Внесено поправки до Закону про Глобальний ринок Абу-Дабі - YB Case 2024

Внесено поправки до Закону про Глобальний ринок Абу-Дабі

Внесено поправки до Закону про Глобальний ринок Абу-Дабі

27 травня 2020 р. до Установчого закону Abu Dhabi Global Market («Основний закон») було внесено поправки щодо деяких важливих аспектів. Поправки внесли більшу визначеність у сферу застосування юрисдикції судів ADGM. Стаття може бути особливо актуальною для учасників міжнародних арбітражних спорів і комерційних судових процесів в Абу-Дабі, оскільки в ній наведено короткий виклад ключових аспектів Закону про Глобальний ринок Абу-Дабі.

Вирішення спорів в Абу-Дабі: короткий виклад ключових аспектів закону

Закон має особливе значення для учасників під час вирішення комерційних спорів ADGM. З-поміж іншого, Закон:

  • підтверджує статус ADGM як регіону зі «згодою» (тобто сторони, не пов'язані з ADGM, можуть погодитися вирішити міжнародний спір в ADGM, чи в судах, чи в арбітражі);
  • роз'яснює обсяг тих питань, щодо яких суди ADGM мають виняткову юрисдикцію;
  • підтверджує статус судів ADGM як судів емірату Абу-Дабі, що особливо важливо щодо правозастосування.
Статус ADGM як регіону зі «згодою».

Закон підтверджує статус ADGM як регіон із можливістю вибору. Це означає, що не пов'язані з ADGM сторони, можуть домовитися у своїх контрактах про те, щоб комерційні претензії або спори розглядалися судами ADGM або третейськими судами в арбітражі, місцезнаходження яких в ADGM. Угода сторін про згоду на вирішення спорів шляхом арбітражу в ADGM повинна бути оформлена письмово, і така угода може бути укладена до або після виникнення спору.

Пояснення того, що суди ADGM мають виняткову юрисдикцію щодо окремих питань. Також Закон уточнює обсяг питань, щодо яких суди ADGM мають виняткову юрисдикцію:

  • комерційні претензії та спори за участю самої ADGM або будь-яких органів/установ ADGM;
  • комерційні претензії та спори, що виникають у зв'язку з договором, укладеним/виконаним повністю або частково в ADGM, чи угодою, укладеною або виконаною повністю/частково в ADGM, чи інцидентом, що стався повністю або частково в ADGM;
  • будь-яка апеляція на рішення чи процедуру, видану будь-яким із органів ADGM відповідно до правил Глобального ринку Абу-Дабі;
  • питання щодо тлумачення будь-яких правил ADGM.

Хоча ці питання перебували у винятковій юрисдикції судів ADGM із моменту прийняття Основного закону, у співтоваристві з вирішення спорів було висловлено деякі сумніви щодо того, чи справді ці питання були винятковими для судів ADGM через формулювання, використане в Основному законі. Установчий закон Abu Dhabi Global Market тепер передбачає, що суд першої інстанції ADGM «має виняткову юрисдикцію» щодо цих питань. Цей аспект Закону, як і вищезгаданий, має важливе значення, оскільки має зняти сумніви (і потенційні спори) щодо обсягу виняткової юрисдикції судів ADGM.

Суди ADGM не можуть використовуватися як механізм виконання рішень, що не належать до ADGM. Закон також спрямований на забезпечення більшої впевненості щодо використання судів ADGM як «механізму» для виконання судових рішень та ухвал, винесених за межами емірату Абу-Дабі, а також для рішень, винесених за межами ADGM під час вирішення арбітражного спору. Установчий закон Abu Dhabi Global Market пояснює, що ADGM не може використовуватися для виконання рішень, не пов'язаних з ADGM, в інших країнах (за винятком рішень, винесених іншими судами в еміраті Абу-Дабі).

Сторони, як і раніше, можуть звертатися до судів ADGM за визнанням і виконанням рішень, не пов'язаних з ADGM, навіть якщо на Глобальному ринку Абу-Дабі немає відповідних активів. Проте в таких випадках Реєстр судів ADGM не приписуватиме «формулу виконання» до будь-якого рішення чи розпорядження суду ADGM з метою примусового виконання в інших країнах.

Суд першої інстанції вирішує питання тлумачення правил ADGM. Закон передбачає, що виняткова юрисдикція для вирішення питань, пов'язаних із тлумаченням правил ADGM, тепер належить суду першої інстанції Глобального ринку Абу-Дабі. Ці питання раніше могли розглядатись лише Апеляційним судом. Ця зміна відображає думку ADGM про те, що на практиці питання тлумачення закону найчастіше виникають і вирішуються на рівні першої інстанції у справах, які розглядаються судами Глобального ринку Абу-Дабі.

Кодифікація правозастосовної бази між судами ADGM і Судовим департаментом Абу-Дабі. Закон кодифікує структуру правозастосування, викладену в Меморандумі про взаєморозуміння між судами ADGM та Судовим департаментом Абу-Дабі, який передбачає взаємне виконання рішень та арбітражних рішень у судах ADGM і місцевих судах Абу-Дабі без будь-якого перегляду по суті судом.

Кодифікація цієї домовленості між судами ADGM і місцевими судами Абу-Дабі зміцнює режим виконання рішень ADGM, даючи сторонам більшу впевненість у можливості примусового виконання.

Урегулювання міжнародних спорів в ADGM: пояснення, що суди ADGM є судами емірату Абу-Дабі

Висловлювалися певні сумніви щодо того, чи мають суди ADGM той самий статус, що й материкові суди Абу-Дабі, особливо щодо виконання судових рішень відповідно до міжнародних договорів і конвенцій, до яких приєдналися ОАЕ. Установчий закон Abu Dhabi Global Market вносить ясність, і сторони можуть бути впевнені, що суди ADGM мають той самий конституційний статус, що й материкові суди Абу-Дабі, тому договори та конвенції, укладені ОАЕ, застосовуються до рішень ADGM. Це є важливим кроком у посиленні виконання рішень ADGM.

Закон також підтверджує, що рішення суду ADGM мають бути винесені від імені правителя Абу-Дабі. Це посилює виконання рішень ADGM відповідно до міжнародних договорів і конвенцій, усуваючи будь-які сумніви щодо правового статусу рішень суду ADGM в межах конституційної системи емірату Абу-Дабі.

Читати також: ОАЕ

Висновок

Установчий закон Abu Dhabi Global Market вніс ясність щодо деяких аспектів вирішення спорів у ADGM, зокрема щодо статусу ADGM як регіону зі «згодою», обсяг виняткової юрисдикції судів Глобального ринку Абу-Дабі та статус судів ADGM в межах конституційної системи емірату Абу-Дабі. Ця ясність має на меті забезпечити більшу впевненість сторін, яких цікавить вирішення міжнародних спорів в ADGM, щодо можливості виконання рішень, винесених судами Глобального ринку Абу-Дабі.

Наша команда пропонує широкий спектр консультаційних послуг і супровід вирішення складних комерційних спорів, використовуючи стратегії, які адаптовані до конкретних потреб клієнта.

Форма зворотнього звя'язку
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар