Трасти: види, структури, можливості
ЦІна за консультацію
від 150 EUR

Вступ

Навіщо потрібен трастовий договір?

Запуск трасту в 2024 році починається з ретельного визначення цілей засновника, яких він прагне досягти через трастову угоду. Цей документ відіграє ключову роль в управлінні та передачі активів, гарантуючи їх використання відповідно до інтенцій засновника та даючи йому можливість точно встановити критерії доступу бенефіціарів до активів. Траст пропонує гнучкість в управлінні активами та захищає їх від різних загроз, включаючи юридичні спори та економічні нестабільності. Також траст може бути інструментом для оптимізації оподаткування та забезпечення конфіденційності фінансових відомостей засновника. Загалом трастова угода є механізмом для впорядкованого контролю, захисту та передачі активів відповідно до заздалегідь заданих параметрів.

Уточнення цілей і формування структури трасту

На початковій стадії створення трасту в 2024 році особлива увага приділяється з'ясуванню його цілей та структуруванню. Етап починається з аналізу засновником причин для започаткування трасту, які можуть охоплювати такі аспекти, як управління активами, планування спадкування, благодійні починання або оптимізація оподаткування. Визначення цих цілей є фундаментальним для вибору відповідного виду та структури трасту.

Засновник має зробити ключові вибори щодо алокації та розподілу активів, визначення бенефіціарів і встановлення умов їх вигод. Створення трасту також тягне за собою вибір керівників – таких, як трасті, що відповідає за управління активами трасту та виконання його умов, і протектора, який захищає інтереси бенефіціарів та має певні повноваження для нагляду за діями трасті.

Структурування трасту має відповідати як юридичним вимогам, так і перевагам засновника, включаючи вибір юрисдикції трасту, що може значно впливати на податкові зобов'язання, рівень конфіденційності та захист активів. Різні юрисдикції можуть запропонувати унікальні переваги, пов'язані з податковим режимом і законодавством щодо захисту активів.

Отже, формування цілей і структури трасту потребує всебічного підходу та професійних порад, щоб гарантувати, що траст відповідає всім потребам засновника та служить інтересам бенефіціарів якнайкраще, поєднуючи правові, податкові та фінансові стратегії планування.

Етапи створення трасту

Для створення трасту в обраній Вами юрисдикції необхідно пройти певну послідовність етапів. У більшості країн, наведених нижче, процедури для оформлення трасту мають схожий загальний характер, але, звичайно ж, у кожній конкретній юрисдикції існують свої особливості та регулювання. Загалом процес створення трастів включає такі етапи:

Етап 1

Визначення мети трасту

Засновник повинен чітко сформулювати мету створення трасту. Це може бути захист майна, передача спадщини, благодійні цілі тощо. Мета визначає подальші дії та структуру трасту.

Етап 2

Вибір виду трасту

Є кілька видів трастів – таких, як ревокабельний та ірревокабельний, приватний і благодійний. Засновник повинен вибрати найоптимальніший вид трасту з урахуванням своїх цілей.

Етап 3

Призначення керуючого (трасту)

Засновник повинен вибрати людину або організацію, яка керуватиме трастом. Це може бути індивідуальний керуючий чи професійна фірма.

Етап 4

Визначення бенефіціарів

Засновник повинен визначити, кому буде призначено майно трасту після його створення та в який момент.

Етап 5

Підготовка документації

Після прийняття всіх рішень потрібно підготувати необхідні документи, включаючи довіреності, договори, установчі акти тощо.

Етап 6

Реєстрація трасту

У деяких юрисдикціях потрібно зареєструвати траст в органах державної влади.

Перелік документації для заснування трасту

 • Установчий документ або угода про створення трасту, що визначають його цілі та умови.
 • Особисті документи засновника та трасті.
 • Документація, яка підтверджує передачу активів у траст, включаючи відомості про нерухомість, цінні папери тощо.
 • Документи про призначення протектора, якщо такий передбачений установчими документами.
 • Будь-які інші документи, потрібні для реєстрації трасту відповідно до законодавства обраної юрисдикції.
 • Ролі та обов'язки засновника, трасті (довірчого керуючого), бенефіціарів і протектора.

Ролі учасників трасту

У процесі заснування трасту важливим є розуміння функцій та обов'язків основних учасників: засновника, трасті, бенефіціарів і протектора. Засновник – це особа, яка створює траст і передає до нього активи, встановлюючи умови та визначаючи бенефіціарів і правила управління власністю. Трасті, який виконує роль довірчого керуючого, відповідає за адміністрування активів трасту на користь бенефіціарів відповідно до вказівок засновника. Бенефіціари – це особи або організації, вигодонабувачі активів трасту, які одержують доходи в межах встановлених умов. Протектор, чиє призначення полягає в додаванні додаткового шару контролю за діями трасті, має повноваження, включаючи схвалення або відмову у вчиненні трасті певних дій, захищаючи таким чином інтереси бенефіціарів. Сукупність цих ролей формує структуру для надійного та законного управління активами у межах трасту.

1

Створення трасту в Гонконзі

Правові основи та регулювання трастів у Гонконзі

Створення трасту в Гонконзі регулюється унікальним набором правових і регламентів, які виділяють цю юрисдикцію з-поміж інших. Гонконг поєднує елементи традиційного англійського загального права з особливостями місцевого законодавства, включаючи чинний Закон про траст (Trustee Ordinance), який охоплює основи створення й управління трастами в регіоні.

Ця правова основа Гонконгу забезпечує необхідну гнучкість в управлінні трастовими активами, надаючи захист інтересів засновників, трасті та бенефіціарів. Законодавство дає можливість засновникам трастів детально прописувати умови керування трастом, що робить Гонконг привабливим для міжнародних інвесторів.

Трасти в Гонконзі також можуть запропонувати податкові пільги, наприклад, звільнення від оподаткування певних видів доходів трасту, що вигідно з погляду міжнародного податкового планування. Однак потрібно врахувати, що податкові переваги залежать від специфічних обставин і потребують детального аналізу та відповідності встановленим критеріям.

Переваги гонконгського трасту

 • Конфіденційність: Гонконг пропонує високий рівень конфіденційності, оскільки інформація про траст, включаючи дані про бенефіціарів та активи, не підлягає обов'язковому розкриттю.
 • Оподаткування: згідно із Законом про траст 2013 року, трасти в Гонконзі можуть отримувати певні податкові переваги. Гонконг не стягує податки на спадщину та подарунки, а доходи трасту від активів за межами Гонконгу звільняються від податку на дохід. Але податкові зобов'язання можуть змінюватись залежно від податкового статусу засновника та його місця проживання.
 • Захист активів: трасти забезпечують надійний захист активів від позовів кредиторів і банкрутства завдяки тому, що активи вважаються власністю окремої юридичної особи. Закон про трасти 2013 року також захищає трасти від іноземних законів про спадкоємність, наголошуючи, що рухоме майно не підлягає зовнішньому спадковому праву.
 • Стійкість і гнучкість: Гонконг не накладає обмежень на термін дії трастів, що дозволяє їм функціонувати безстроково. Це є особливо цінним для планування спадщини на багато поколінь вперед.

Отже, створення трасту в Гонконзі потребує глибокого розуміння місцевого законодавства та податкової системи. Це забезпечує засновникам і бенефіціарам оптимальні умови для управління та передачі активів, дотримуючись при цьому юридичних і податкових вимог.

Приклади практичного застосування трастів у Гонконзі

Заснування трасту в Гонконзі відкриває перед засновниками широкі можливості для реалізації їх конкретних потреб і цілей завдяки унікальному юридичному та податковому ландшафту цієї фінансової юрисдикції. Гонконг пропонує трастові структури, які можуть бути налаштовані на вирішення різноманітних завдань.

Трасти в Гонконзі часто вибираються з метою планування спадщини, дозволяючи керувати та передавати сімейне майно та бізнес-активи між поколіннями. Вони дозволяють засновникам гарантувати, що їхнє майно буде розподілено відповідно до їхніх побажань, при цьому мінімізуючи податкове навантаження та запобігаючи потенційним спорам і претензіям кредиторів.

Захист активів є ще однією важливою функцією трастів у Гонконзі, особливо для бізнесових структур із міжнародними операціями. Трасти забезпечують надійний механізм захисту цінних активів від зовнішніх ризиків, включаючи юридичні та економічні загрози, зберігаючи при цьому ключові активи – такі, як нерухомість та інтелектуальна власність, у безпеці.

Для оптимізації податкових зобов'язань трасти в Гонконзі також використовуються при податковому плануванні. Враховуючи податкову політику Гонконгу, трасти пропонують вигідні можливості зниження податкового навантаження, особливо актуальні для міжнародних інвесторів, дозволяючи оптимізувати оподаткування міжнародних доходів.

У сферах благодійності та корпоративного управління трасти є гнучкий інструмент для створення благодійних фондів та управління корпоративними активами, надаючи основу для ефективного розподілу прибутку й управління інвестиціями.

Ефективне використання трасту в Гонконзі вимагає детального розуміння місцевих юридичних і податкових умов, а також кваліфікованої консультації для забезпечення відповідності трасту цілям засновника та дотримання всіх відповідних норм і регулювань.

Створення трасту в Сінгапурі

Відкриття трасту в Сінгапурі обумовлено низкою юридичних аспектів та особливостей, які роблять цю юрисдикцію привабливою для засновників трастів. Основою законодавства про траст у Сінгапурі є принципи англійського загального права. Ключові законодавчі акти, які регулюють трасти, включають Trust Companies Act, Business Trusts Act, Civil Law Act і Trustees Act.

Трасти в Сінгапурі відрізняються суворим рівнем приватності та захисту, підкріпленим законами про конфіденційність банківських даних, надаючи засновникам захист від позовів у випадку обов'язкової спадкоємності. Відсутність податку на спадщину та приріст капіталу, а також знижені податкові ставки для іноземних трастів роблять їх економічно привабливими. Засновники зберігають управлінський контроль і можуть призначити захисника для нагляду за трастом.

Формування трасту може здійснюватися за допомогою заповіту, контракту чи декларації, що передбачає точне вираження намірів засновника та чітке визначення об'єктів і суб'єктів трасту. Трасти, засновані через заповіт, підпадають під дію Закону про заповіти й активізуються після смерті засновника, тоді як деклараційні трасти регулюються в межах Цивільного кодексу.

Існує поділ на фіксовані та дискреційні трасти в Сінгапурі. Фіксовані трасти суворо дотримуються вказівок засновника, обмежуючи дії трасті, на відміну дискреційних трастів, які забезпечують керуючому значну свободу прийняття рішень з управління та розподілу активів, дозволяючи засновнику висловлювати свої пріоритети.

Період дії трасту в Сінгапурі обмежений століттям відповідно до законодавства, запровадженого у 2004 році. Тривалість існування трасту визначається умовами установчого акта, розподілом активів серед бенефіціарів або їх колективним рішенням щодо його завершення.

Створення трасту в Сінгапурі пропонує низку переваг, включаючи податкові пільги, захист активів, конфіденційність та управлінську гнучкість, роблячи цю юрисдикцію вигідним вибором для ведення трастових операцій з метою довгострокового збереження та управління сімейним багатством.

Створення трасту у Великій Британії

Огляд британського трастового законодавства

Оформлення трасту в Англії регулюється системою, заснованою на англійському загальному праві і включає низку ключових законодавчих актів і нормативних змін, спрямованих на підвищення прозорості й управління трастами.

З 2017 року у Великій Британії діє Служба реєстрації трастів (UK Trust Registration Service, TRS), запроваджена в межах Четвертої Директиви щодо боротьби з відмиванням грошей. Ця система спрямована на підвищення прозорості володіння активами, які утримуються в трастах із податковими зобов'язаннями у Великій Британії. Зі змінами, запровадженими П'ятою Директивою щодо боротьби з відмиванням грошей (5MLD), які набули чинності в жовтні 2020 року, сфера застосування TRS значно розширилася, і з 1 вересня 2022 року більшість британських трастів зобов'язані реєструватися.

2

Для оподатковуваних трастів, створених з 6 квітня 2021 року, реєстрація трасту має бути виконана протягом 90 днів після того, як трасти стають зобов'язані сплачувати податки. Трастам, як оподатковуваним, так і ні, потрібно оновлювати реєстрацію за будь-яких змін в обставинах або деталях трасту протягом 90 днів після зміни.

Особливу увагу варто приділити вибору "Керуючого трасті" (Lead Trustee) при реєстрації трасту в TRS, оскільки він буде основним контактом з податковими органами. Якщо в трасті призначено професійного радника, він може керувати TRS від імені трасту.

Існують також додаткові вимоги до звітності для професійних компаній, що працюють з трастами, які реєструються. Вони повинні постійно перевіряти наявність розбіжностей між записами про траст у TRS та його реальною діяльністю чи особами. Будь-які "суттєві розбіжності" повинні бути повідомлені в HMRC.

Штраф за недотримання обов'язків по TRS може становити до £5,000 у випадку, якщо порушення було здійснено навмисне. При першому порушенні HMRC зазвичай надсилає попереджувальний лист, надаючи 30 днів на надання відповідної інформації. Якщо вимоги буде виконано в цей термін, штраф анулюється.

На закінчення, оформлення трасту в Англії тепер має більш складний і обтяжливим процес адміністрування, що вимагає ретельного знайомства з оновленими керівництвами та законодавством HMRC.

Система оподаткування трастів у Великій Британії

Створення трасту в Англії підпорядковується складній системі оподаткування, яка відрізняється залежно від виду трасту. З 2024/25 податкового року система оподаткування трастів у Великій Британії зазнала значних змін.

Оподаткування доходів трастів

Доходи, які отримують накопичувальні або дискреційні трасти, підлягають оподаткуванню. Перші £1,000 такого доходу оподатковуються за стандартною ставкою – 8.75% для дивідендного доходу та 20% для всіх інших видів доходів. Решта доходу оподатковуватиметься за ставкою, яка застосовується до трастів, що становить 39.35% для дивідендного доходу та 45% для всіх інших видів доходу.

Винятки для трастів із низьким доходом

Раніше трасти та спадщина, які одержують лише дохід від заощаджень на суму до £100 (£500 для трастів та спадщин та £222 для дискреційних трастів), не підлягали звітності або податковим зобов'язанням. Тепер цей виняток усунено, і введено новий ліміт £500 на загальний чистий дохід (включаючи неощадні доходи та дивіденди). Якщо дохід менше £500, то звітність і податкові зобов'язання не виникають. Цей ліміт скорочується під час створення кількох трастів одним засновником.

Система оподаткування трастів у Великій Британії складна і схильна до змін, тому важливо звертатися за професійною юридичною та податковою консультацією, щоб гарантувати відповідність поточному законодавству та оптимізацію податкових зобов'язань.

Створення трасту в ОАЕ

Характеристики та переваги ОАЕ як юрисдикції для трастів

Відкриття трасту в ОАЕ приваблює безліч інвесторів завдяки унікальним характеристикам і перевагам, запропонованим цією юрисдикцією. ОАЕ, як країна без податку на прибуток, є привабливим варіантом для створення трастових структур для управління активами та планування спадщини.

Законодавча основа та застосування Федерального указу № 19 від 2020 року про трасти в ОАЕ поширюється на будь-який траст, створений відповідно до його положень. Істотна зміна, внесена цим указом, полягає у визнанні трастів як юридичних осіб із моменту їх реєстрації. Це забезпечує трастам фінансову та адміністративну незалежність, а також можливість вести судові процеси. Важливо відзначити, що майно трасту вважається відокремленим від особистих активів засновника, трасті та бенефіціара, що забезпечує його захист у випадку смерті чи банкрутства засновника чи бенефіціара.

3

Процес заснування трасту вимагає письмового довірчого управління, яке має бути схвалено та зареєстровано відповідним органом у кожному еміраті. У документі повинні бути зазначені відомості про наміри засновника, бенефіціар, майно трасту, його термін дії та призначений трасті.

Фонди трасту мають відповідати певним умовам – таким, як наявність у засновника права розпоряджатися ними. Транзакції, пов'язані з фондами трасту, реєструються на ім'я трасту в офіційних записах.

ОАЕ пропонує низку переваг для трастів – таких, як захист активів, спадкоємність і планування спадщини. Трасти також використовуються як інструменти захисту активів і планування спадкоємності. Особливістю ОАЕ є те, що вони дозволяють включати до трасту як іноземні активи, так і іноземних бенефіціарів. Таким чином, трасти в ОАЕ можуть бути використані як для приватних (сімейних), так і для суспільних цілей.

Незважаючи на те, що ОАЕ не стягує податку на прибуток з трастів, потрібно враховувати, що якщо засновник або бенефіціар є резидентами країн з високим податковим навантаженням, траст може бути визнаний податковим резидентом іншої країни та підлягати оподаткуванню.

Поширені види трастів в ОАЕ

Заснування трасту в Арабських Еміратах є досить різноманітним і складним процесом, враховуючи різні види трастів та їх особливості. В ОАЕ застосовуються різні форми трастів, включаючи благодійні трасти та дискреційні трасти. Кожен із цих видів має свої унікальні характеристики та призначення.

 1. Благодійний траст: це вид трасту, який створюється виключно для благодійних цілей. Такі трасти можуть бути орієнтовані на просування освіти, покращення громадської охорони здоров'я або інші цілі, які визнаються законними відповідно до законодавства ОАЕ. Вони забезпечують ефективне управління благодійними активами та часто використовуються для довгострокового планування благодійних ініціатив.
 2. Дискреційний траст: у цьому виді трасту засновник надає трасті повну свободу у виборі, які з бенефіціарів отримуватимуть дохід чи капітал трасту, і навіть час, коли вони отримуватимуть. Ця гнучкість робить дискреційні трасти ідеальними для складних сімейних структур чи ситуацій, де потреби бенефіціарів можуть змінюватися з часом.

Захист активів і конфіденційність в ОАЕ

Заснування трасту в Об'єднаних Арабських Еміратах є стратегічним рішенням для захисту активів і збереження конфіденційності. В ОАЕ трасти застосовуються не лише для управління майном і спадкового планування, а й як засіб забезпечення захисту активів від можливих вимог майбутніх кредиторів, судових рішень чи інших несподіваних зобов'язань. Ось основні принципи захисту активів та конфіденційності в ОАЕ:

 • Захист активів: передаючи активи в траст, вони захищені від претензій кредиторів засновника, оскільки активи не вважаються його особистою власністю. У той же час є можливість пред'явлення вимог кредиторами до часток бенефіціарів у трасті. Трасті можуть використовувати свої дискреційні повноваження для захисту активів, розподіляючи їх між бенефіціарами в так, щоб мінімізувати ризики претензій з боку кредиторів.
 • Конфіденційність: трасти в ОАЕ мають високий рівень приватності. Інформація про траст, включаючи відомості про бенефіціарів, зазвичай залишається таємницею, що критично для осіб, які прагнуть зберегти анонімність своїх фінансових операцій.
 • Гнучкість: зростання в ОАЕ пропонують широкі можливості для адаптації під індивідуальні потреби засновників. Є безліч видів трастів, включаючи відкличні та безвідкличні, дискреційні та інші, які дозволяють створити структуру, що оптимально відповідає унікальним умовам кожного засновника.
 • Надійна правова база: юрисдикції всередині ОАЕ – такі, як Абу-Дабі глобальний ринок (ADGM) та Дубайський міжнародний фінансовий центр (DIFC), забезпечують надійну правову основу для трастів, що ґрунтується на принципах англійського загального права, роблячи ОАЕ кращим місцем для їх створення.

Звернення до кваліфікованих юридичних фахівців необхідне для ефективного створення трасту в ОАЕ, що гарантує відповідність чинному законодавству та максимальну ефективність у захисті активів і забезпеченні конфіденційності.

Створення трасту В Люксембурзі

Люксембурзькі трасти та їх юридична основа

Відкриття трасту в Люксембурзі є процесом, унікальним для цієї юрисдикції і має свої особливі риси. Люксембург, завдяки своїй історії, місцезнаходженню та економічній стабільності, пропонує привабливі умови для встановлення трастів.

З 2003 року в Люксембурзі діє закон про довірчі угоди та трасти (Trust Law), який створює правову основу для міжнародних трастів для іноземних громадян. Цей закон дозволяє іноземним громадянам виступати в ролі засновників, бенефіціарів, трасті або фідуціарних агентів міжнародних люксембурзьких трастів.

До переваг створення трасту в Люксембурзі належать:

Дружність до іноземців:

Конфіденційність:

люксембурзька міжнародна трастова структура дозволяє іноземцям повністю брати участь як засновники, трасті, бенефіціари або інші фідуціарні агенти.

у Люксембурзі є реєстр трастів, проте інформація в ньому не доступна для широкого загалу.

Реєстрація трасту в Люксембурзі включає консультацію з професіоналами, вибір трасті, визначення всіх учасників трасту та їх ролей, збирання необхідних документів, складання довірчого акту, передачу активів і реєстрацію трасту.

Система оподаткування для трастів у Люксембурзі

У Люксембурзі система оподаткування трастів у 2024 році характеризується різноманітністю податкових ставок і доступних пільг. Основна ставка корпоративного податку на прибуток (CIT) складає 17%, до якої додається додатковий податок на користь фонду зайнятості розміром 1,19% та муніципальний податок на прибуток (MBT) у 6,75%,ву результаті формуючи загальну ефективну податкову ставку в 24 94%. Незважаючи на це, фактична ставка може бути суттєво зменшена завдяки різноманітним податковим пільгам та оптимізаціям, пропонованим у країні.

ПДВ у Люксембурзі розподіляється за чотирма категоріями: стандартною ставкою 16%, проміжною ставкою 13%, зниженою ставкою 7% та наднизькою ставкою 3%, що відноситься до найнижчих показників у Європі. Підприємства з річним оборотом менше ніж 35 000 євро можуть скористатися звільненням від ПДВ.

Трасти в Люксембурзі можуть користуватися спеціальними податковими режимами та пільгами. Наприклад, підприємства з управління приватним капіталом (SPF) звільняються від корпоративного податку, державного податку на підприємництво, податку на багатство та ПДВ, підлягає сплаті лише підписного податку в 0,25% від суми активів з мінімумом 100 євро і максимумом 125 000 євро щорічно. Спеціалізовані інвестиційні фонди (SIF) також звільняються від податку на дохід, муніципального податку на підприємництво та податку на багатство, сплачуючи лише символічний щорічний підписний збір до 1250 євро та підписний податок у 0,01% від загальної чистої вартості активів фонду.

Люксембург пропонує також вигідні податкові умови для фізичних осіб, включаючи нульову ставку податку на роялті та приріст капіталу при продажі акцій, якщо власник не перевищував 10% частки в компанії та володів акціями понад 6 місяців.

Для резидентів Люксембургу оподаткування здійснюється на основі їх глобального доходу, включаючи всі доходи, отримані як на території країни, так і за її межами.

Specialist icon
Виникли питання?

Зв’яжіться з нашими спеціалістами

Створення трасту на БВО (Британських Віргінських Островах)

Особливості БВО як офшорної юрисдикції для трастів

Створення трасту на Британських Віргінських Островах (БВО) у 2024 році підкреслює їхню репутацію як провідної офшорної юрисдикції, якій віддають перевагу міжнародним сім'ям з високим рівнем доходу. Нещодавні законодавчі зміни на БВО, які набули чинності у 2021 році в межах Trustee (Amendment) Act, 2021, привнесли низку покращень до законодавства про трасти. Ці зміни були здійснені в результаті ретельного огляду світового ландшафту трастів, проведеного STEP BVI Trust та Succession Law Review Committee у співпраці з лондонськими юристами та академіками з Королівського коледжу Лондона.

Основні зміни в законодавстві БВО про трасти:

Права БВО на зміну трастів:

Кодифікація принципу Hastings-Bass:

Розширення "брандмауера" чи іноземних елементів:

тепер БВО Court може затвердити зміни в трасті без згоди дорослих бенефіціарів, якщо така зміна вважається "доцільною за цих обставин".

це забезпечує чітку законодавчу основу для надання допомоги у випадках, коли довірчий керуючий (або інший власник права) або будь-яка інша зацікавлена особа припустилася помилки при здійсненні своїх повноважень.

ці положення захищають від застосування іноземного закону до трасту, який підпорядковується законам БВО, розширюючи категорію "особистих відносин", що лежать в основі претензій на траст на БВО.

Зміцнення положень про збереження повноважень:

Обов'язок вести та зберігати записи про траст:

введені всеосяжні повноваження, які зберігаються засновниками та "будь-якою іншою особою або посадовою особою, включаючи (але не обмежуючись) захисника".

внесено поправки до зобов'язань щодо ведення записів, покладених на довірчих керуючих трастів БВО.

Ці нововведення наголошують на прагненні БВО залишатися на передніх позиціях світового довірчого світу, зосередивши увагу як на інноваціях, так і на зручних для користувача рішеннях трасту, що підходять для сучасної ери міжнародного планування трастів.

Система оподаткування для трастів на БВО

Створення трасту на Британських Віргінських Островах (БВО) включає унікальні особливості оподаткування, які роблять цю юрисдикцію привабливою для міжнародних інвесторів і засновників трастів. У 2024 році система оподаткування БВО продовжує пропонувати значні переваги, особливо в контексті офшорних трастових структур.

 • Відсутність корпоративного податку: на БВО не стягується корпоративний податок із трастів. Це означає, що доходи трасту, включаючи відсотки, дивіденди та приріст капіталу, не оподатковуються на корпоративному рівні.
 • Немає податку на приріст капіталу: трасти в БВО звільнено від податку на приріст капіталу, що робить їх привабливими для довгострокових інвестицій та управління активами.
 • Немає ПДВ: у БВО немає податку на додану вартість (ПДВ), що зменшує адміністративне навантаження та спрощує транскордонні операції.
 • Немає податку у джерела: не стягується податок у джерела на виплати, здійснювані трастами, що робить розподіл доходів бенефіціарам ефективнішим.
 • Річний урядовий збір: трасти на БВО зобов'язані сплачувати щорічний фіксований урядовий збір. Наприклад, компанії зі статутним капіталом до 50 000 доларів США сплачують 350 доларів США на рік, тоді як компанії зі статутним капіталом понад 50 001 долар США платять 1 100 доларів США на рік.
 • Податок на прибуток: на БВО не стягується податок на прибуток фізичних осіб, якщо вони не є співробітниками місцевої компанії.
 • Податок на нерухомість: існують певні податки на нерухомість, наприклад, податок на землю для іноземних громадян становить 50 доларів США на рік за кожну першу половину акра та 150 доларів США за другу половину акра та наступні.

Ці аспекти оподаткування роблять БВО привабливим місцем для створення трастів, особливо для засновників, які шукають податкову ефективність і конфіденційність. Незважаючи на податкові переваги, важливо звертатися до кваліфікованих податкових консультантів для забезпечення відповідності поточному законодавству та оптимізації податкових зобов'язань.

Створення трасту на острові Мен

Відкриття трасту на острові Мен підпорядковується своєму унікальному правовому режиму, який було оновлено та модернізовано, щоб відповідати сучасним потребам. Основні законодавчі акти, які регулюють трасти на острові Мен, включають Trustee Act 2001 та Trusts and Trustees Act 2023. Ці акти визначають структуру, права та обов'язки трасті, а також правила щодо управління трастовими активами.

Нові поправки до законодавства про трасти на острові Мен внесли кілька важливих змін. Одна з ключових змін полягає в уточненні правил розкриття інформації про траст. Це включає правила, які стосуються того, хто може запитувати інформацію про траст і за яких обставин трасті може відмовити в наданні такої інформації. Крім того, були внесені зміни щодо відповідальності трасті перед третіми сторонами, обмежуючи цю відповідальність вартістю активів трасту.

Важливою зміною є впровадження правил Hastings-Bass у законодавство. Це правило дозволяє судам заперечувати чи анулювати дії трасті, якщо вони не враховували всі відповідні фактори при ухваленні свого рішення. Ця зміна забезпечує значну ясність та впевненість у правовому середовищі для трастів на острові Мен.

На острові Мен потрібно, щоб всі професійні трасти мали ліцензію Класу 5 для надання послуг з управління трастом та інших пов'язаних із трастом послуг відповідно до Financial Services Act 2008. Однак острів також дозволяє створення приватної трастової компанії (PTC), яка діє виключно як трасті для конкретного трасту або набору трастів.

Трасти на острові Мен звільнено від низки податків, включаючи податок на приріст капіталу, спадщину, дарування і податку на майно. Трасти, засновники та бенефіціари яких не є резидентами острова Мен, не підлягають оподаткуванню за розподіленим чи нерозподіленим доходом на острові. Проте бенефіціарам, які є резидентами острова Мен, необхідно декларувати будь-який дохід, пов'язаний із трастом у своїх щорічних податкових деклараціях.

4

Отже, острів Мен пропонує вигідне юридичне та податкове середовище для заснування трастів, особливо для міжнародних засновників, які прагнуть захисту свого капіталу та конфіденційності своїх фінансових операцій.

Створення трасту на Кіпрі

Кіпрські трасти, безперечно, мають свої переваги, але варто також враховувати деякі негативні аспекти при прийнятті рішення про створення трасту в цій юрисдикції.

Першим важливим аспектом, який потрібно врахувати, є те, що Кіпр у минулому привертав увагу міжнародних організацій, які борються з відмиванням грошей і податковими ухиленнями. Це може спричинити збільшення ризиків і додаткові перевірки з боку як національних, так і міжнародних податкових органів. У зв'язку з цим творці та бенефіціари кіпрських трастів мають бути готові до суворіших вимог у сфері фінансової прозорості та контролю.

Одним із ключових недоліків є коливання в податковому регулюванні. На Кіпрі корпоративний податок встановлено на рівні 12,5%. Стандартна ставка ПДВ складає 19% для більшості товарів і послуг. Шкала оподаткування доходів фізичних осіб варіюється залежно від рівня доходу і може досягати максимуму 35%. Обкладення нерухомості податком змінюється від 0,6% до 1,5%, виходячи з оцінної вартості об'єкта. Крім того, Кіпр пропонує податкову пільгу IP-Box, яка передбачає ставку 2,5% для доходів від деяких видів інтелектуальної власності.

Крім того, кіпрські трасти можуть зазнавати впливу геополітичних факторів і змін у світовій економіці, що може вплинути на управління активами всередині трасту та його фінансову стійкість.

З урахуванням вищезазначених факторів, творці трастів можуть розглядати альтернативні юрисдикції для створення трастів. Деякі з надійніших юрисдикцій, які пропонують аналогічні послуги та переваги, включають Мальту, Люксембург, і Сінгапур. Перед прийняттям рішення щодо вибору юрисдикції варто провести детальне дослідження та проконсультуватися з експертами нашої компанії.

Створення трасту на Мальті

Мальта як альтернатива Кіпру

Мальта пропонує вигідну альтернативу для заснування трастів, відрізняючись від кіпрських трастів унікальним поєднанням переваг і особливостей, які привертають увагу засновників і бенефіціарів. Розглянемо ключові аспекти, які роблять мальтійські трасти особливо привабливими:

 1. Юридична інфраструктура та регулювання: Мальта утвердилася як авторитетний центр у сфері фінансових послуг та управління власністю завдяки жорсткому, але справедливому законодавству щодо трастів. Таке законодавство забезпечує надійний захист інтересів як засновників, так і бенефіціарів, закладаючи міцне підґрунтя для ефективного управління активами та оптимізації оподаткування.
 2. Конфіденційність: високий рівень конфіденційності, гарантований мальтійським законодавством через суворий захист даних та інформації про бенефіціарів, робить мальтійські трасти ідеальним вибором для тих, хто прагне зберегти анонімність своїх фінансових операцій.
 3. Управління активами: Мальта пропонує значні можливості для індивідуалізованого управління активами в межах трастів, пропонуючи різноманітність інвестиційних стратегій та опцій довірчого управління, що дозволяє засновникам налаштувати управління власністю відповідно до індивідуальних цілей і потреб бенефіціарів.
 4. Міжнародне визнання: Мальта має міжнародне визнання як прозорої та надійної юрисдикції, що підтримується авторитетними міжнародними регуляторами та організаціями, і це сприяє зміцненню довіри з боку глобальної інвестиційної спільноти.
 5. Стабільність: фінансова та політична стабільність Мальти створює сприятливий клімат для довгострокових інвестицій і стратегічного управління активами, забезпечуючи стійкість і перспективу розвитку.

Мальтійські трасти пропонують комплексні рішення для створення та управління трастами, поєднуючи юридичний захист, конфіденційність, адаптивність управління активами, міжнародне визнання та сталий розвиток економіки та політики.

Система оподаткування на Мальті

Податкова система Мальти для трастів передбачає різноманітні ставки та умови оподаткування, включаючи:

Податок на прибуток трасту:

Податок на приріст капіталу:

Податок на спадщину та подарунки:

доходи, зароблені трастом на Мальті, підлягають оподаткуванню за стандартною ставкою 35%. Проте, передбачено можливість повернення податку, яка може знизити ефективну ставку приблизно до 5% завдяки поверненню 6/7 сплаченої суми податку.

трасти на Мальті зазвичай звільнені від податку на приріст капіталу, що означає звільнення доходів від продажу активів, а також дивідендів і відсотків від оподаткування цим податком.

ставки податку на спадщину та подарунки варіюються залежно від ступеня спорідненості між дарувальником та одержувачем, починаючи з 0% для близьких родичів і збільшуючись до 5% і вище для більш далеких родичів і сторонніх осіб.

Податок на додану вартість (ПДВ):

Податок на нерухомість:

продаж товарів і послуг на Мальті обкладається ПДВ, зі стандартною ставкою 18%. Існують також пільгові ставки у 7% та 5% для специфічних категорій товарів і послуг.

Ставки податку на нерухомість визначаються виходячи з вартості та категорії об'єкта нерухомості, коливаючись від 0,3% до 0,8% від її оцінної вартості.

Ці умови оподаткування можуть змінюватись залежно від політики та реформ, тому важливо звертатися за актуальною та спеціалізованою податковою консультацією, щоб гарантувати відповідність поточним вимогам і максимально використовувати доступні податкові пільги на Мальті.

Читати також: Трасти на Мальті

Висновок

У створенні трасту у 2024 році, як популярної стратегії управління активами та забезпечення фінансової безпеки, ключовими факторами є чітке розуміння цілей і структури трасту, а також вибір відповідної юрисдикції. Ми розглянули різні юрисдикції – такі, як Гонконг, Сінгапур, Велика Британія, ОАЕ, Люксембург, Британські Віргінські Острови, острів Мен, Кіпр і Мальта та визначили їхні особливості та переваги.

На основі поданої інформації, ми наполегливо рекомендуємо звернутися до експертів нашої юридичної консалтингової компанії. Створення та управління трастом – складний і відповідальний процес, який потребує глибокого знання законодавства та міжнародних стандартів, а також розуміння специфіки кожної юрисдикції. Наші фахівці мають багатий досвід у галузі трастових договорів і можуть допомогти Вам обрати найкращий шлях для досягнення Ваших фінансових цілей.

Не забувайте, що створення трасту – це довгострокове вкладення, яке може мати великий вплив на Ваші фінанси та бізнес. Тому важливо довірити цей процес професіоналам, які гарантують коректність, надійність і конфіденційність усіх угод.

Звернувшись до нас, Ви отримаєте індивідуальні консультації, які враховуватимуть Ваші унікальні потреби та цілі. Ми готові надати Вам всю необхідну інформацію, щоб Ви могли ухвалити обґрунтоване рішення про створення трасту у 2024 році. Для зв'язку з нами виберіть зручний для Вас метод з розділу "Контакти".

Цікавить кваліфікована консультація наших фахівців щодо відкриття трастового фонду?
Ім’я
Поле має бути заповнено
Як зв'язатися із Вами?*
Введіть правильний e-mail
Введіть правильний номер
Ваш коментар