Реєстрація компанії в Данії - YB Case 2024

Реєстрація компанії в Данії

Данія
Данія –

країна із сприятливим інвестиційним кліматом. Основними перевагами реєстрації компанії в Данії для іноземних інвесторів є простота ведення бізнесу та сприятливий діловий клімат, висока якість життя, стратегічне розташування у Європі, що полегшує доступ до сусідніх ринків.

У матеріалі йдеться про основні аспекти реєстрації бізнесу в Королівстві Данія.

Переваги реєстрації компанії в Данії в 2023 році

Основні бізнес-переваги цієї країни:

 1. Добре розвинена інфраструктура та ділове середовище, яке заохочує дослідження та розробки, інноваційні бізнес-ідеї.
 2. Гнучкий ринок праці, який дозволяє отримати доступ до кваліфікованого персоналу та гнучких правил найму.
 3. Данія є домом для компаній світового рівня в кількох галузях, що приділяють особливу увагу відновлюваним джерелам енергії. Країна поставила собі за мету стати повністю незалежною від викопного палива до 2050 року.
 4. Компанія ApS у Данії зазвичай вибирається як бізнес-інструмент для виходу на датський, а потім і на весь скандинавський ринок.
 5. Данія є шостою за величиною судноплавною країною у світі за обсягом тоннажу, що обслуговується.

Інвестори, які хочуть зареєструвати компанію в Данії, також виграють від того, що країна входить до провідних країн Європи за простотою ведення бізнесу.

Цікавить супровід реєстрації компанії в Данії?

Фірми в Данії: короткі факти

Типи компаній

 • Приватна компанія з обмеженою відповідальністю
 • Публічна компанія з обмеженою відповідальністю.
 • Партнерство з обмеженою відповідальністю.
 • Філія/Представництво.
 • Європейська компанія.

Мінімальний статутний капітал для ТОВ у Данії

40 000 DKK або 6234 USD

Мінімальна кількість акціонерів під час реєстрації фірми ТОВ

1

Термін створення компанії

Від 4 робочих днів

Ставка корпоративного податку

22%

Ставка податку на дивіденди

27%, в окремих випадках остаточну ставку знижено до 22%. При звільненні від податку на участь, податок на дивіденди не стягується.

Ставка ПДВ

Стандартна ставка 25% та знижена ставка 0% для деяких товарів і послуг.

Кількість договорів про уникнення подвійного оподаткування.

80

Чи потрібна місцева юридична адреса?

Так

Потрібний місцевий директор?

Ні

Потрібні щорічні збори?

Так

Редоміцилювання дозволено?

Так

Чи потрібний бухгалтерський облік/річний звіт?

Так, у деяких випадках аудит може бути необов'язковим.

Дозволено іноземне володіння?

Так

Чи є податкові пільги?

Дивіденди, отримані датськими материнськими компаніями, як правило, звільнені від податку, що утримується.

Повні відрахування за патенти на рік придбання та відшкодування різних витрат на дослідження та розробки.

Деякі з ключових секторів бізнесу в Данії включають, з-поміж іншого:

 • Транспорт, торгівля та логістика: країна зобов'язана своїм успіхом розташуванню в Європі.
 • Технології: Данія заохочує інноваційні та сучасні рішення, і цій країні віддають перевагу інвестори, зацікавлені в розробленні програмного забезпечення, робототехніці, мобільних технологіях. Тут також легко отримати доступ до талановитих співробітників.
 • Наука про життя: фармацевтичні та біотехнологічні компанії, компанії, які проводять клінічні випробування, фірми, які займаються технологіями охорони здоров'я, знаходять місце для розвитку своєї діяльності в цій країні. Данія має один із найсильніших кластерів у світі, коли йдеться про біотехнології, що розвиваються завдяки міцним державно-приватним партнерствам.
 • Харчові інновації – ще одна датська галузь, яка має вплив як на національному, так і на міжнародному рівні.
Читати також: Реєстрація компаній

Реєстрація юридичної особи: типи датських компаній

Щоб відкрити ТОВ (датський варіант ApS), потрібен лише один член без обмежень за місцем проживання. Мінімальний акціонерний капітал, необхідний для реєстрації компанії з обмеженою відповідальністю в Данії, становить 6234 USD. Члени датської ApS несуть відповідальність за борги компанії в розмірі свого внеску.

Для великих сум капіталу та обмеженої відповідальності учасників рекомендується зареєструвати компанію у формі AS. Відповідальність учасників обмежена розміром їхнього вкладу в капітал. Акціонерна компанія, зареєстрована в Данії, вимагає як мінімум одного засновника та мінімального статутного капіталу в розмірі 62 342 USD (або 400 000 DKK). За певних умов можна вибрати передоплату лише 100 000 DKK. Капітал поділено на акції, які можуть бути запропоновані широкому загалу. Необхідно, щоб хоча б один із акціонерів компанії був громадянином Європейського Союзу.

Для невеликих інвестицій іноземним підприємцям рекомендується вибрати приватне підприємництво. Тут одноосібний учасник не є відокремленим від його бізнесу суб'єктом і несе повну відповідальність за боргами компанії.

Інвестори, які мають намір відкрити компанію в Данії, повинні знати, що ще один тип компаній, де особистість учасників невіддільна від бізнесу, – датське генеральне товариство (IS). Учасники товариства несуть повну відповідальність за зобов'язаннями компанії в межах свого особистого майна. Структура, ролі та права партнерів регулюються угодою про партнерство.

Інший тип партнерства – це датське товариство з обмеженою відповідальністю (KS), яке утворене генеральним партнером і партнером з обмеженою відповідальністю. Тільки генеральний партнер може визначати бізнес-стратегії організації та всі основні рішення. Інші партнери несуть відповідальність за боргами компанії в межах свого вкладу в капітал.

Крім того, інвестори можуть взяти до уваги ідею виходу на датський ринок через філію чи дочірню компанію. Філія в Данії не є окремою юридичною особою, а представляє іноземну компанію. Іноземна філія має бути зареєстрована в Управлінні в справах бізнесу, реєстрація може бути здійснена протягом кількох тижнів. Філія підлягає датському корпоративному оподаткуванню.

Діяльність іноземної компанії в Данії також може здійснюватись через представництво за умови, що діяльність має обмежений характер, наприклад, отримання замовлень (але не виставлення рахунків), адміністративна робота або виконання певної ділової активності протягом обмеженого періоду часу (наприклад, будівельний договір). Іноземне представництво не потрібно реєструвати в Управлінні в справах бізнесу. Представництво в Данії, зазвичай, не підлягає корпоративному оподаткуванню.

Переваги холдингової компанії в Данії

Датські холдингові компанії можуть скористатися положеннями багатьох договорів про уникнення подвійного оподаткування, підписаних Данією. Ці угоди надають пільги на податки з прибутку, дивіденди, відсотки і роялті, сплачувані нерезидентам. Як член ЄС, Данія застосовує Директиву про материнські та дочірні компанії, згідно з якою не стягується податок у джерела з дивідендів, що виплачуються компанії з країни ЄС, якщо материнська компанія володіє 10% акцій понад 1 рік. Також немає утримуваного податку на відсотки, якщо одержувач не є фізичною особою, яка проживає в Данії протягом 5 із попередніх 10 років.

Роялті не обкладаються податком використання комерційного, промислового чи наукового устаткування чи використання авторських прав. Ще одна перевага реєстрації холдингової компанії в Данії в тому, що при створенні дочірньої компанії не стягуються збори на капітал, гербові збори чи мита з операцій з акціями (такі, як випуск, збільшення статутного капіталу чи передавання).

Етапи реєстрації компанії в Данії

Реєстрація фірми – це простий процес, який передбачає кілька ключових кроків і починається з обрання правильної бізнес-структури. Оскільки країна пропонує привабливе бізнес-середовище, багато міжнародних компаній відкрили свої штаб-квартири в Копенгагені та інших датських містах.

Отже, докладніше про етапи реєстрації датської компанії:

 1. Вибрати відповідний тип юридичної особи (це робиться з урахуванням розміру майбутнього бізнесу, його цілей і завдань, доступного капіталу для реєстрації).
 2. Отримати затвердження унікальної назви.
 3. Підготувати пакет установчих документів компанії.
 4. Подати документи до Управління бізнесу Данії.
 5. Відкрити банківський рахунок в одному з датських банків.
 6. Пройти податкову реєстраціюв Данській митній і податковій адміністрації (SKAT).
 7. Отримати ліцензію в Данії (за потреби).

Які типи дозволів потрібні компаніям в Данії?

Компаніям, які надають послуги, необхідно перевірити, чи підлягає їхня діяльність ліцензуванню або додатковому дозволу. Приклади регульованих секторів включають:

 • Транспорт.
 • Торгівля та страхування.
 • Освіта.
 • Будівництво.
 • Медичні послуги.
 • Право та бухгалтерський облік.
 • Енергія, газ і навколишнє середовище.

Датська енергетична агенція, Датська сільськогосподарська агенція або Датська агенція з лікарських засобів є прикладами органів, які надають ліцензії на зазначені конкретні види діяльності. Документи для отримання ліцензії залежатимуть від обраної діяльності та можуть включати підтвердження професійної кваліфікації заявника, підтвердження реєстрації компанії в Данії.

Оподаткування компаній у Данії

Компанії, зареєстровані в Данії повинні дотримуватись основних джерел податкового законодавства, а саме Закону про корпоративний податок та Закону про особистий податок із поправками до них.

Основні податки для компаній у країні подані в таблиці.

Податок на прибуток підприємств

22% для компаній у всіх галузях, крім нафтогазової, де податок становить 25%

Податок на додану вартість

25%, деякі види послуг звільняються від сплати податку. Наприклад: освіта, страхування, фінансова діяльність

Дочірні компанії в Данії підлягають податковій консолідації, як і філії. Юридична особа має зареєструватися у SKAT, якщо прибуток перевищує 50 000 DKK або 7790 USD. Щодо бухгалтерського обліку в Данії, застосовними принципами є Міжнародні стандарти фінансової звітності та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

Як і де відкрити рахунок у Данії?

Королівство Данія – одна з країн з найбезпечнішими банківськими системами у світі. Після відкриття компанії підприємець має відкрити банківський рахунок у Данії. Оскільки фінансові послуги є важливими для будь-якої організації, для нової компанії вибір банку є важливим питанням.

Місцеві банки застосовують одні з найнижчих витрат, пов'язаних із відкриттям рахунку, адмініструванням і комісією за зняття коштів. Низькі комісії доступні тим, хто відкриває особисті чи корпоративні банківські рахунки в Данії. Також датські компанії можуть відкривати торговельні рахунки в країні.

Торговельний рахунок у Данії важливий для компаній, що пропонують послуги електронної комерції, оскільки він дозволяє їм приймати платежі за кредитними та дебетовими картками. Це рахунок, який можна відкрити після того, як будуть виконані етапи створення компанії та статутний капітал буде депоновано на звичайний корпоративний банківський рахунок.

Документи, необхідні для відкриття банківського рахунку в Данії у 2023 році

Насамперед потрібно отримати дозвіл на проживання в Данії і створити NemID (цифровий підпис), які дозволять користувачеві подавати різні документи в онлайн-режимі. Для корпоративних банківських рахунків представників компанії попросять надати відповідні документи – такі, як Статут, документи, що засвідчують особу директора чи учасників. Мінімальний статутний капітал вноситься того ж дня після створення рахунку.

Вибір датського банку

У Данії є багато філій іноземних банків. Безліч банків, як місцевих, так і міжнародних, пропонують широкий спектр послуг, зокрема комплексні онлайн-послуги та рішення для мобільного банкінгу. Деякі з критеріїв, на які важливо звернути увагу при відкритті банківського рахунку в Данії:

 • Мінімальний депозит. Деякі банки вимагають у своїх клієнтів мінімальний депозит.
 • Комісії. Загальні банківські комісії можуть бути важливими для клієнтів. Вони можуть містити зняття коштів у банкоматах, внутрішньобанківські перекази тощо. Варто також враховувати інші правила та збори, наприклад, за міжнародні грошові перекази.
 • Загальні послуги можуть включати випуск кредитної або дебетової картки, позики, інтернет і мобільний банкінг.
 • Мережа банкоматів.

Докладно про те, в якому банку відкрити рахунок компанії в Данії Вас проконсультують спеціалісти YB Case.

Висновок

Данія вже багато років займає високі місця в бізнес-рейтингах, чим приваблює інвесторів із різних куточків світу. Ділові люди, яких цікавить реєстрація фірми в Данії, можуть звернутися до наших фахівців. Ми пропонуємо повний спектр консультаційних послуг і надаємо комплексний супровід реєстрації компаній.

Поширені запитання
Які ОПФ доступні для реєстрації компанії в Данії?

У Данії є такі бізнес-структури:

 • Приватна компанія з обмеженою відповідальністю.
 • Публічна компанія з обмеженою відповідальністю.
 • Партнерство з обмеженою відповідальністю.
 • Філія.
 • Представництво.
 • Європейська компанія.
Чи можна зареєструвати компанію в Данії нерезиденту?
Так, іноземні підприємці можуть зареєструвати фірму в Данії за умови дотримання певних вимог.
Чи потрібна місцева адреса?
Так, відповідно до чинного законодавства, усі компанії в Данії повинні мати зареєстровану адресу на території країни.
Форма замовлення послуги
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар