміння та виконання всіх необхідних умов, а також надання повного пакета документів, що вимагає уважного підходу та глибоких знань у галузі фінансового регулювання та корпоративного управління. Не менш важливо враховувати стратегічне планування та аналіз фінансових та оперативних ризиків, що є критичним для успішного проходження процесу ліцензування та подальшого розвитку інвестиційного бізнесу.

Хоча процес оформлення інвестиційної ліцензії в Англії може бути складним і вимагати багато часу, він відкриває значні можливості для зростання та розвитку на міжнародному рівні. Дотримання встановлених вимог і правил, а також забезпечення високого рівня професіоналізму та прозорості у діяльності, безсумнівно, сприяє зміцненню довіри з боку інвесторів та партнерів, відкриваючи нові перспективи для бізнесу.

Наша компанія має експертів, готових надати всю необхідну інформацію та підтримку у процесі отримання інвестиційної ліцензії в Великобританії. Для зв'язку з нами, оберіть зручний спосіб зі списку контактів на нашому сайті.

Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар